TIPS og Familiepoliklinikken

TIPS står for Tidlig oppdagelse og Intervensjon ved Psykose. TIPS er en del av Klinikk psykisk helsevern voksne ved Stavanger universitetssjukehus, og driver tidlig oppdagelse og intervensjon ved psykose og psykosenære tilstander. Gjennom TIPS har tidlig oppdagelse og behandling vist seg å fordoble sjansene på full tilfriskning i det lange løp. Familiepoliklinikken driver med kunnskapsbaserte behandlingsmetoder er utviklet for å hjelpe pasient og familie til en best mulig mestring av tilværelsen i kjølvannet av en psykose.

TIPS består av et «oppdagerteam» som gjør utredninger ved mistanke om psykoselidelser, og tilrettelegger for at personer får behandling.

TIPS-telefonen 51 51 59 59 er en tjeneste du kan ringe dersom du lurer på om du selv eller noen du kjenner kan ha – eller står i fare for å utvikle – en psykose. Telefonen er betjent mellom kl. 08.00 og 15.00 alle hverdager. Når du ringer får du snakke med en psykiatrisk sykepleier med erfaring og mye kunnskap om psykose, og om behandlingstilbud for alle typer psykiske lidelser og problemer. Ved mistanke om psykose lager vi raskt en avtale for en samtale. Hvis det ikke er mistanke om psykose, får du råd om hvor du kan få hjelp for ditt problem. Du kan ringe anonymt også, hvis du foretrekker det. 

Oppdagerteamet gir informasjon og veiledning til personer som ringer TIPS-telefonen med spørsmål om psykoser eller andre psykiske lidelser. Vi reiser også rundt på videregående skoler, til fastleger og helsestasjoner med informasjon om psykose og psykiske lidelser.

TIPS består også av en forskningsgruppe som forsker på psykoselidelser. Forskningsgruppen initierer og deltar i ulike studier regionalt, nasjonalt og internasjonalt. TIPS har et nasjonalt og internasjonalt rykte som banebrytende og ledende på dette området.

 

Familiepoliklinikken

Metoden vi jobber etter kalles gjerne kunnskapsbasert familiebehandling. Innholdet er å undervise om psykose – hva det er, hvordan det påvirker pasienten og hva dere kan gjøre for å forhindre eventuelle tilbakefall. På den måten forstår familien hva som skjer og blir en viktig støttespiller i behandlingen. Du lærer også hvordan du skal få utbytte av de behandlingstilbudene som finnes. Dette er viktig både når familien bor sammen og når pasienten bor i egen bolig.

Kunnskapsbaserte behandlingsmetoder er utviklet for å hjelpe pasient og familie til en best mulig mestring av tilværelsen i kjølvannet av en psykose.

Vi har utvidet tilbudet til også å gjelde bipolar lidelse, affektiv lidelse med psykose og rus med psykisk lidelse.

Vi i familiepoliklinikken jobber etter et lavterskeltilbud. Det vil si at hvem som helst kan kontakte oss, for eksempel behandler til pasienten, pasienten selv eller pårørende.

Kontakt familiepoliklinikken

Kristin Hatløy     

Tlf: 51515654      
Mobil: 915 96 667 

Epost: kristin.hatloy@sus.no  

  

Anja Førland Hellstrand

Sosionom
Mobil: 952 25 676

Epost: anja.forland.hellstrand@sus.no

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Inngang D.

Betongbygg med skyvedører i glass. Foto.

Jan Johnsens gate 12

Jan Johnsens gate 12

4011 Stavanger

Familiefokusert behandling

Familiefokusert behandling er et behandlingstilbud til personer som står i fare for å utvikle en alvorlig psykisk lidelse og deres nærmeste familie.
Les mer om behandlingen
Tre hender i forskjellig farge og størrelse. Bilde.

Pargruppe med undervisnings- og samtaletilbud

Psykoedukativ/kunnskapsbasert pargruppe for personer med en alvorlig psykisk lidelse.
Les mer om behandlingen
Personer i sort siluett. Tegning.

Flerfamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbud

Psykoedukativ/kunnskapsbasert flerfamiliegruppe for personer med en alvorlig psykisk lidelse.
Les mer om behandlingen
Hender. Tegning.

Enkeltfamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbud

Psykoedukativ/kunnskapsbasert familiegruppe for personer med en alvorlig psykisk lidelse.
Les mer om behandlingstilbudet
To voksne og et barn inni et rødt hjerte. Tegning.