Persontilpasset tamoxifenbehandling

Pasienter med østrogenreseptor positiv tumor utgjør ca. 3/4 av alle tilfeller. Disse pasientene får antiøstrogen tilleggsbehandling i 5-10 år for å redusere risikoen for tilbakefall. Tamoxifen har en sentral rolle i antiøstrogen behandlingen av brystkreft, spesielt for premenopausale pasienter.

Den individuelle (genetisk bestemte) metabolismen av tamoxifen i leveren fører til svært ulike serumnivåer av de aktive formene av tamoxifen. De aktive formene (aktive metabolitter) er 100x mer effektive til å stoppe celledeling av evt. gjenværende brystkreftceller etter operasjonen. Dr./postdoc Thomas Helland har publisert en studie som indikerte at pasienter som har lave nivåer av aktive tamoxifenmetabolitter trolig har dårligere langtidsoverlevelse enn pasienter som har høyere nivåer. PBCB-materialet vil bli benyttet til validering av dette funnet, når oppfølgingstiden er lang nok. Slike målinger kan evt. gi klinikeren et verktøy til å optimalisere den endokrine adjuvante behandlingen ved for eksempel å gi pasienter tilpassede mengde og type antiøstrogen.

Sist oppdatert 02.03.2023