Veiledningspanel

SUS testsenter for næringsliv

Har du en idé, holder du på med produktutvikling eller har du allerede en ferdig prototype? Vi tilbyr rådgivning eller utprøving med våre fagfolk, hvor du kan få verdifulle råd og tilbakemeldinger i en avgjørende fase av utviklingen.


Innspillene du får på en workshop vil være innen områdene funksjon, brukervennlighet, sikkerhet og hygieniske prinsipper.

Vi tilbyr tre ulike workshop-pakker. På hver av workshopene stiller vi med 3-5 eksperter som har relevant kompetanse. 

Vi har kompetanse innen et stort antall fagområder. Se gjerne på oversikten over hvilke forskningsgrupper og kompetansesentre som er etablert ved SUS. I tillegg er det kompetanse innen andre domener, eksempelvis virtuell virkelighet, e-helse m.m.

Det forutsetter at sykehuset har kapasitet til å gjennomføre og har høy faglig interesse for løsningen, for å kunne gjennomføre veiledning. Prosjekter som vurderes som relevante for våre brukergrupper og strategi prioriteres. 

  • Inntil 1,5 time
  • 3-5 fagpersoner med relevant kompetanse
  • Pris: est 12 500 + mva
 

  • Inntil 3 timer
  • 3-5 fagpersoner med relevant kompetanse
  • Pris: est 22 500 + mva
 

Krever ditt prosjekt flere deltakere, pasienter / pårørende, eller testing: beskriv behovet når du sender inn forespørsel. Pris beregnes ut fra omfang. 

Veiledning gjennom Norwegian Smart Care LAB kan vurderes.


Sist oppdatert 04.04.2022