Mann med pustemaske på sykkel.

Allmennmedisin og samhandling

Økt kunnskap om gode pasientforløp og koordinert pasientbehandling gir bedre samhandling mellom helseforetak, kommunehelsetjenesten og fastlegene, som er en forutsetning for bedre folkehelse.

Forskningsgruppe for allmennmedisin og samhandling (Allforsk) består av 25 allmennleger i Rogaland som har interesse for eller driver aktiv forskning innen allmenn- og samfunnsmedisin, samhandling og helsetjenesteforskning.

Gruppen skal bidra til å fremme allmennmedisinsk forskning og studier som kan gi økt kunnskap om gode pasientforløp, koordinert pasientbehandling og bedre samhandling mellom helseforetak, kommunehelsetjenesten og fastlegene. Dette kan være tidlig oppdaging og intervensjon overfor psykiske og somatiske lidelser, prehospitale tjenester, samarbeidet med sykehusmedisinen og andre folkehelseutfordringer.

Allforsk har ansvar for å arrangere Grunnkurs D – Forskning i allmennmedisin, et av de 4 obligatoriske kurs for leger som i spesialistutdanning innenfor allmennmedisin. Gruppen samarbeider nært med spesialisthelsetjenesten på SUS og forskningsmiljøet på Universitetet i Stavanger.

Forskningsprosjekter

 • Alkoholrelaterte helseproblemer i somatiske sykehusavdelinger (Torgeir Gilje Lid, postdoktor-prosjekt)
 • Legemidler og førerkort (Geir Henanger, AFU-prosjekt)
 • Samarbeid allmennleger – sykehusleger om ansvar og oppgaver
 • Astma-oppfølging hos barn (May Sissel Vadla, ph.d.-prosjekt)
 • KOLS, digitalt hjelpemiddel som beslutningsstøtte for pasientens egenbehandling og allmennlegenes oppfølging (flere prosjekter under planlegging)

Internasjonalt samarbeid  

 • Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
 • Universitetet i Ålborg, Danmark
 • Mehiläinen i Helsinki, Finland
 • Universitetet i Adelaide, Australia
 • Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Spania
 • Northumbria University, Newcastle, UK
 • Newcastle University, Newcastle, UK
 • Linkøping Universitet, Linkøping, Sverige
 • Riddargatan 1, Mottagningen for alkohol och hälsa, Stockholm, Sverige
 • Boston University, Boston, USA
 • Universitetet og Universitetshospitalet i Århus

Medlemmer

Elleve av medlemmene har doktorgrad, én er professor. Fire av medlemmene har i tillegg førsteamanuensis-stillinger ved UiS.

Medlemmene møtes jevnlig på Forskningens Hus. Møtene har dreid seg om nyheter omkring allmennmedisinsk forskning og prosjektene lokalt, til inspirasjon for nye medlemmer. Vi har også kritisk gjennomgått aktuelle artikler og planlagte presentasjoner som medlemmene har forberedt. I 2018 har vi hatt 7 møter, med varierende antall frammøtte, oftest 8-10 deltakere.

Ingvild Vatten Alsnes (ph.d.)
Magnus Bjørkavoll-Bergseth (ph.d. kand)
Geir Sverre Braut (professor)
Jørgen Breivold
Kari Ersland
Hilde Fardal (ph.d. kand)
Anne Mathilde Hanstad
Geir Henanger (AFU-stipendiat)
Kjell Harald Horpestad
Madeleine Müller Hubrich (ph.d.)
Kristian Jong Høines
Kristina Iden (ph.d.)
Ingjerd Jøssang (ph.d. stipendiat)
Svein Kjosavik, ph.d.(førsteamanuensis)
Torgeir Gilje Lid (ph.d. førsteamanuensis)
Morten Munkvik (ph.d. førsteamanuensis)
Damoun Nassehi (ph.d.)
Heidi Nassehi
John Nessa (dr. med.)
Jan Roger Olsen
Gerd Signy S Omland
Inga-Cecilie Sørheim (ph.d)
Olav Thorsen (ph.d.)
May Sissel Vadla (ph.d. kand)
Eirik Viste (ph.d. kand)

Kontakt

Leder og kontaktperson for forskningsgruppen:
Olav Thorsen, ph.d.
Epost: olav.thorsen@sus.no
Mobil: 913 16 476

Sist oppdatert 25.04.2023