Oppstart CallerSim

Prosjektet hadde kickoff i snøværet i Stavanger i forrige uke

Publisert 24.01.2024
Sist oppdatert 29.01.2024
En gruppe mennesker som poserer i snøen
En gruppe mennesker som poserer i snøen
Fra venstre: Thomas Lindner RAKOS, Erik Emberland Andersen Norsk Førstehjelpsråd, Trine Bjørnsen Sklls, Einar Ananiassen Røde Kors, Jorunn Vik RAKOS, Thomas Berg Green Norsk Førstehjelpsråd, Helene Høiset Sæterdal AMK Førde, Arne Rannestad Sklls og Ole Paulsen Sklls.

Er du klar til å ringe 113 når det virkelig gjelder? Å ringe medisinsk nødtelefon er avgjørende for liv eller helse, når noen er plutselig alvorlig syk eller skadet.

En Norstat-undersøkelse fra 2020 avslører at en tredjedel av Norges befolkning nøler med å ringe 113 i akutte situasjoner. Her er det rom for forbedring, som videre kan føre til at flere overlever eller lever videre uten alvorlige mèn.

- Vi tror at flere kan overleve alvorlig sykdom og skade hvis folk får bedre selvtillit til å ringe 113. Da vil den profesjonelle hjelpen nå raskere komme frem til de som trenger det. I tillegg får man støtte til hvordan man skal gi livreddende førstehjelp.

HiSklls CallerSim er et samarbeidsprosjekt mellom Sklls, Helse Vest og organisasjonene Røde Kors, Norsk Førstehjelpsråd og RAKOS. Prosjektet skal gi både barn og voksne  erfaring med å håndtere nødsituasjoner.

Prosjektet skal utvikle en app slik at folk kan øve på å kommunisere med nødetatene i en trygg, virtuell setting uten konsekvenser for feil. Dette øker kompetanse rundt nødsamtaler og forbedrer samhandlingen mellom innringer og nødetatene.