Et par kvinner som sitter ved et bord med papirer og penner

Brystkreft

Forskningsgruppe for brystkreft legger vekt på hele behandlingsforløpet til brystkreftpasientene.

Gruppen er sammensatt av helsepersonell på tvers av avdelinger, og langs forløpet til pasienten. Gruppen består av molekylærbiologer, patologer, radiologer, onkologer, bryst-og endokrinkirurger, plastikkirurger, sykepleieforskere, sykepleiere, forskningskoordinatorer, brukerrepresentanter og representant fra medisinsk humaniora (kulturviter). 

Fra molekyl til helt menneske.

 
 

Forskningsprosjekter

Prospective Breast Cancer Biobank (PBCB) (REK:2010/1957, ID:133)

En populasjonsbasert prospektiv biobank for monitorering av personorientert behandling og oppfølging av brystkreftpasienter.

 • PI: Gunnar Mellgren (HUS-ansvarlig)
 • Co-PI: Håvard Søiland (SUS-ansvarlig)
 • Forskningskoordinatorer: Siri Lunde og Janne Jonassen

Personalized Monitoring of Breast Cancer Patients (PerMoBreCan) (REK:2015/2010, ID:550)

Analyse av sirkulerende markører for monitorering av brystkreft pasienter og tidlig deteksjon av systemisk tilbakefall.

 • PI: Håvard Søiland
 • Co-PI: Emiel AM Janssen
 • Arbeidspakkeansvarlige: Håvard Søiland (PBCB), Emiel AM Janssen (Primærtumor /mikroRNA) og Oddmund Nordgård (CTCs/ctDNA)

Parakrine og endocrine faktorer i brystkreft (REK: 2013/350, ID:435)

Studie av signalering mellom svulstvev og tumornært fettvev hos brystkreftpasienter med ulik molekylær tumor subtype og ulik BMI.

 • PI: Gunnar Mellgren
 • ph.d.-kandidat: Ingen enda
 • Veiledere: Gunnar Mellgren, Emiel Janssen og Håvard Søiland
 • Forskningskoordinatorer: Siri Lunde og Thomas Helland

'I am not the same' (REK:2012/926, ID:301)

Women's experiences of breast cancer, breast loss and reconstruction in a psychosocial and cultural context.

 • PI: Birgitta Haga Gripsrud
 • Co-PI: Kirsten Lode
 • Medforsker: Håvard Søiland
 • ph.d.-kandidat: Ingen enda

Biobank for benigne tilstander i thyreoidea og parathyreoidea i Porsgrunn, Skien og Stavanger (BioTiPPS) (REK:2016/1079; ID:619)

Danner grunnlaget for ph.d.-prosjektet til Lene Johnsen. Se nederst.

 • PI: Håvard Søiland 
 • Co-PI: Ivar Guldvog
 • Forskningskoordinatorer: Siri Lunde (SUS) og Thanarany Mylvaganam (STHF)


Prosjekter med aktiv PhD-kandidat 

The Effects of Insulin and Insulin-related Characteristics, and Short-Term Low-glycemic and High-glycemic Carbohydrate lntervention on Breast Cancer Proliferation (REK: 2015/1445, ID:59)

 • PI: Håvard Søiland 
 • Co-PI: Emiel AM Janssen
 • ph.d.-kandidat: Tone Hoel Lende (SUS/UiB), PhD (ikke stipend)
 • Veiledere: Håvard Søiland, Emiel Janssen og Lars Akslen

Sammenligning av ulike kombinasjoner av billedtakingsmodaliteter ved Brystdiagnostisk senter, Helse Stavanger HF (REK:2016/1262, ID:602)

 • PI: Emiel AM Janssen
 • Co-PI: Håvard Søiland, Siri Fagerheim
 • ph.d.-kandidat: Siri Fagerheim (ikke stipend)
 • Veiledere: Emiel AM Janssen og Håvard Søiland

Self-reported health complaints and adherence to adjuvant hormonal therapy in women with breast cancer (REK: 2011/2161, ID: 518)

 • PI: Håvard Søiland 
 • ph.d.--kandidat Kari Britt Hagen (HUS/UiB), (ikke stipend)
 • Veiledere: Ragna Lind, Turid Aas og Håvard Søiland

Improvement of endocrine adjuvant treatment with tamoxifen and metformin in breast cancer patients (ID: 912031* )

 • PI: Gunnar Mellgren
 • ph.d.-kandidat: Thomas Helland (HUS/UiB), 2016-2019 (HV-stipend)
 • Veiledere: Gunnar Mellgren, Håvard Søiland og Emiel AM Janssen

*prosjektnummer til ph.d.-prosjektet.


Prosjekter med aktiv PostDoc-kandidat

Metabolic monitoring of carbohydrate intake in tumor and biofluids as biomarkers for systemic relapse in breast cancer patients (REK:2015/2010 og 2015/1445, ID:59 )

 • PI: Emiel AM Janssen
 • Co-PI: Håvard Søiland
 • Post.doc: Marie Austdal (1 års stipend, Folke Hermansen Fond)
 • Veiledere: Emiel AM Janssen, Tone F. Bathen og Håvard Søiland


Prosjekter som kan danne grunnlaget for fremtidige doktorgrader (Protokoll i utvikling)

Arbeidslivsdeltakelse og fatigue hos brystkreftoverlevere.

Administrator: Håvard Søiland

Mestring & arbeidslivsdeltakelse hos brystkreftoverlevere

 • PI: Kirsten Lode
 • Co-PI: Birgitta Haga Gripsrud

Fatigue hos Brystkreftoverlevere – Biologiske Mekanismer

 • PI: Mylin Torres, Emory University, Atlanta, USA
 • Co-PIs (Norge/SUS): Håvard Søiland og Emiel AM Janssen

Fatigue hos brystkreftoverlevere – Psykologiske Mekanismer

 • PI: Kolbjørn Brønnick
 • Co-PI: Kirsten Lode


Prosjekter som har planlagt PhD kandidat (Protokoll i utvikling)

Sirkulerende microRNA i exosomer og TEPs som biomarkør i brystkreft

 • ph.d-kandidat: Siri Lunde 
 • Veiledere: Emiel AM Janssen, Kristin Jonsdottir og Håvard Søiland

Risikoreduserende mastektomi hos kvinner med BRCA-mutasjon

 • ph.d.-kandidat: Pål Krøger
 • Veildere: Håvard Søiland og Emiel AM Janssen

Biologiske mekanismer for kronisk fatigue i Hashimoto Thyroiditt – effekt av kirurgisk intervensjon 

 • ph.d-kandidat: Lene Johnsen
 • Veiledere: Håvard Søiland, Roald Omdal og Emiel AM Janssen


Samarbeid

Regionalt

Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF - Gunnar Mellgren, Hans Petter Eikesdal, Lars Akslen, Turid Aas

Nasjonalt

Radiumhospitalet - Bjørn Naume
Vestre Viken - Kristine Sahlberg
NTNU - Tone Frost Bathen
St. Olavs hospital - Monica Engstrøm
Sykehuset Telemark - Ivar Guldvog, Geir Hoff
Sykehuset i Vestfold - Tomm Bernklev

Internasjonalt

Georgia State University - Ritu Aneja/ Padmashree Rida
Emory University - Mylin Torres/Timothy Lash
Louisville University - Carolyn Klinge
Aarhus University - Deirdre Cronin-Fenton


Medlemmer


Medlemmer
​Håvard Søiland, MD, ph.d.​Bryst- og endokrinkirurgisk seksjon​leder
​Emiel Janssen, ph.d.​Avdeling for patologi​forsker
​Kirsten Lode, RN, ph.d.
​Forskningsavdelingen ​forsker
​Janne Jonassen, RN
​Bryst- og endokrinkirurgisk seksjon​forskningskoordinator
​Marie Austdal, ph.d.​Bryst- og endokrinkirurgisk seksjon​post.doc
​Siri Lunde, MSc
​Bryst- og endokrinkirurgisk seksjon​forskningskoordinator
​Birgitta Haga Gripsrud, ph.d.
​Universitetet i Stavanger ​forsker
​Pål Krøger, MD
​Plastikkirurgisk avdelingph.d.-kandidat
​Tone Hoel Lende, MD​Bryst- og endokrinkirurgisk seksjon​ph.d.-kandidat
​Lene Cathrin Johnsen, ph.d.​Bryst- og endokrinkirurgisk seksjon​ph.d.-kandidat
​Siri Kommedal Ekroll, MD, ph.d.​Bryst- og endokrinkirurgisk seksjon​medlem
​Margareth Gilje Heggland, RN​Bryst- og endokrinkirurgisk seksjon​medlem
​Bjørnar Gilje, MD, ph.d.
​Avdeling for blod- og kreftsykdommer ​medlem
​Oddmund Nordgård, ph.d. ​​Avdeling for blod- og kreftsykdommer forsker​
​Kjersti Tjensvoll, ph.d.​​Avdeling for blod- og kreftsykdommer ​forsker
​Ingvil Mjaaland, MD​​Avdeling for blod- og kreftsykdommer ​medlem
​Marius Stensland, MD  
​Avdeling for blod- og kreftsykdommer​medlem
​Kristin Jonsdottir, ph.d.​Forskningsavdelingen​forsker/veileder
​Nina Gran Egeland, MSc​Avdeling for patologiph.d.-kandidat
​Sven Håland, MD​Avdeling for patologi​medlem
​Ole Gunnar Aasprong, MD​Avdeling for patologi​medlem
​Einar Gudbjörn Gudlaugsson, ph.d.​Avdeling for patologi​medlem
​Ivar Skaland, ph.d.​Avdeling for patologi​medlem
​Siri Fagerheim, MD​Avdeling for radiologiph.d.-kandidat
​Linn Tøsdal, BSc 
​Avdeling for radiologi​medlem
​Marit Karin Kvinnesland, BSc​Avdeling for radiologi​medlem
​Ingunn Fjetland​Kreftforeningen​bruker
​Gunn Berit Høiland​Kreftforeningen​bruker


Kontakt

Håvard Søiland
e-post: havard.soiland@sus.no

Siri Lunde
e-post: siri.lunde@sus.no
Sist oppdatert 14.04.2023