Europeisk slag konferanse ESOC 2023

RAKOS var representert på ESOC i Munchen

Publisert 13.06.2023

​​​​

Mann står foran hvit vegg

Nedim Leto

RAKOS med Nedim Leto presenterte torsdag 25. mai resultatene fra sitt nyeste 
forskningsprosjekt om AMKs rolle i den akutte slagkjeden. 

Resultatene viser at når AMK gjenkjenner hjerneslaget og sender ambulanse med 
mistanke om hjerneslag reduseres tidsbruk pre- og inhospitalt sammenlignet med 
ambulanseutrykning uten hjerneslagsmistanke. Spennende funn som planlegges publisert i et fagfellevurdert tidsskrift i løpet av høsten 2023.

Link til poster: 
Poster portrett ESOC 2023.pdf
Mann står foran hvit vegg
​​