Mobilt innsatsteam (MIT)

Mobilt innsatsteam (MIT) driver et ambulant og poliklinisk behandlingstilbud for personer over 18 år med psykisk utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser med utfordrende atferd og/eller psykisk lidelse. MIT har ikke sengeplasser for innleggelser.

Vi gir bistand til de kommunene som hører inn under Helse Stavanger: Bjerkreim, Eigersund, Finnøy, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger, Strand og Time.

Teamet består av vernepleiere, klinisk sosionom, psykiater og psykolog med kompetanse i innen utredning og behandling av personer med psykisk utviklingshemming og autismespekterforstyrrelser. Behandlingstilbudet skal i størst mulig grad imøtekomme de behov som den enkelte bruker har.

Vi tilbyr faglig veiledning til personal i miljøet og deltar i utarbeidelse av tiltak.
Vi gir veiledning i utarbeidelse av vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 og gir sakkyndig uttalelse.
Vi tilbyr kurs til personal som arbeider med henviste pasienter.

Vi tilbyr brukerrelaterte kurs innenfor disse områdene:

  • Psykisk utviklingshemming
  • Autismespekterforstyrrelser
  • Psykiske lidelser
  • Anvendt atferdsanalyse
  • Målrettet miljøarbeid
  • Visuell tydeliggjøring
  • Sosiale historier
  • Helse – og omsorgstjenesteloven, kapittel 9

Brosjyre (pdf)

Henvisninger sendt fra lege

For å sikre at viktig informasjon om både somatisk og psykisk helsetilstand er beskrevet er det viktig at henvisende lege benytter MIT’s henvisningsskjema.


Henvisningsskjema MIT 


Kontakt

Postadresse

Mobilt innsatsteam (MIT) Postboks 273 4302 Sandnes

Slik finner du fram

Oppmøtested

Holbergs gate 16 i Sandnes