Hendler som holder en lyspære som lyser.

ved Stavanger universitetssjukehus

Innovasjon

- utvikling av løsninger som forbedrer pasientens helsetjeneste

En innovasjonsprosess fra idé til implementering kan være en lang og krevende reise. Vi bistår med videreutvikling av idéen din og gir støtte gjennom hele prosjektprosessen helt fram til implementering og deling.

Vi vet at du har mange gode ideer. I en travel hverdag er de lette å glemme. Har du et behov eller utfordring med stort portensiale eller en god løsning? Del din idé, så hører du fra oss!

Send inn ditt forslag til Idémottaket (krever innlogging)

Kenneth Austrått, prosjektleder
tlf 40048445
E-post: idemottaket@sus.no

Anne Tronslin, prosjektleder
tlf:  92601790

Nils Petter Oveland, overlege
tlf: 91314350

Innovasjon handler om å utvikle og innføre nye og bedre produkter og tjenester, men også om forbedringer i virksomheten i form av bedre og mer kostnadseffektive prosesser, organisatoriske løsninger og pasientflyt.
Demografiske endringer, utviklingen av nye behandlingsmetoder og teknologi, samt økte kostnader gjør at helse- og omsorgstjenesten må utvikles og bedres kontinuerlig. Innovasjon er slik en av nøklene til å redusere det økende gapet mellom ressurser og behov i fremtidens helsetjeneste. Du finner mer om de enkelte prosjektene på Idémottaket.

SUS prioriterer utvikling av ideer fra pasienter, ansatte, forskere og andre interessenter. Gjennom dette vil innovasjonene være både brukerdrevet og medarbeiderdrevet. Innovasjonen kan ha som mål å forbedre forhold ved:

Organisasjonen (forretningsmodell, nettverk, organisering, arbeidsprosesser).
Tilbud, tjenester og produkter.
Opplevelse (service, involvering av interessenter med mer).

SUS ønsker å bi​dra til å utvikle ny helsenæring gitt at det er i tråd med de overordnede målene for SUS.
 
De overordnede målene er:​
 1. Bedre pasientbehandling
 2. Økt pasientsikkerhet
 3. Reduserte kostnader​
I SUS testsenter for næringsliv bidrar vi til at det utvikles nye løsninger i tett samarbeid mellom næringsliv, klinikere og annet fagpersonell. 


Her er noen relevante lenker til nettsteder og organisasjoner som har informasjon og kompetanse på hvordan produkter og tjenester utvikles for helsevesenet.

Utvikling av medisinsk utstyr:
 
Andre relevante nettsider:

Merk: Anskaffelser er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser. Følg med på DOFFIN og Sykehusinnkjøp HF sine sider.​


Helse Vest RHF lyser ut innovasjonsmidlar ein gong årleg, som tilsette i Helse Vest kan søke på. For 2022 blei det tildelt 16 millionar kroner for å stimulere til innovasjon regionalt, i tillegg til satsinga i kvart helseføretak.
Fristen for å søkje innovasjonsmidler er 15. september hvert år.


Innovasjonsplattformen SIRENS Stroke

Innovasjonsplattformen SIRENS skal sikre at SUS kan ivareta utviklingsprosjekter med stort innovasjons- og kommersialiseringspotensiale, i tett samarbeid mer andre aktører. Samarbeidene er gjerne mellom klinikk, akademia, pasientorganisasjoner og næringsliv. En slik modell piloteres gjennom SIRENS Stroke. SIRENS Stroke leder og deltar i ulike innovasjonsprosjekter for å betydelig forbedre kliniske resultater innen slagbehandling.
Les mer
Bilde lyspære

Nyheter

 • Bilde av mann som ser i kamera og smiler.
  12. desember 2022
  Elleve innovasjonsprosjekter ved SUS får støtte fra Helse Vest

  22 prosjekter får totalt 16 millioner i innovasjonsstøtte fra Helse Vest. Elleve av dem er fra SUS.

 • Tre personer med blomster og diplom i hendene.
  18. november 2022
  RAKOS tildelt innovasjonsprisen

  RAKOS - Regionalt Akuttmedisinsk Kompetansesenter - ble i går tildelt årets innovasjonspris under Helse Vest sin forskningskonferanse på Solstrand.

 • 1. juni 2022
  Simuleringstrening redder flere liv

  På verdensbasis skjer det et hjerneslag hvert tredje sekund. Rask og koordinert behandling redder liv og begrenser pasientens senskader. Ved Stavanger universitetssjukehus er oppstart av behandling for hjerneslag redusert fra 27 til 13 minutter.

Nyheter

 • En person i en maske
  Simuleringstrening redder flere liv

  På verdensbasis skjer det et hjerneslag hvert tredje sekund. Rask og koordinert behandling redder liv og begrenser pasientens senskader. Ved Stavanger universitetssjukehus er oppstart av behandling for hjerneslag redusert fra 27 til 13 minutter.

 • Bruker VR for å lære om sjeldne sykdommer

  Hvordan kan leger i utdanning få god opplæring på sjeldne, men alvorlige og akutte sykdommer? Virtuell virkelighet, eller såkalt VR (virtual reality), kan være løsningen. Stavanger universitetssjukehus (SUS) tester nå ut dette i et nytt for...

Sist oppdatert 25.05.2023