Pågående EU prosjekter

.

​Tittel​

​​Kontakt(er)​

​​Sammendrag

SHAPE -  Self-management and HeAlth Promotion in early-stage dementia with E-learning for carers​

​​Ingelin T​​​estad (Martha Gjestsen)​

​SHAPE er koordinert av Stavanger Universitetssykehus (SUS). Prosjektet har fått hele 30 millioner norske kroner i EU-finansiering. SHAPE-kurset for personer med demens består av ti ukentlige møter. Pårørende til kursdeltakerne får et nettbasert kurs. Med bakrunn i Covid-19, er kurset blitt omgjort til et tidigtal opplegg, kalt eSHAPE.

​TALK - Target, Analysis, Learning points, Key actions

​Sigrun Anna Quindesland

TALK is a tool designed to guide clinical team debriefing.

It may be used after any learning event.  

It promotes a supportive culture of learning and patient safety.  


​PD Mind - Parkinson mind

​Guido Alves 

Dag Årsland

​Currently there is an unmet clinical need to treat Parkinson Disease with Mild Cognitive Impairment (PD-MCI). In fact, nicotinic agonists are specifically relevant for this condition. Hence, the major aim of the project PD-MIND (Parkinson Disease with Mild cognition Impairment treated with Nicotinic agonist Drug) is to identify the potential of the nicotinic α7 agonist AZD0328 in a randomized, placebo-controlled, parallel group, international multicentre study on cognitive function in people diagnosed with PD-MCI.​

NECESSITY - NEw Clinical Endpoints in primary Sjögren’s Syndrome: an Interventional Trial based on stratifYing patients​

​Katrine Norheim

Roald Omdal

​Necessity-prosjektet er et EU-prosjekt organisert som et forskningssamarbeid mellom 25 sentre i 9 europeiske land. Hensikten er å bedre pasientbehandlingen ved primært Sjögrens syndrom. Vi skal utvikle nye metoder for å vurdere sykdomsaktivitet og gjennomføre en medikamentstudie for å undersøke effekt av immundempende behandling. ​​​​

​IDEA FAST

 ​Maria Boge Lauvsnes

Roald Omdal

​IDEA-FAST-prosjektet er et forskningssamarbeid med deltakere fra 30 sentre i 12 europeiske land. De fleste behandlingsstudier har som mål å bedre helserelatert livskvalitet og øke evne til aktiviteter i dagliglivet. Dette måles oftest med spørreskjemaer som spør om plager over en viss periode og derfor er dårlige til å fange opp svingninger i perioden og krever at man husker riktig. Målet for IDEA-FAST er å undersøke om ny teknologi (for eksempel pulsklokker og andre kroppsmonitorer) kan gi nyttige digitale mål som kan brukes til å vurdere effekt av behandling.​​

CLARIFY​

​Emiel Janssen

​CLARIFY is an innovative, multinational, multi-sectorial, and multidisciplinary research and training programme that links two highly differentiated specialities: engineering and medicine, to produce 12 Early Stage Researchers (ESRs) in artificial intelligence (AI), cloud computing and clinical pathology with the focus on digital pathology.​

Sens​4ME

​Martha Gjestsen

Dag Årsland

​​Forventet oppstart April 2022

RADAR AD

​Martha Gjestsen

Dag Årsland

​Bruk av sensorer, mobiltelefon og andre teknologiske metoder for kartlegging av utvikling av Alzheimers sykdom (RADAR-AD).​ Les mer

REBECCA

​Kjersti Tjensvoll

​Pasientene skal gå med digitale klokker slik at vi kan måle en rekke ulike faktorer, blant annet livsstilsendringer etter kreftbehandlingen. Ved hjelp av klokkene får vi utfyllende informasjon om pasientens helsetilstand. Med mer kunnskap om pasientens helseplager og bivirkninger vil legen kunne gi mer omfattende oppfølging​.​Les merSist oppdatert 29.06.2023