Seksjon for fysikalsk medisin

Fysikalsk medisinsk poliklinikk tilbyr diagnostikk/utredning, behandling og rehabilitering av personer med muskel- og skjelettlidelser, i hovedsak skulder og rygg. Vi har også et "Helse i arbeid"-tilbud for personer som er i ferd med å miste tilknytning til jobb eller studier.

Aktuelle pasientgrupper som kan henvises er pasienter med muskel-skjelettplager og som er motiverte for et aktivt behandlingsopplegg. Målsettingen er tilbakeføring til arbeidslivet, bedret funksjon og livskvalitet. Alle pasientene vurderes av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Videre anbefales etter behov veiledning, samtaler, kognitiv tilnærming og mer intensivert rehabilitering. For noen av pasientene har vi opprettet et spesielt tverrfaglig behandlingsopplegg som kan bestå av lege, fysioterapeut, ergoterapeut, spesial sykepleier, psykolog og NAV-rådgiver.

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Kontakt avdelingen via helsenorge.no

Slik finner du fram

En murbygning med sykkelstativ

Rektor Berntsensgate 12

Rektor Berntsensgate 12, 4022 Stavanger

Praktisk informasjon

​Fagpersonene i seksjonen arbeider sammen med deg i tverrfaglige team. Du vil møte ulike fagpersoner hos oss avhengig av hvilket poliklinisk tilbud du mottar.

Ergoterapeuten

Fokuserer på pasientens deltakelse i daglige aktiviteter med hovedvekt på arbeidsdeltakelse.

Fysioterapeuten

Kan tilby en kartlegging av muskel- og skjelettplager, samt bidra med en funksjonsrettet/aktivitetsbasert og kognitivt rettet behandling ved behov.

Legen

Er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, leder teamet og er medisinskfaglig ansvarlig. 

Psykologen

Har fokus på hvordan psykiske helseplager og stressbelastninger fremtrer i pasienters hverdag. Hovedmålet er å få kontroll på problemene, forstå hva som har bidratt til å opprettholde dem, samt finne metoder som kan brukes for å forebygge nye problemer. Psykologen tilbyr hovedsakelig jobbfokusert korttidsterapi for personer som plages med symptomer på angst, depresjon, søvnvansker og/eller stressbelastning.

Spesialsykepleieren

Har fokus på mestringsstrategier gjennom samtaler med kognitiv tilnærming.

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

​Har du mobiltelefon er det fint om du har denne på lydløs mens du oppholder deg i felles areal. Husk at du ikke må ta bilder av medpasienter eller personalet uten deres samtykke.