Klinikk psykisk helsevern voksne

Vi behandler alle typer psykiske lidelser hos voksne og eldre. Psykiske lidelser rammer fra tid til annen nesten alle familier.  Vi legger vekt på å komme tidlig til med hjelpen - uansett om det er en angsttilstand, depresjon, spiseforstyrrelse, psykose eller noe annet. Psykiatrien har i dag effektive behandlingsmetoder, og hos oss vektlegger vi samtaleterapi, gruppeterapi og musikkterapi.

Klinikk psykisk helsevern voksne ledes av klinikksjef Sølve Braut.

Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern i Rogaland

Kontrollkommisjonen fører tilsyn med at alle vedtak om tvangsinnleggelser er lovlig fattet. Kommisjonen behandler klager fra pasienter som mener de urettmessig er blitt innlagt under tvang, eller andre tvangsvedtak som er fattet mot dem med unntak av tvangsmedisineringsvedtak. Det er også mulig å klage over utskrivningsvedtak. Også pasientens nærmeste pårørende har klagerett.

Pasienten har rett til å være til stede under klagebehandlingen. Pasienten vil da være representert ved advokat betalt av det offentlige.

Hvor skal man sende klagen?

Klager håndteres ved den ulike avdelingen/ institusjonen de inneliggende pasientene tilhører. Hver enkelt avdeling/institusjon har utvalgte personer som ivaretar og formidler klagene til de ulike kontrollkommisjonene som dekker hvert sitt geografiske område.

Kontrollkommisjon 1 ledes av Per Christian Arnesen, Stavanger Tingrett, PB 159, 4001 Stavanger

Kontrollkommisjon 2 ledes av Ragnar Falck Paulsen, Pb 603, 4003 Stavanger.

Kontrollkommisjonen for Sør-Rogaland, ledes av Bjørn Enoksen Ristesund,  Stavanger Tingrett, PB 159, 4001 Stavanger

 

Kontakt

Telefon

Postadresse

Helse Stavanger HF, Postboks 8100, 4068 Stavanger

Mer informasjon

  Selvhjelp

  Her finner du nyttig informasjon om flere av selvhjelpstilbudene som finnes i Rogaland.
  Se alle selvhjelpstilbudene
  Mann som holder og skriver på en mobiltelefon. Foto.

  TIPS - tidlig oppdagelse og behandling av psykoser

  TIPS er et tilbud som arbeider for å oppdage og behandle alvorlige psykiske lidelser så tidlig som mulig. Hovedmålet er å forkorte den tiden det tar fra folk utvikler mulige psykose-symptomer til behandlingen starter. Tilbudet retter seg særlig mot unge mennesker.
  Tekst

  Velg å leve

  Mange sliter i perioder av livet sitt. Noen så tungt at de vurderer å ta sitt eget liv. De fleste kommer seg gjennom krisene ved hjelp av venner, familie, fastlege eller offentlig hjelp. Men ikke alle. Noen orker ikke engang å snakke om det, eller vet ikke hvem de skal snakke med. De føler seg som en belastning for andre.
  Ring oss - TIPS 51 51 59 59. Velg å leve!
  En mann med skjegg og briller