Nytt tilbud - Oppfølging førstehjelpere

RAKOS har i samarbeid med helsedirektoratet og den nasjonale dugnaden «Sammen redder vil liv» startet et oppfølgingstilbud for førstehjelpere. I første omgang vil det være et tilbud til de som har vært til stede eller utført førstehjelp til en bevisstløs person.

Publisert 27.11.2020
Sist oppdatert 23.11.2021
Oppfølging førstehjelper, nyhetsbilde, rev. 1.png

Det å utføre hjerte-lunge-redning (HLR) kan være en tøff påkjenning, særlig for lekfolk som ikke har helsefaglig bakgrunn. Hendelsen kan prege dem i lang tid etterpå. Mange sliter med skyldfølelse for å ha gitt utilstrekkelig HLR, og mange er urolige for hvordan det gikk med pasienten uten mulighet for å innhente informasjon.

Hensikten med oppfølgingen er at førstehjelperen skal få gjennomgå hendelsen sammen med fagfolk slik at de lettere kan snu hendelsen til en opplevelse av mestring.

Les mer om prosjektet her