Oppfølging av førstehjelper presentert på Sentraleuropeisk kongress

RAKOS presenterte prosjektet Oppfølging av førstehjelper på den sentraleuropeiske kongressen til Björn Steiger-stiftelsen.

Publisert 06.07.2023

Forside til presentasjon


RAKOS presenterte prosjektet "Førstehjelperoppfølgings prosjekt" på den sentraleuropeiske kongressen til Björn Steiger-stiftelsen. 
I løpet av to dager handlet alt om veien til fremtidens redningstjeneste, pasientsikkerhet i tider med personellmangel, fremtiden for akuttmedisin og spørsmålet om hvordan pasientstyring er mulig. Kongressen gir impulser, viser beste praksis og tilbyr en ramme for nettverksbygging og erfaringsutveksling. Ikke minst er diskusjonen med politiske representanter en viktig del av kongressen.

Vi har klart å nå over 300 beslutningstakere personlig og enda flere online. Responsen på prosjektet var svært positiv fra alle deltakere.