Stavanger helseforskning

Stavanger Helseforskning AS (StaHF) eies av Helse Stavanger HF, Universitetet i Stavanger og IRIS. Selskapet tilbyr administrative og praktiske tjenester innen helseforskning.

​Forskere som ønsker bistand til praktisk gjennomføring av kliniske forskningsprosjekter (datainnsamling og/eller laboratorie-tjenester) kan finne nærmere kontaktopplysninger på Stavanger Helseforskning sine sider.​

Stavanger Helseforskning

Eiernes målsetning er å profesjonalisere administrasjon av forskningsprosjekter slik at prosjektene fungerer godt for både oppdragsgiver, forsker og klinikk/enhet. Eventuelt overskudd av driften tilbakeføres til forskning hos eierne.

SUS krever normalt at StaHF skal håndtere kontraktene for forskningsarbeid utført ved SUS med finansiering fra eksterne private eller kommersielle kilder. Det betyr at StaHF signerer avtalene for SUS, og regnskapsfører økonomien.

StaHF har 3 prosjektsykepleiere og en laboratorieenhet som er tilgjengelig for bistand ved forskningsarbeid ved SUS, enten dette gjelder internt akademisk arbeid eller eksempelvis utprøvinger for legemiddelindustrien.

Prosjektsykepleierne har spesialutdannelse og erfaring fra klinisk forskning innen de fleste disipliner. De er fortrolig med norske og internasjonale regler og forskrifter for klinisk forskning, og datainnsamling i både manuelle og elektroniske systemer. Alle har 10%  bistilling ved Forskningsavdelingen, SUS.

Laboratorieenheten består av utstyr for taking, skilling og frysing eller sending av blodprøver. StaHF har egne lagringsenheter fra -80°C til +4°C, med sertifisert temperaturovervåking og alarmer. StaHF utfører ingen analyser selv, men sender daglig blodprøver til både SUS og andre norske og utenlandske laboratorier som del av kliniske utprøvinger.

Sist oppdatert 27.04.2023