​Norsk retningslinje for basal HLR publisert i internasjonalt tidsskrift.

Artikkel med norsk retningslinje for basal HLR publisert i internasjonalt tidsskrift.

Publisert 16.05.2023
Illustrasjonsbilde

retningslinjer
​​


Norsk retningslinje for basal hjerte- og lungeredning ble publisert i 2021. Denne skiller seg fra andre lands retningslinjer ved at man skal ringe 113 straks man finner en bevisstløs person, for så å undersøke pusten sammen med 113. Dette for at AMK raskere skal aktivere ressurser, men også for at man raskere skal starte opp med hjerte- og lungeredning. Delprosjekt 113, som ble ledet fra RAKOS, viste at de aller fleste som kontaktet 113 om hjertestans ikke hadde startet HLR, men at det var 113-operatøren som initierte HLR.

Nå er den norske retningslinjen publisert i tidsskriftet Resuscitation Plus. Artikkelen ble skrevet av Conrad Bjørshol ved RAKOS, sammen med Trond Nordseth og Jo Kramer-Johansen fra Norsk Resuscitasjonsråd. Artikkelen kan lastes ned her.