Etri Datathon

Etri Datahon arrangert i Bergen 7-8 januar

Publisert 24.01.2024
Sist oppdatert 12.04.2024
En person i dress som snakker til en gruppe mennesker
En person som snakker inn i en mikrofon
Jorunn Vik RAKOS

Flere avdelinger fra Stavanger Universitetssykehus, sammen med deltaker fra Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen, ble med i et omfattende internasjonalt fakultet for å delta i Etri Datathon i Bergen.

Les mer om Etri Datahon her:

Eitri | Datathon 2024 (eitrilab.no)

 

RAKOS-teamet spilte viktige roller gjennom hele arrangementet: Nedim Leto var sentral i organiseringen av datatonen og fungerte som møteleder for det to-dagers lange møtet. Jorunn Vik var aktivt involvert i gruppearbeidet, noe som ledet teamet hennes til å vinne førsteplassen for beste presentasjon av deres datahon-prosjekt. Klinikksjef for Prehospital klinikk i Helse Stavanger, Lena Ailin Heimvik hold et innlegg om behov for AI i framtiden i de prehospitale tjenester. Thomas Lindner ga verdifull veiledning til andre grupper.

Les også artikkel i Tidsskrift for Norsk anestesiologisk forening DNLF

Datathon.pdf