Helse og arbeid

Helse og arbeid er et tilbud til sykemeldte arbeidstakere som skal gjøre det mulig for de som blir henvist å komme lettere tilbake i arbeid. Det er også et tilbud til arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldte, med en målsetting om å unngå sykemelding.

Helse og arbeid er et tilbud til arbeidstakere eller personer i utdanning som står i fare for å bli sykemeldt eller allerede er sykemeldt. Målgruppen er personer med psykiske lidelser (angst, depresjon) og muskel-/skjelettplager.
 
Målet er å behandle psykisk sykdom og forebygge eller forkorte sykemelding. Helse og arbeid er en videreføring av arbeidsrettet behandlingstilbud etter at ordningen «Raskere tilbake» ble lagt om fra 2018. Omleggingen innebærer at fastlege og andre aktuelle henvisere, skal henvise til spesialisthelsetjenesten på samme måte som for alle andre pasientgrupper. 
 
Det finnes arbeidsrettede tilbud i hele Norge, men innhold og navn på tiltakene kan variere i de ulike helseforetakene. Det er både avdelinger knyttet til sykehusene og private aktører med driftsavtale som tilbyr behandlingene som koster vanlig egenandel for pasientene.

Psykiske lidelser

Behandlingstilbudet vil gis på poliklinikken ved Sola DPS.​

Tilbudet er rettet mot personer som: 
  • bor i opptaksområdet til Stavanger universitetssjukehus
  • har en tilknytning til arbeid eller utdanning 
  • har angst eller depressive plager som påvirker arbeidsevne og daglig fungering
Tilbudet passer ikke til personer med langvarig nedsatt funksjonsnivå grunnet psykiske plager og/eller pasienter med behov for sammensatt og langvarig behandling. 
 
Tilbudet omfatter:
  • Individuell korttidsterapi. Symptomer blir kartlagt i forkant. Konsultasjoner foregår til vanlig ved fysisk oppmøte men kan også gjennomføres som videosamtaler.
  • Varierende kurs- og gruppetilbud, for eksempel oppstartskurs og psykodynamisk korttidsgruppe.

Mer informasjon om Sola DPS

​Henvisninger fra hele opptaksområdet til Helse Stavanger sendes til Sola DPS som vurderer pasientens rettigheter til Helse og a​rbeid-tilbud knyttet til pasientens psykiske lidelser. Både henvisning til avdelinger lokalisert ved Sola DPS og henvisning til levarandør med driftsavtale (Falck Norge AS) vil bli vurdert på Sola DPS.

Henvisningen sendes elektronisk, eller med ordinær post til Helse Stavanger HF, Psykisk helsevern voksne, Sola DPS, Postboks 8100, 4068 Stavanger.

Henvisninger til Sola DPS merkes «Sola DPS - Helse og Arbeid», henvisninger til Falck merkes «Falck Norge AS – Helse og Arbeid». 

Muskel- og skjelettlidelser

Seksjon for fysikalsk medisinsk poliklinikk tilbyr diagnostikk/utredning, behandling og rehabilitering av personer med muskel- og skjelettlidelser derav skulder og rygg.
Sist oppdatert 28.12.2023