500 Førstehjelpere

I begynnelsen av april fikk førstehjelper nummer 500 oppfølgingssamtale hos RAKOS.

Publisert 16.04.2024
En kake med et budskap på
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Oppfølging av førstehjelper teamet.
Bak fra venstre: Thomas W. Lindner, Kristina Roda Reilstad og Conrad Bjørshol.
Forann fra venstre: Anna Marie Moe Øvstebø, Elisabeth Dyrnes og Anne Friis Thommassen.

10.april markerte RAKOS en betydningsfull milepæl: Den 500. førstehjelperen har mottatt sin oppfølgingssamtale. Det betyr at 500 mennesker, som har ytt førstehjelp til akutt syke eller skadede, har fått støtte, bekreftelse og fornyet mot i samtale med oss.

Disse samtalene kan finne sted her på RAKOS, i AMK i Gjøvik, eller digitalt via Teams for førstehjelpere fra hele Norge.

Vi er dypt takknemlige for muligheten til å jobbe med denne givende oppgaven. En stor takk rettes også til alle AMK-sentralene som sender ut SMS til førstehjelperne, vår faggruppe som støtter oss, Stiftelsen Norsk Luftambulanse for deres bidrag til prosjektet og forskningen, samt Helsedirektoratet for deres støtte.