Første vitenskapelige artikkel om oppfølging av førstehjelpere

Første vitenskapelige artikkel om oppfølging av førstehjelpere er nå tilgjengelig for alle

Publisert 12.03.2023

Symptoms of post-traumatic stress disorder among first aid providers.png


​Prosjektet har nå publisert banebrytende forskningsresultater i en prestisjetung vitenskapelig journal. 

Siden 2020 har prosjektet samlet inn data fra førstehjelpere og bedt dem om å fylle ut International Trauma Questionnaire for å måle graden av opplevd traume etter en førstehjelpshendelse. Artikkelen rapporterer resultatene fra de første 102 deltakerne og avslører at hele 84% fortsatt opplever symptomer etter hendelsen. Overraskende nok viser tallene at 19% av dem som svarte mer enn en måned etter hendelsen, hadde symptomer som var forenlige med PTSD eller kompleks PTSD.

Anna Marie Moe Øvstebø har ledet dette viktige forskningsarbeidet, med bidrag fra Conrad Bjørshol, Thomas Lindner fra RAKOS, Helene Lund fra AMK Stavanger og Sissel Grønlien fra AMK Gjøvik. 

Så vidt vi vet, er dette den første kvantitative studien av traumeopplevelser blant tilfeldige førstehjelpere. 

Ikke gå glipp av denne banebrytende studien som er publisert i Resuscitation Plus!​

Link til artikkel:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666520423000164