Fatigue hos brystkreftoverlevere

Nye behandlingsmetoder og tidlig oppdagelse gjør at flere overlever brystkreftsykdommen, men mange overlevere sliter med senskader fra behandlingen. Opptil 30-40% av kvinnene rammes av utmattelse (fatigue), slik at de har vankeligheter med å komme tilbake til arbeid. Tross den betydelige kostnaden for både pasient og samfunn, vet man lite om sammenhengen mellom brystkreft, kreftbehandling og slike senskader. Mekanismer for hvordan fatigue rammer noen kraftig, mens andre ikke, er også svært begrenset.

PBCB materialet er godt egnet til studier der mekanismer for vedvarende fatigue studeres, siden longitudinelle kliniske-, biologiske- og PROM-data kan trianguleres sammen. Søknader på emnet skrives så blekket spruter.

Sist oppdatert 21.02.2023