Nytt RAKOS prosjekt CallerSim

RAKOS har mottatt to millioner fra Sparebankstiftelsen SR-Bank

Publisert 22.01.2024
Sist oppdatert 23.01.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde foran en gul lastebil
En gruppe mennesker som poserer for et bilde foran en gul lastebil
Bak fra venstre: Arne Rannestad (Sklls), Håkon Strand (Sklls), Trine Bjørnsen (Sklls), Jorunn Vik (RAKOS) og Ole Paulsen (Sklls). Forann fra venstre: Eirik Løland (Sparebankstiftelsen), Lena Ailin Heimvik (klinikksjef Prehospital klinikk) og Thomas Werner Lindner (Leder RAKOS)

Disse midlene vil støtte et innovativt prosjekt som skal gi barn og unge muligheten til å trene på ulike nødsituasjoner, slik at de vet når og hvordan de skal ringe etter hjelp.

Prosjektet skal også utvikle et CallerSim-verktøy for barn og unge, som skal brukes i førstehjelpsopplæringen i skolen.

Hele befolkningen utgjør det første leddet i akuttkjeden som redder liv. Derfor vil vi bidra til å sikre at barn og unge tar raskt kontakt med oss i nødsituasjoner.