Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023

RAKOS er nevnt i Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023

Publisert 18.12.2019
Sist oppdatert 07.12.2021

Nasjonal helse og sykehusplan, rev 2.PNG
 

Nasjonal helse og sykehus 2020-2023.jpg