Avdeling akutt og intensiv psykiatri

Avdeling akutt og intensiv psykiatri gir akutt psykisk helsehjelp til voksne (personer over 18) med behov for øyeblikkelig hjelp. For å få behandling hos oss kreves det henvisning fra lege eller psykolog. Pasientene legges inn frivillig eller på tvang etter lov om psykisk helsevern. Avdelingen tar imot pasienter fra Sør-Rogaland. Akutt psykiatrisk behandling består av stabilisering av krisesituasjoner tilknyttet alvorlige psykisk sykdom og lidelse. Behandling som benyttes er vanligvis samtaleterapi/psykoterapi, medikamentell behandling, miljøterapi og skjermede omgivelser. Avdeling akutt og intensiv består av enhetene Akutt mottakspost C2 (AMC2), akutt sengepost B3 og TIPS og Familiepoliklinikken. Enhetene er lokalisert på sykehuset på Våland.

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bruk hovedinngang ved Klinikk psykisk helsevern voksne

Betongbygg med skyvedører i glass. Foto.

Jan Johnsens gate 12

Jan Johnsens gate 12

4011 Stavanger

Parkeringshus
Parkeringshuset ligger under St. Svithun Hotell, og har 349 parkeringsplasser. Disse er forbeholdt besøkende til Stavanger universitetssjukehus og hotellet.

Korttidsparkering
Det er mulighet for korttidsparkering ved hovedinngangen (max 15 min). ​

Parkering for bevegelseshemmede
Utenfor hovedinngangen (inngang 1) er det fire parkeringsplasser som er forbeholdt bevegelseshemmede.

​Parkering for langtidspårørende
Pårørende må betale full parkeringsavgift de tre første døgnene, deretter vil du kunne å kjøpe parkeringstillatelse til redusert pris.

Ladestasjon for el-bil
Besøkende med el-bil parkerer i parkeringshuset under pasienthotellet, og betaler​ som vanlige gjester.

Les mer om parkering på sus.no/parkering

Praktisk informasjon

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Det er ikke fast besøkstid på sengepostene,

Besøk kan avtales direkte med sengepostene, fortrinnsvis skal besøk gjennomføres før kl. 21.00

TIPS - tidlig oppdagelse og behandling av psykoser

TIPS arbeider for å oppdage og behandle alvorlige psykiske lidelser så tidlig som mulig.
tips-info.com
Blått bilde med telefonnummer til TIPS.

Selvhjelp

Her finner du nyttig informasjon om flere av selvhjelpstilbudene som finnes i Rogaland.
Se alle selvhjelpstilbudene
Mann som holder og skriver på en mobiltelefon. Foto.