Ambulant sikkerhetsteam (AST)

Ambulant sikkerhetsteam (AST) er et tverrfaglig ambulerende team bestående av psykologspesialist, vernepleier og sykepleier.  Målgruppen er i hovedsak pasienter som er underlagt Dom til tvungent psykisk helsevern (Straffeloven §62-1-1, første ledd, Kap. 5 i psykisk helsevernloven), som følges opp utenfor avdeling sikkerhet (på DPS eller enheter på Våland). I tillegg kan teamet bistå med pasienter på TPH (§3-3) som har alvorlig voldshistorikk, som har vært innlagt ved lokal eller regional sikkerhetspost, eller som er domfelt for alvorlig vold.

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

D-fløyen 1. easje. Bruk hovedinngangen til Klinikk psykisk helse.
Betongbygg med skyvedører i glass. Foto.

Jan Johnsens gate 12

Jan Johnsens gate 12

4011 Stavanger