Digitalt media-arkiv: Fødepoliklinikken i full sving

I mange år har medarbeiderne på fødepoliklinikken registrert ultralydbilder manuelt fra minnepinne til pasientens journal. Nå er endelig Digitalt media-arkiv (DMA) på plass - og alt som trengs er et tastetrykk.

Caroline Aspelund
Publisert 17.09.2016
Sist oppdatert 21.02.2017

En gruppe kvinner i hvite labfrakker

Helsesekretærene Anne Mette Jensen (t.h), Pinar S. Harmankaya (midten) og Maria Løseth Johnsen er glad for at fødepoliklinikken har tatt i bruk DMA. Det sparer dem for mye tid - og gir rom for andre viktige arbeidsoppgaver. Alle foto: Svein Lunde, SUS.

– Det er nesten ufattelig at vi ikke har fått til dette tidligere, sier avdelingsjordmor Marit Tjessheim, og viser hvor enkelt det er å overføre bilder ved hjelp at ett tastetrykk på ultralydapparatet. Bildene går så direkte inn i DMA og pasientens journal mens pasienten fremdeles ligger på undersøkelsesbenken.

– Tidligere brukte vi alt fra en halvtime til én time hver morgen på å overføre ultralydbilder fra minnepinner til DIPS. Jeg er overrasket over hvor mye enklere alt er nå, sier helsesekretær på fødepoliklikken, Pinar S. Harmankaya. 

Alle ultralydapparatene på fødepoliklinikken er nå satt opp med tilgang til DMA.

– Først og fremst er dette veldig tidsbesparende, sier Tjessheim.

Hva er DMA
Digitalt media-arkiv (DMA) er en regional løsning for lagring, bruk og deling av bilder og videoopptak. Innføringen er felles for hele Helse Vest. Bilder og videoopptak blir en del av pasientjournalen og lagres i DMA sitt arkiv. Arkivet åpnes via DIPS.

Prosjektet er nå i full gang. Urologisk poliklinikk var de første til å ta i bruk DMA, tett etterfulgt av fødepoliklinikken. Gynekologisk poliklinikk starter innføringen hvert øyeblikk, og deretter følger sengepostene på kvinne- og barneklinikken. Arbeidet med ultralyd vil pågå ut 2017.

– Det er veldig kjekt at vi er i gang. Oppstarten har vært mer enn positiv, og medarbeiderne har gjort en fantastisk innsats, sier lokal prosjektleder, John Kåre Knudsen, som understreker at prosjektet skal bidra til sikrere pasientidentifikasjon, mer sikker lagring og enklere deling på tvers.

En mann som smiler og peker
 

Avdelingsjordmor på fødepoliklinikken, Marit Tjessheim.

En hånd som peker på et tastatur

 

Ultralydbildene går direkte fra apparatet og inn i DMA og pasientens journal.