En person som holder en telefon

Selvhjelp

Her finner du nyttig informasjon om flere av selvhjelpstilbudene som finnes i Rogaland.

Anonyme Alkoholikere (AA) er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme.

Vi har kommet opp i forskjellige vanskeligheter og problemer på grunn av dette. Vi forsøker, de fleste av oss med hell, å bygge opp en bedre livsform uten alkohol. For å klare det, har vi funnet ut at vi trenger hjelp og støtte av andre alkoholikere i AA, og programmet vi bruker hjelper oss å nå våre mål.

AA fører ikke noen medlemslister eller møteprotokoller. Du behøver ikke å fortelle noe om deg selv. Ingen vil heller klandre deg om du ikke ønsker å komme tilbake. Den eneste betingelse for medlemskap, er et ønske om å slutte å drikke. Det er ingen avgifter eller kontingenter for AA-medlemskap.

Vårt fremste formål er å holde oss edru og hjelpe andre alkoholikere til edruskap.

Kontakt
Epost: kontakt@stavangeraa.no
Telefon: 45 49 77 56  (åpen hverdager 16.00-22.00, helger 12.00-22.00).
Adresse: Møllegt. 37, Stavanger (Godtemplarenes hus i underetasjen).
Postadresse: Postboks 62, 4001 Stavanger.

Et tilbud for personer over 18 år som vil ha hjelp til å håndtere sin psykiske lidelse og eventuelle utfordringer med rus. Aktivitetssenteret ved Klokkartunet er styrt av brukere. Det er oppe både på dag- og kveldstid. Om du vil delta på aktivitetssenteret kan du møte opp eller ringe for å lage en avtale.

Aktivitetssenteret er et sted for alle i Hå kommune som trenger et sted å være sammen med andre. Her er et positivt og inkluderende miljø.

På aktivitetssenteret drives Spleisen kafé, som serverer retter fra 10 til 40 kroner. Kafeen er åpen seks dager i uken. De har åpent utenfor åpningstidene når noen av brukerne ønsker det og tar ansvar for tilbudet.

Senteret disponerer egen bil, og henter brukere hver morgen, og kjører hjem mot slutten av dagen. Her kan du være aktiv, eller bare slappe av og kose deg sammen med oss.

Hva kan du gjøre på aktivitetssenteret?
På aktivitetssenteret har vi snekkerbu, aktivitetskrok og spillerom/kinorom. En gang i uken er det debatt om hvordan vi vil at senteret skal være, og hvilke aktiviteter som kan gjennomføres. Her er det også brukerstyrte aktiviteter som skrivegruppe og kaffeprat, som er i samarbeid med brukerorganisasjonen A-Larm.

Andre aktiviteter som du kan delta i:
• Matlaging
• Strikking
• Sying
• Veksthus
• Krydderhage
• Ulike kurs
• Jærfletting
• Tur
• Kafé

Kontakt
Kjetil Mørk: 410 05 066.
Telefon: 51 79 30 00.
Adresse: Rådhsugata 8, 4360 Varhaug.

Aktivitetssenter for mennesker med psykiske helsevansker
Trenger du et sted å gå til? Ønsker du å ha noe å gjøre på dagtid, kvelder og helger? Aktivitetssentrene har fokus på muligheter, utvikling og fellesskap. Du bestemmer selv hvor mye du vil delta og hvilke aktiviteter du vil delta på. I dag tilbys aktiviteter innen kunst og håndverk, fysisk aktivitet, data, film, foto, musikk og ulike typer utviklingskurs. Du kan selv være med på å bestemme tilbudet.

Her finner du oss:
Madlatun: Regimentsveien 26. Telefon: 488 94 480​.
Kulturaktiviteten: Gullspennetunet 4. Telefon: 51 91 22 73.
Verket: Verksgata 46. Telefon: 51 91 21 80.

Al-Anon Familiegrupper er et verdensomspennende felleskap av familer og venner av alkoholikere, som deler sine erfaringer, styrke og håp for å løse sine felles problemer.

Grupper i Rogaland:

Merk: Forkortelsen VBA brukes for å markere en gruppe som fokuserer spesielt på det å ha vokst opp med alkoholisme.

Stavanger Al-Anon
Møter: Torsdag kl. 19.00 (åpne møter hver andre torsdag i måneden). Møter som faller på julaften og nyttårsaften starter klokken 12.00.
Kontakt : alanon.stavanger@outlook.com.
Tlf: 480 64 848.
Sted: Møllegata 37, Stavanger.

Stavanger Al-Anon VBA
Møter: Tirsdager kl. 19.00-20.30
Sted: Peisestua i Bethel - inngang på nedsiden.
Løkkeveien 59, Stavanger.

Sandnes Al-Anon
Møter: Onsdager kl. 19.30.
Sted: Møllegata 2, Sandnes.
Kontakt: sandnes.alanon@gmail.com.

Karmøy Al-Anon VBA
Møter: Mandager kl. 19.00.
Kontakt: karmoyalanon@gmail.com
Sted: Torfæusgate 21, Karmøy.

Mer informasjon finner du her:
Al-Anon servicekontor.
Telefon: 51 66 00 00.
Postadresse: Postboks 186, N-4302 Sandnes.
Nettside: www.al-anon.no

A-Larm er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet, med avdelinger i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Rogaland.

Medlemmene våre er fra hele landet og vi har brukerrepresentanter i mange ulike råd og utvalg. A-Larm har selvhjelpsideologi som grunnstamme, og vektlegger å kombinere fag- og erfaringskompetanse. Vi jobber systematisk for å utvikle en god likemannstjeneste. Likemenn får opplæring og støtte til å bruke sin kompetanse i møte med brukere og pårørende.

A-Larm er et supplement til offentlige tjenester med tilbud til hele familien. Vi er tilgjengelige for individuelle samtaler i egne lokaler. A-Larm jobber for at brukere og pårørende kan bygge nettverk i et rusfritt miljø.
Alle ansatte i A-Larm er underlagt taushetsplikt, og vi oppfordrer alle som deltar på våre aktiviteter til å overholde en moralsk taushetsplikt. Vi forventer også at deltakerne ikke er ruspåvirket på aktiviteter og møter.

Aktiviteter i A-Larm:
- Likemannstjeneste
- Pårørendetjeneste
- Barn og ungdomsarbeid
- Brukermedvirkning i råd og utvalg
- Lavterskeltilbud
- Kurstilbud

Lavterskeltilbudene er:
Snugruppen, Kaffepraten, Kreativt verksted, Mor og barn-gruppen, Aktivitetskarusellen og Turgruppen.

Kurstilbud er A-Larm skolen og består av:
Bedre hverdag kurs, Brukerrepresentant kurs og likemanns kurs.

Kontakt
Silje Gundersen
Telefon: 95044659
Epost: siljeg@a-larm.no

Alternativ til vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner.
ATV har et familiemandat og tilbyr hjelp til hele familien. Vi har et samordnet behandlingsopplegg der dette blir vurdert som trygt og riktig.

Hovedmålet med vår behandling er at volden skal slutte og at det skal opparbeides trygghet hos hele familien, enten de bor sammen eller hver for seg.

Våre målgrupper er:
- Barn og unge mellom 0-18 år som har levd med vold i familien. Barn som har opplevd vold hjemme kan få hjelp til å uttrykke, bearbeide tanker og følelser de sliter med etter det de har opplevd. Vi vurderer fra sak til sak hvordan vi best kan møte barnet det gjelder.
- Voksne som har blitt utsatt for (eller levd med) vold i familien.
- Menn og kvinner over 18 år som utøver vold enten mot partner eller barn.

Kontakt
Telefon: 51 93 43 43.
Adresse: Valberggata 2, 4006 Stavanger.
Epost: stavanger@atv-stiftelsen.no.

Ta kontakt med oss for å delta i en selvhjelpsgruppe i Angstringen hvis Angstringen er etablert der du bor eller om du ønsker å etablere Angstringen i ditt lokalmiljø. Angstringen fungerer noe ulikt i ulike deler av landet: Noen steder kan du bli med i en eksisterende gruppe, andre steder starter vi nye grupper og du kan stå på venteliste. Vi anbefaler deg også å lese om det å delta i Angstringen.

Angstringen Sandnes
I Sandnes er Angstringen aktiv. Dersom du er interessert i å begynne i en selvhjelpsgruppe, kan du sende en e-post til sandnes@angstringen.no, eller ta kontakt på Angstringen Norge sin informasjonstelefon: 22 22 35 30. Før du tar kontakt, ta gjerne en titt på Angstringens retningslinjer - de er rammen for selvhjelpsgruppenes arbeid.

Angstringen Stavanger
Angstringen Stavanger er aktiv.  Gruppemøtene avholdes på Frisklivssentralen. Interessert? Da kan du ta kontakt via e-post til stavanger@angstringen.no, eller ta kontakt på Angstringen Norge sin informasjonstelefon: 22 22 35 30. Før du ta kontakt, ta gjerne en titt på Angstringens retningslinjer. De er rammen for selvhjelpsgruppenes arbeid.

Kommunens arbeidstrening er laget spesielt for deg som har fått innvilget kvalifiseringsprogram eller får annen støtte fra Nav.

Vi har egne opplegg for deg som ikke har norsk som førstespråk. For deg med varig nedsatt arbeidsevne og innvilget uføretrygd kan vi tilby praksisplass.

Jobbverksted
Jobbverksted er et jobbsøkerkurs for nye sosialhjelpsmottakere mellom 18 og 30 år. Påmelding skjer i samarbeid med Nav.

Som deltaker på jobbverkstedet vil du sammen med andre unge få disse mulighetene:
- Lære å skrive CV, søknad og kontakte arbeidsgivere.
- Lære mer om hvordan du finner ledige jobber og vurderer stillingsannonser.
- Intervjutrening.
- Jobbe i arbeidsgruppe med arbeidsleder.

Du vil motta sosialhjelp når du deltar på kurset.

START
START er et avklaringstiltak hvor du får et individuelt tilpasset program og tett oppfølging av sosialfaglig ansatte. Tilbudet gis fire dager i uken, etter avtale med deg og Nav.

Arbeidsgrupper
Målgruppen er personer som har fått innvilget kvalifiseringsprogram eller har en annen ytelse fra Nav. Gruppene består av 6-7 deltakere og én arbeidsleder. Du kan få opplæring i ulike arbeidsoppgaver innen grøntarbeid, kantinedrift, vaskeri, snekkerarbeid, flytting, rydding mm. Vi utfører arbeid for Stavanger Eiendom, Nav-kontorene og andre kommunale virksomheter. Vi tar oppdrag som for eksempel gartnerarbeid, flytteoppdrag, malearbeid og annet vedlikeholdsarbeid.

Du får tett oppfølging fra ansatte med sosialfaglig kompetanse. Vi legger også til rette for arbeidstrening kombinert med for eksempel trening eller behandling. Vi kartlegger arbeids- og funksjonsevnen din med tanke på videre arbeid og tiltak. Sosialkuratoren og arbeidslederen samarbeider og har jevnlig kontakt med Nav-veilederen din. Vi har også arbeidsrettet norskundervisning inntil seks timer per uke. Hovedmålet for deltakerne er å komme i vanlig arbeid eller å få avklaring til videre tiltak.

Ekstern arbeidstrening med oppfølging
Vi kan bidra med å finne arbeidstreningsplasser, både i kommunale virksomheter og private bedrifter. Etter avtale med Nav følger vi deg opp på arbeidsplassen og har kontakt med arbeidsgiveren din. Målet er å forberede deg til det ordinære arbeidslivet og hjelpe deg med jobbsøking.

Praksisplasser for personer med funksjonsnedsettelser (PFF)
PFF er et arbeidsrettet aktivitetstilbud i ordinær virksomhet. Tilbudet kan gi deg med varige funksjonsnedsettelser muligheter til aktiv deltagelse i arbeidslivet, og til å utvikle dine praktiske og sosiale ferdigheter. Du må ha innvilget uføretrygd.

Ditt lokale Helse- og sosialkontor vil vurdere om du kan ha nytte av tilbudet og søke deg inn til oss.
Vi tilrettelegger og følger deg opp på arbeidsplassen, og tilpasser antall timer du jobber etter det du ønsker.

Slik søker du: Ta kontakt med ditt lokale Nav-kontor i Stavanger kommune. Nav vil vurdere om dette er noe for deg.
For Praksisplasser for funksjonshemmede (PFF) må du søke gjennom Helse og sosialkontorene.

Salg av blomsterkasser
Trenger du blomsterkasser eller urtekasser? Arbeidstreningsseksjonen lager slike kasser etter mål. Prisen er fra 350 kroner. Vi leverer til både private, barnehager og borettslag. Vi har også mye sagspon/flis, så bare ta kontakt hvis du trenger det.

Vasking av duker, dyner, gardiner m.m.
Arbeidstreningsseksjonens kvinnegruppe har et lite vaskeri der vi vasker diverse produkter. Vi tar imot dine duker, gardiner, løpere, dyner, puter, dunjakker, madrasstrekk og små filleryer.

Priseksempler:
• Vask, rull og stryk av duk, vanlig, liten, løper: 75/50/30/20 kroner.
• Vask og tørk av dyne, pute: 50/20 kroner.
• Vask og tørk madrasstrekk, per del: 50 kroner.
• Vask og tørk av pledd/små filleryer: 50 kroner.
• Vask og tørk av dunjakke: 30 kroner.

Ta kontakt med Arbeidstreningsseksjonen for mer informasjon.

Kontakt
Besøksadresse: Tastagaten 30-32, 4007 Stavanger.
Postadresse: Postboks 8095 Forus, 4068 Stavanger
Telefon: 51 50 70 90.
E-post: arbeidstrening@stavanger.kommune.no.


Arbeidstreningsseksjonen er for deg som trenger hjelp til å komme ut i arbeidslivet, eller som av ulike grunner har behov for å være i aktivitet. Som deltaker hos oss får du mulighet til: 
 • å jobbe i arbeidsgruppe med arbeidsleder 
 • å skrive CV, jobbsøknad og kontakte arbeidsgivere 
 • å få opplæring og kurs i maskiner som blant annet motorsag, ryddesag, plenklipper, brodsag og vedkløyver 
 • å få ekstern arbeidstrening med oppfølging 
 • å ha samtaler og oppfølging 
 • å lære noe nytt ATS har forskjellige tilbud alt etter hvilke behov den enkelte har. 

Driv 
Driv er et tilbud for unge arbeidsledige. Denne gruppen består av 6-10 deltagere og en arbeidsleder. Du får opplæring i ulike praktiske arbeidsoppgaver som blant annet beskjæring av planter og trær, plenklipping, trefelling med motorsag, snekring, avfallshåndtering, malerarbeid og vedlikehold av maskiner. Arbeidstid Det er oppmøte to til fem dager i uken alt etter behov, og arbeidstiden er mellom klokken 08.00 og 14.30. Skriv en god CV og jobbsøknad Vi tilbyr kurs der du får hjelp til å skrive og oppdatere din CV. Vi hjelper deg også med å spisse jobbsøknaden din for å nå gjennom hos arbeidsgivere. I tillegg hjelper vi deg med å ta kontakt med arbeidsgivere ved behov. Ekstern arbeidstrening med oppfølging Vi kan bidra med å finne arbeidstreningsplasser, både i kommunal virksomhet og private bedrifter. Etter avtale med NAV følger vi deg opp på arbeidsplassen og har kontakt med arbeidsgiveren din. 

Blir du med?
Ta kontakt med din veileder i NAV Sola, eller veilederen din i ROP (rus og psykiatri-team). Eller koordinator hos ATS Torunn Opsanger 92054372, torunn.opsanger@sola.kommune.no

Barnegruppen er et tilbud til barn mellom 8 og 12 år som bor i Sandnes eller nærliggende kommuner, og har foreldre med et rus- og/eller alkoholproblem. Det er ingen forutsetning at barn bor sammen med/har samvær med den som sliter med rus eller soner i fengsel.

Tilbudet er gratis og gruppeledere har taushetsplikt. Ta kontakt med Veiledningssenteret for utfyllende informasjon.

Kontakt
Telefon: 51 66 42 02.
Sted: Flintergaten 4, Sandnes sentrum.
Nettside: www.veiledningssenteret.net.
Epost: kontakt@veiledningssenteret.net.

Har du vokst opp i en familie med alkohol- eller andre rusproblemer? Vi hjelper deg videre! Vi som arbeider i Blå Kors Kompasset er psykologer og terapeuter. Vi gir terapi, rådgivning og undervisning til ungdommer og unge voksne mellom 14 og 35 år. Tilbudet er gratis og du trenger ingen henvisning.
Se mer informasjon på www.kompasset.org  

Kontakt
Adresse: Langgata 10, 4306 Sandnes.
Telefon: 99 56 62 22
Epost: kompasset.sandnes@blakors.no

Bruket er et tilbud på Randaberg til mennesker som har utfordringer med psykisk helse og/eller rus. Bruket skal gi mulighet for vekst og et møtested for å bryte sosial isolasjon. Her er det mulighet for meningsfulle aktiviteter på dagtid sammen med andre, og målet er å gi mulighet for vekst, mestring, trygghet og gode opplevelser for alle. Aktiviteter vil variere gjennom året da vi prøver så langt det lar seg gjøre å møte brukernes ønsker.

Vi har blant annet: store fellesstuer, syrom, malerom/kreativt rom, verksted, spill, bordtennisbord, steinsliping, stikkekafé, kjøkkenaktivitet, datamaskin, hverdagstrim/turgruppe, gruppe for de yngre deltakerne, bruktbutikk drevet av deltakere/ansatte, quiz, husavis etc. Vi har også en erfaringskonsulent knyttet opp mot oss, samt kommunens ruskonsulent som har kontor her deler av uken. Vi har i perioder kurstilbud innen mestringsstrategier eller kreative/praktiske ting (f.eks maling). Målgruppen er voksne (over 18 år).

Kontakt: 48 20 20 64 / 476 92 196
Adresse: Torvmyrveien 4C, 4070 RANDABERG
Facebookside

Gatenært tilbud til rusavhengige i Sandnes. Praktisk hjelp, aktiviteter, turer og samtaler. Hverdagsmesse.

Kontakt
Sted: Oalsgata 12, 4319 Sandnes.
Nettside. www.bypresten.no.

Karine, byprest:
Telefon: 973 42 352.
Epost: kt839@kirken.no

Øyvind, byprest:
Telefon: 976 99 677.
Epost: oa839@kirken.no

Har ordningen kjøp 2 betal for 1. Tilbyr også samtaler, veiledning, sjelesorg, seminar-/temamøter og kurs.
I tillegg arrangeres enkelte diakonale aktiviteter.

Kontakt
Telefon: 467 46 670.
Epost: booking@badeog.net.

 Dette er et kultur- og aktivitetstilbud for deg som:
- er mellom 16 og 25 år
- vil utvide ditt sosiale nettverk og få gode opplevelser med andre
- ikke finner deg til rette i andre aktivitets- eller fritidstilbud
- ønsker å prøve ulike aktiviteter i trygge omgivelser

Vi treffes hver torsdag kveld og enkelte helger.Programmet bestemmer tidspunktet. Programmet kan sees på ungistavanger.no eller du kan få det tilsendt på mail.

Kontakt
Epost: georg.vervik@stavanger.kommune.no.   
Nettside: www.ungistavanger.no.
Adresse: Metropolis: Nytorget 1, 4015 Stavanger.

Crux oppfølgningssenter er for deg som har en rushistorie, og som ønsker å bruke oss som en del av din rehabilitering. Crux er også et oppfølgingstilbud for deg som soner, har sonet i fengsel eller er under friomsorgens tiltak.

Oppfølgingssenteret er for deg som ønsker et liv ut av rusavhengighet og kriminalitet. Crux er en base og et utgangspunkt for fellesskap, praktisk arbeid, aktiviteter og turer. I en hverdag med mange utfordringer, ønsker vi at Crux skal være et sted som kan bidra til et nytt fotfeste, selvtillit og nye relasjoner.

Av hensyn til alle som skal være en del av senteret legger vi vekt på et rusfritt og godt miljø. På Crux er vi opptatt av at du som deltakter er med på å utforme tilbudet ved senteret.

Kontakt
Kjetil K. Tjessem (virksomhetsleder): 47 35 15 48/51 21 01 91
E-post: crux@stiftelsencrux.no
Nettside: www.stiftelsencrux.no
Facebook: cruxsandnes
Youtube:  Crux oppfølgingssenter

 • Mental Helses Hjelpetelefon (hele døgnet): 116 123
 • Kirkens SOS (hele døgnet): 22 40 00 40
  Du kan også skrive en SOS-melding via www.kirkens-sos.no. Du kan være anonym og du får svar innen 24 timer.
 • AA Anonyme alkoholikere: 911 77 770
  (åpent fra 11-15 hverdager og 18-22 alle dager)
 • Angstringen: 22 22 35 30
  (mandag-torsdag 10-13):
 • Arbeidslivstelefonen: 22 56 67 00
 • Barneombudet: 22 99 39 50
  (mandag-fredag 8-15)
 • DIXI Ressurssenter for voldtatte: 22 44 40 50
 • Forbundet for transpersoner i Norge (FTPN): 911 27 454
 • Hjelpelinjen for spilleavhengige: 80 08 00 40
  (alle dager 9-21)
 • Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep: 23 22 79 30
 • Kors på halsen: 80 03 33 21
  Ring eller skriv - for alle under 18 år.
  (man-fre 14-22)
  www.korspahalsen.no
  Tjenesten er gratis og du kan være anonym. Røde Kors driver tjenesten.
 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk: 80 04 05 67
  Rådgivning og støttetelefon for pårørende
  (hverdager 9-15)
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP): 22 49 19 22
  Rådgivningstelefon for pårørende, PIO-Pårørendesenteret i Oslo
  (mandag-fredag 10-15,  tirsdag til 19)
 • Landsforeningen We Shall Overcome (WSO): 22 41 35 90
  Støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner
  (mandag, onsdag og fredag 12-15)
 • LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: 22 36 17 00
  Tar også imot henvendelser på e-post: post@leve.no
  (hverdager 9-15)
 • Morild: Se www.morild.org for mer info.
  For ungdom med en mor eller far som har psykiske problemer.
 • NA - Anonyme narkomane i Norge: 90 52 93 59
  (mandag-fredag 17-19)
 • Nasjonalforeningens demenslinje: 23 12 00 40
  (hverdager 9-15)
 • NKS Veiledningssenter avd. Sandnes/Haugesund: 51 66 42 02/52 71 78 80
  For pårørende til mennesker med rusproblemer, psykisk sykdom og spillavhengighet.
 • OA Norge - anonyme overspisere: 90 15 57 48
  (torsdag 19-21)
 • Overgrep.no: Ressursside med spørsmål og svar om seksuelle overgrep. For ofre og pårørende.
 • Reform - ressurssenter for menn: 22 34 09 60
  (hverdager 17-20)
 • Rettighetstelefonen: 21 45 60 07
  (tirsdag, onsdag og torsdag fra 18-21)
 • ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser: 94 81 78 18
  Epost: info@nettros.no
  Chat: www.nettros.no
 • Rustelefonen: 08588
  (alle dager 13-21)
 • Rådgivere i Voksne for barn: 81 00 39 40
  (mandag og onsdag-fredag 9.30-14.30, tirsdag 13-19)
 • Rådgivning på østeuropeiske språk (litauisk, polsk og russisk): 81 00 00 40
  (tirsdag 16.30-19)
 • Seksuelle overgrep - Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte, og deres pårørende:
  800 57 000
 • SSMM - Senter for seksuelt misbrukte menn: 22 42 42 02
 • Sex og samfunn: 22 99 39 00
  (hverdager 9-11 og 12.30-14.30)
  Chat-tjeneste (mandag-torsdag 17.00-21.15)
  Epost: post@sexogsamfunn.no
 • Spiseforstyrrelsesforeningen (tidligere IKS): 94 00 10
  (se nettside for åpningstider)
 • Ung.no - det offentliges informasjonskanal for ungdom: www.ung.no/oss/ (spørsmål og svar)
 • Ungdomstelefonen: 40 00 07 77
  Ungdom svarer på spørsmål om kjønn, seksualitet og identitet.
  (alle dager 18-22, unntatt lørdag)
 • Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning (NAV): 80 04 53 53
  Chat (åpen hverdager mellom 10 og 15)

 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 117 
  www.116117.no
 • 800TRYGG (80 08 79 44): Hjelpetilbud for barn og unge som trenger å snakke om vanskelige opplevelser knyttet til voksnes rusmisbruk, eller om andre ting som har med rus å gjøre.
 • www.ug.no - ungdomsgruppen i kreftforeningen.
 • www.barnogunge.no - for barn og unge av foreldre med rusmiddelproblemer.

Enter Fritid er et fritidstilbud til personer I Stavanger som vil etablere seg en tilværelse som rusfri. Gjennom et variert tilbud av fritidsaktiviteter innen friluftsliv, kultur og sport ønsker vi å tilby en mulighet til å bygge nye rusfrie nettverk.

Målet er at meningsfulle fritidsaktiviteter i fellesskap med andre skal gjøre det lettere å mestre en rusfri hverdag og å forbli rusfri. Vi har også onsdagskafe på Bluebird Kaffebar.

Kontakt
Ragnhild Bjåstad, prosjektleder
E-post: ragnhild.bjaastad@bymisjon.net
Mobil: 489 58 297
Nettside: www.kirkensbymisjon.no
Facebook: Ragnhild Enter Fritid

Evangeliesenteret Stavanger:
Kontaktpunkt i Nygaten Forsamlingshus Stavanger, et lavterskel- og omsorgstilbud for rusavhengige. Vi serverer gratis kaffe, kaker og middag fredag 13.00-15.00. Vi deler ut matposer og har noe utvalg av klær og sko. Vi tilbyr å hjelpe de som ønsker å reise inn på rehabilitering /behandling. Vi ønsker å bygge gode relasjoner og gode samtaler, gjøre Stavanger til en bedre by å leve i slik at flere kan få en bedre livskvalitet. 

Kontakt:
Adresse: Nygata 11, 4006 Stavanger
Merethe Aanestad-Byberg
Epost: merethe.aanestad@evangeliesenteret.no
Telefon: 466 10 042

Evangeliesenteret Kontakten No13 i Sandnes:
Lavterskel og omsorgstilbud for rusavhengige, der vi serverer gratis middag tirsdag og torsdag 11.00-14.30. Dette er et samarbeid med Klippen Sandnes og Evangeliesenteret. Vi deler ut matposer og har noe utvalg av klær og diverse utstyr (gratis). Vi tilbyr å hjelpe de som ønsker å reise inn på rehabilitering /behandling, med søknader, samarbeid med ruskonsulent og ansvarsgruppemøter. Vi legger vekt på et godt miljø med gode relasjoner og gode samtaler, god mat, biljard, hobby og musikk.

Mandager kl. 19.00: Møte og gratis matservering i forkant av møtet. Mye sang og musikk og Vitnesbyrd.
Vi har tilbud om Bibelgrupper til personer som er blitt rusfrie og har fått et nytt liv. 

Åpningstider:
Tirsdag og torsdag 11.00-14.30, med middagsservering.
Mandag 18.00-22.00,  møte og matservering.

Kontakt:
Adresse: Erling Sjalgsons gate 13, 4307 Sandnes
Daglig leder: Merethe Aanestad-Byberg
Epost: merethe.aanestad@evangeliesenteret.no
Facebook: Evangeliesenterets kontaktsenter
Telefon: 466 10 042

Evangeliesenteret Jørpeland
Lavterskel- og omsorgstilbud for rusavhengige i Strand kommune. Dette er et samarbeid mellom Klippen Jørpeland og Evangeliesenteret. Vi har kafeen i Folkets hus som ligger midt i sentrum av Jørpeland. Vi serverer gratis middag og dessert hver mandag og onsdag 11.00-14.00. Vi deler ut mat og har klær eller div. som vi deler ut ved behov. Vi leverer mat hjem til de som sliter og har vanskeligheter med å møte opp på kafeen.

Vi har tilbud til de som ønsker å være med på julemiddag og pakker på julaften.

«Kairos»-bussen som er ute i sentrum av Jørpeland og Tau annenhver fredag/lørdag fra 21.30 -03.00 fungerer litt som natteravn og har flere unge/voksne besøkende. Vi serverer gratis kaffe, vafler og pizza.

Åpningtider:
Mandag og onsdag 11.00 – 14.00 på Folkets Hus i Jørpeland sentrum.

Kontakt:
Adresse: Folkets hus, Rådhusgaten 9, Jørpeland
Postadresse: Fjelltunveien 65, 4100 Jørpeland
Daglig leder: Merethe Aanestad-Byberg
Telefon 466 10 042
Epost: merethe.aanestad@evangeliesenteret.no

Foreningen Åpen Dør
Ansvar for Gatemagasinet Asfalt i Strand, jobbtilbud til mennesker med ruserfaring og er i vanskelige livssituasjoner. Flott tilbud som gjør at flere får muligheten til å tjene penger på en verdig måte. Vi har en del aktiviteter som kafeen, skiturer, bowling, klatring, Gokart og grillturer.

Kontakt:
Adresse: Folkets hus, Rådhusgaten 9, Jørpeland
Postadresse: Fjelltunveien 65, 4100 Jørpeland
Styreleder: Terje Vasstveit.
Epost: terje.vasstveit@lyse.net
Merethe Aanestad-Byberg
Email: merethe.aanestad@evangeliesenteret.no
Telefon 466 10 042

Støttegruppen for foreldre av barn med ufrivillig skolefravær har vært drevet på frivillig basis i Stavanger/Sola siden 2019, men er nå organisert som en frivillig organisasjon. 

Støttegruppen har digitale grupper, tur-grupper og samtalegrupper med likesinnede. 

Det å dele hverdagens utfordringer og gleder, tanker og følelser, med noen som har gjort seg tilsvarende erfaringer - gir styrke til komme gjennom hverdagen. Bare det å vite at man ikke er alene kan gi nye krefter, og gjennom refleksjoner med likestilte kan man få litt andre perspektiver. Det føles kanskje umulig når man står midt oppi det - men det er viktig å  prioritere egenomsorg for å kunne være en god støtte for eleven over tid. 

Kontakt ved spørsmål: post@ufrivillig-skolefravaer.no


Familievernkontoret tilbyr parsamtaler, familiesamtaler og individualsamtaler, mekling og veiledning, undervisning og kurs.

Kontakt
Telefon: 51 53 81 50
Epost: familievernkontoret.sor-rogaland@bufetat.no

Sliter du eller noen du kjenner psykisk? Fontenehuset er et klubbhus for deg som sliter eller har slitt psykisk. Du kan komme når det passer deg, og delta frivillig. Hos oss er du en ressurs!

I et trygt felleskap kan du:
- Ha det trivlig og sosialt med andre
- Delta i mange forskjellige oppgaver/kurs/arbeid
- Forme og påvirke din hverdag, og fellesskapet
- Hjelpes ti lå ta spranget ut i arbeid/studier om du vil

Vil du prøve oss ut? Ring oss for en uforpliktende omvisning, eller kom innom. Din tid er verdifull hos oss.

Kontakt
Adresse: St. Svithuns gate 37, 4008 Stavanger
Telefon: 51 53 53 93
E-post: post@fontenehuset.ord
Nettside: www.fontenehuset.org

Kafetilbud i Hoveveien 8, Sandnes.
Åpent partallsuker: Rusrelatert kl. 11-13.00.
Oddetallsuker: Flerkulturelt kl. 11-13.00.
Servering av middag, kaffe og kaker.
Utdeling av matposer.
Én onsdag i måneden utdeling av tøy m.m.
Tilbud om samtale.

Kontakt
Lilja Ånestad.
Telefon:  91788262.
Epost: sandnes@frelsesarmeen.no

Velferdssenteret
Frelsesarmeens velferdssenter er en del av Frelsesarmeens diakonale omsorgsarbeid i Stavanger. Senteret er åpent tirsdager og onsdager mellom 10.00 og 13.00.

Disse dagene serverer vi frokost og middag for rusavhengige og andre vanskeligstilte. Alle måltidene er gratis, og man kan komme innom for en prat, en kaffekopp eller praktisk hjelp. Tirsdager hver 14. dag har vi utdeling av matposer (oddetallsuker).

Flerkulturell Kvinnegruppe
Torsdager kl. 10.00-13.00. Dette er et tilbud spesielt til kvinner med barn. Vi har tilbud om norskundervisning, matservering og andre aktiviteter. Det er mulighet til å ha med barn og vi kan tilby barnepass mens de voksne er på undervisning. Velkommen innom til oss på Velferdssenteret!

Kontakt oss
Frelsesarmeens Velferdssenter
Adresse: Kongsgata 50. Postboks 337, 4002 STAVANGER
Facebook: Frelsesarmeen Stavanger
Nettside: www.frelsesarmeen.no
Kontaktperson: Gro Westby (diakon): 51 56 41 80/82
Epost: gro.westby@frelsesarmeen.no  

Frelsesarmeen i Stavanger
Vi er en aktiv og levende menighet fylt av mennesker fra alle samfunnslag og alle generasjoner i hjertet av Stavanger sentrum. Vi er en del av den internasjonale Frelsesarmeen som i dag jobber i 128 land rundt om i verden.

På Frelsesarmeen i Stavanger vil du finne samlinger og aktiviteter gjennom hele uken for alle aldersgrupper. Alt fra sang- og musikkgrupper for barn og voksne, et stort tilbud for ungdom, bibelstudier og et aktivt diakonalt arbeid gjennom velferdssenteret vårt.

Midtpunktet i uken er søndag. Da samles menigheten for å feire gudstjeneste sammen. Her deler vi fellesskap, liv og tro sammen og henter kraft og inspirasjon til hverdagen. Vi ønsker deg velkommen til våre fellesskap.   

Du finner Frelsesarmeen i Stavanger i Kongsgata. 50. Lett adkomst via Byterminalen og Jernbanestasjonen og parkeringshus som alle ligger like ved.

Frisklivssentralen har tilbud som er spesielt rettet mot deg som i fare for å få, eller allerede har fått livsstilsrelatert sykdom.

Kontakt Sandnes
Telefon: 46 93 04 91
Epost: friskliv@sandnes.kommune.no

Kontakt Sola

https://www.sola.kommune.no/frisklivssentralen

Stedet Stavanger/Friskt Alternativ er Frelsesarmeens fritids- og aktivitetstilbud. 

Vi har tilbud innen gatefotball, fotball, sykling, spinning, sykling, zwift, cross-training, langrenn, løping, golf, middager før/etter treningene, turer og mange sosiale samlinger.

Vi har siden 2007 vært et fritids- og aktivitetstilbud for rusavhengige og andre marginaliserte grupper. Fokuset er å hjelpe mennesker å komme inn i behandling, fullføre behandlingen og gi oppfølgning etter behandling (ettervern).

Tilbudene er åpne hele året. Forutsetningene for deltakelse er at du er i målgruppen, ønsker en livsendring og møter rusfri på våre aktiviteter.

Vi har også arbeidstreningstilbud gjennom vår budbiltjeneste: De ti bud.

Jostein Jonasmo

Telefon: 45221313/ 40805752
E-post: jostein.jonasmo@frelsesarmeen.no

Facebook : Friskt Alternativ 
Instagram: friskt_alternativ
Nettside: www.frisktalternativ.noLokalt forankrede møteplasser og samhandlingsarenaer for frivillig aktivitet og kulturelt mangfold. Sentralene utvikles av menneskene som deltar og vil være åpne for alle som ønsker å bidra med sin frivillige innsats.

Her finner du oss:

 • Storhaug Frivilligsentral. Nordre Ramsvigvei 1, 4015 Stavanger. Tlf: 51 50 72 20/90 71 39 92.
 • Hillevåg Hinna Frivilligsentral. Gamleveien 53, 4018 Stavanger. Tlf: 51 88 40 00.
 • Eiganes Tasta Frivilligsentral. Tlf: 51 56 33 77.
 • Time Frivilligsentral. Eikhibygget, Arne Garborgs veg 16, 4340 Bryne. Tlf: 90 52 93 46.
 • Hå Frivilligsentral. Tlf: 51 79 35 30/41 53 26 96.
 • Klepp Frivilligsentral. Tlf: 51 79 35 30/41 53 26 96.
 • Sandnes Frivilligsentral. Eidsvollgata 48A, 4307 Sandnes. Tlf: 95 98 95 73.
 • Haugesund Frivilligsentral. Karmsundgata 175, 5522 Haugesund. Tlf: 91 77 17 86.
 • Sokndal Frivilligsentral. Gamle Skolevei 6, 4380 Hauge i Dalane. Tlf: 51 47 61 02.
 • Gjesdal Frivilligsentral. Ole Nielsens vei 20, Ålgård. Tlf: 51 61 44 20.
 • Strand Frivilligsentral. Rådhusgaten 2B, 4100 Jørpeland. Tlf: 51 74 31 55.
 • Eigersund Frivilligsentral. Jernbanegaten 2, 4370 Egersund. Tlf: 45 87 85 45.

Sentralene samarbeider om en rekke oppgaver, i samsvar, med bydelsutvalgenes reglement. Blant annet samarbeider sentralene og bydelsutvalgene om organiseringen og gjennomføringen av bydelenes ryddeaksjoner og utgivelse av bydelsaviser.

Sentralene skal legge vekt på tverrfaglig samarbeid med frivillige organisasjoner, lag og det offentlige på lokalt plan. Samtidig skal frivilligsentralene være aktive støttespillere for å skape gode levende lokalmiljø og koordinere lokalt engasjement, nærmiljøutvikling og kulturelt mangfold. Utfordringen er å stimulere, motivere og ikke minst engasjere mennesker som av forskjellige årsaker ikke deltar i frivillige aktiviteter.

Om oss:
- Et gratis helse- og omsorgstilbud for rusmiddelavhengige over 18 år.
- Åpent hus mandag, onsdag og fredag fra klokken 11.00-14.00.
- Alle tjenester er gratis.
- Målet vårt er å bedre helsetilstand og livskvalitet for rusmiddelavhengige over 18 år.
- Vi jobber for å redusere risiko for overdose og overdosedødsfall.
- Ingen henvisning eller timebestilling.
- Vi er fleksible og tar utgangspunkt i den enkeltes behov.

Tilbud:
- Helsetjenester: vaksine, sårstell m.m
- Tannpleier
- Gynekologisk undersøkelse
- Helse- og sosialfaglig råd og veiledning
- Massasjestol
- Dusj, klesutdeling og mat
- Sprøyteutdeling og returordning
- Hjelp til å etablere kontakt med hjelpeapparat
- Tilgang til PC, telefon og aviser
- Utlevering av nalokson nesespray, samt opplæring i bruk av nalokson nesespay.

Kontakt
Sted: Eidsvollgata 45 i Sandnes.
Telefon: 960 15 641
E-post: post@funkishuset.no
Nettside: www.funkishuset.no

Dette er et lavterskeltilbud til kvinner og menn med ulike former for rusmiddelavhengighet. Med det mener vi personer i aktiv rus, mennesker under rehabilitering eller dem som har klart å bli rusfrie. Det skal være et tilrettelagt opplegg på dagtid, hvor målsettingen vil være å gi utøverne på laget en bedret livskvalitet gjennom fellesskap og trening. Vi håper at fotballtreningene kan bli en integrert aktivitet for mange, en arena hvor de kan etablere nye nettverk. En aktivitet som kan bli en del av den enkeltes recovery – eller bedringsprosess. Vi samarbeider med Helse Stavanger, avdeling for rus og avhengighetsbehandling om tilbudet.

Trening
Mandag og onsdag (oppstart mandag 25. februar 2019)
Sted: SR-Bank Arena
Tid: 10.30-14.00
Viking besørger fotballsko/treningstly. Servering av mat i forbindelse med trening.

Kontakt

Svein Fjælberg, mobil: 928 30 617, mail: svein@viking-fk.no
Silje Tara Skram, mobil: 906 73 172, mail: silje.tara.skram@sus.no


 

ASFALT er et gatemagasin som selges av mennesker med ruserfaring, og som er i en vanskelig livssituasjon. Selgerne kjøper bladet for kr 50,- og selger det videre for kr 100,- Mellomlegget beholder selgeren som lønn.

Gatemagasinet ASFALT ønsker på denne måten å gi medmennesker en mulighet til å skaffe seg en inntekt på en verdig måte. En måte som bidrar til å gi et fotfeste, økt selvbilde og livskvalitet, og som gjør at en kan føle seg som en del av noe større.

Gatemagasinet ASFALT ønsker å skape forståelse og dialog mellom ulike sosiale grupperinger, og samtidig bidra til å rive ned en del av samfunnets fordommer.

Kontakt
Sted: Kongsgata 48, 4005 Stavanger.
Epost: post@gatemagasinetasfalt.no  

Helsehuset Stavanger er et tilbud til deg som ønsker støtte og veiledning til å ta bedre vare på egen helse, i regi av Stavanger kommune. Vårt formål er å forebygge livsstilssykdommer og psykiske lidelser hos Stavangers innbyggere.

Vi tilbyr kurs og gruppeaktiviteter. Vi gir også individuell veiledning for deg som ønsker livsstilsendringer (f.eks. røykeslutt, bedre kosthold, vektendring, komme i aktivitet), eller å snakke om alkoholvaner hos deg selv eller en pårørende.

Vi holder også jevnlig åpne publikumsforedrag om helsetema, f.eks. stress, endringsmotivasjon eller sunn livsstil.

Du trenger ingen henvisning.  Mange av våre aktiviteter er gratis. Andre har en liten egenandel for å dekke kursmateriell.  Ta kontakt ved å fylle inn vårt henvendelsesskjema og send eller lever det til oss på adressen under.
For henvendelsesskjema og flere detaljer om våre tilbud, se våre nettsider: https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehuset-stavanger/

Kurstilbud:
• Mestringskurs for bedre psykisk helse (for innbyggere i Stavanger 20-65):
o Angstmestring - for lett til moderat angst
o Stressmestring – for hverdagsstress
o Livsmestring – når livet byr på store belastninger og endringer
o Depresjonsmestring (KiD) – for å håndtere depresjon og tilbakefall

• Livsstilskurs (for innbyggere i Stavanger i alle aldre):
o Bra Mat – kosthold
o Stor og Sterk -livsstilsendring for overvektige
o Tobakkslutt -for deg som ønsker å slutte å røyke eller snuse
o Søvnkurs -for deg som ønsker bedre søvnkvalitet
o Livsstilskurs for minoritetskvinner – lær om kosthold, aktivitet og psykisk helse.  Du kan ha med tolk.

• Livsstilsskolen (for familier med barn som har overvekt): Nye kurs starter jevnlig. Vi vurderer henvendelser fortløpende og svarer på alle henvendelser så snart vi kan.

Frivillige grupper
Det er også flere frivillige aktivitetsgrupper som har base hos oss og driver med fysisk aktivitet i sosialt lag. Ta kontakt med en av våre grupper:

Vi er alltid på utkikk etter flere frivillige, så om du ønsker å delta kan du også kontakte Helsehuset direkte.

Kontakt
Adresse: Helsehuset Stavanger, Badehusgata 37, 4014 Stavanger.
Telefon: 51 50 81 00.
E-post: helsehuset@stavanger.kommune.no  
Følg oss på Facebook for å få med deg det som skjer: https://www.facebook.com/HelsehusetStavanger/

Helsestasjon for unge er et tilbud for all ungdom mellom 16-20 år som er bosatt i Stavanger, eller er elev på en av de vidergående skolene i Stavanger.

Du kan få råd og veiledning om prevensjon, graviditet, kjønnsykdommer, rusmidler, røyking/snus, stress, kosthold og psykisk helse.

Du kan også ta kontakt dersom du ønsker å snakke med oss om personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole og venner.

Det er ingen timebestilling for å snakke med helsesøster.

Kontakt
Nettside: www.ungistavanger.no
Sted: Nytorget 1, 2 etasje, 4014 Stavanger
Telefon: 51 91 38 00

Hjerte for Sandnes ønsker å være med å bidra og være en samfunnsaktør som gir hjelp til livsmestring for folk i byen vår.

Vi har et stort fokus på hjelpe rusmisbrukere som kommer hjem fra behandling. Vårt fokus er å bygge opp et apparat der vi kan møte brukeren på det nivået han er.

Hjelp til arbeidstrening, hjelp til å komme tilbake til arbeidslivet, aktiviteter,
nettverksbygging og hjelp til hverdagslige utfordringer.

Musikkkafè
Har kan du komme å nyte musikken eller du kan bidra selv med ditt instrument eller låne instrument.
Tilbyr blant annet Jamkvelder, åpen scene og musikkvideo kvelder.
Serveres kaffe og noe å bite i

Hjerteverkstedet:
Trenger du noe å fylle dagene med?
Vil du være litt sosial eller utvide ditt nettverk?
Du ønskes velkommen til å lære å strikke, male eller lage andre hobbyartikler.
I tillegg får du en god drøs med noen som bryr deg

Matsentralen (åpner i mars/april 2018):
Matsentralen vil bli en stor hjelp til organisasjoner som gir mat videre til vanskeligstilte.
Det er Hjerte for Sandnes , Frelsesarmeen og Evangeliesenteret som står bak denne.

Kontakt
Wenche Lillebø, daglig leder: wenche@hjerteforsandnes.no
Nettside: www.hjerteforsandnes.no
Epost: post@hjerteforsandnes.no 
Sted: Erlings Skjalgsonsgate 13, Sandnes

Jobb1 er Kirkens Bymisjons sysselsettingstilbud for aktive rusmiddelmisbrukere i Stavanger.

Hver onsdag og fredag fra klokken 08.00 er det mulig å møte opp i Kongsteingsgt. 7 i Stavanger for arbeidsoppdrag med varighet i inntil fire timer.

Arbeidsoppdragene skjer i samarbeid med Stavanger kommune, avdeling Sentrumsdrift.

Arbeidstakerne mottar 50 kroner i timen, uten reduksjon av sosialhjelpen. Aktuelle arbeidstakere må ta med seg skattekort ved første frammøte.

Turistforeningens fantastiske tilbud er tuftet på frivillige innsats. Tusen takk til deg som nedlegger dugnadstimer for fellesskapet, og hjertelig velkommen til deg som ønsker å bidra. Vi har oppgaver til alle!

Hvert år jobber frivillige dugnad tilsvarende 50 årsverk for STF. Vil du bli turleder, hjelpe til på arrangement, være hyttevert, engasjere deg i turlaget lokalt eller kanskje bli med i en våre fabelaktige dugnadsgjenger?

På denne siden blir du bedre kjent med STFs mange arenaer for frivillig samhold, fellesskap og meningsfull fritid. 
Så mye som 50 årsverk legges årlig ned i frivillig innsats hos oss, og du kan bli en av de mange som opplever stemningen, samholdet, og all den friske luften, i tillegg til gleden over å yte et bidrag til noe som er bra for alle.

Dugnadsinnsatsen i tall:                                                      
500 turer og aktiviteter                                                                        
50 årsverk frivillig innsats                                                                      
7 lokale turlag drevet av frivillige                                                        
45 hytter driftet med stor grad av dugnadsinnsats

Lokale turlag
For deg som ønsker å delta i et aktivit turmiljø der du bor. I STF er det 7 lokale turlag.

Hyttedugnader
Hytteverter, malegjenger, rundvask og lignende - med 45 hytter er det arbeid nok til alle.

Ruter
Med 1240 kilometer merkede stier, er det alltid behov for litt vedlikehold. Bli med å opprettholde den gode standarden på turistforeningen turstier.

Kontakt oss
Ønsker du å  være med på dugnad så send en e-post til dugnadsansvarlig Erik Gram Kverneland i Stavanger Turistforening. Epost-adressen er erik@stf.no.

Det er fint om du skriver noe i eposten om:
• Hvilken form for frivillig arbeid du ønsker å bidra med?
• Når du kan delta? I helger, ukedager eller ferier?
• Om det er spesielle områder du vil være i på fjellet eller i nærområdene?
• Om du har spesielle ferdigheter eller kompetanse du tror det kan være nytte for, som for eksempel snekker, rørlegger, elektriker, språk, styrearbeid, turledelse?

Stavanger Turistforening:
Besøksadresse: Olav V`s gate 18, 4005 Stavanger.

Fakturaadresse:
Sendes som EHF eller PDF til 946846856@autoinvoice.no.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 51 84 02 00.
Nettside: www.stf.no/ / tursenter@stf.no  

Jæren Recovery College er et utdanningstilbud og et fellesskap.Det er for deg som ønsker et bedre liv, på tross av utfordringer knyttet til rus eller psykisk helse – det er for helsepersonell og det er fordeg som pårørende, venn eller kollega til noen som jobber med egen recoveryprosess.  

Det er også for deg som bare er nysgjerrig på hva recovery kan bidra til. Vi holder kurs, workshops, foredrag og har debatter for å fremme recovery, håp, mening, likeverdog tilhørighet.

Hos oss er du ikke behandler, pårørende eller pasient, men student. Verdier utvikles og endring skapes når vi sitter rundt samme bord – i samme klasserom og deler erfaringer. Og vi har kun ett opptakskrav – det er at du må ha lyst.

Kursoversikt og søknad om plass, finnes på http://www.jrcollege.no

Kontakt
Besøksadresse: Langgata 54, Sandnes.

Et lavterskeltilbud drevet av alle kristne organisasjoner på Ålgård.
Her er det godt å være sammen og slå av en prat. Hver første fredag i måneden er det fredagsmesse i Ålgård kirke kl. 12.30.

Åpent hver fredag 11-14.
Vi serverer middag og kaffe.

Kontakt
Christiane Weiss-Tornes
Telefon: 95725679
Epost: christiane.weiss@lyse.net

Gatepresten driver oppsøkende virksomhet, og er tilgjengelig for brukere som tilbringer mye av sin tid på gata.  Arrangerer frokost og middag to ganger i uken i St. Petri kirke

Gatejuristen er et gratis rettshjelptilbud til personer som har eller har hatt et rusproblem.
Gatejuristen arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg til rusavhengige.

Tillitsperson er et tiltak hvor frivillige hjelper mennesker med rusproblematikk inn mot det offentlige systemet. De bistår med alt fra å åpne brev og fylle ut søknader - til å fungere som følgepersoner i ulike møter.

Kontakt
Adresse: Kongsgata 48, 4005 Stavanger
Telefon: 51 29 51 00
Nettside: www.kirkensbymisjon.no
Facebook: Kirkens bymisjon Stavanger

Gjennom gatenære møtesteder og kafeer med rom for alle tilbyr Kirkens Bymisjon mat, hvile, kontakt, veiledning, sosialt samvær og fellesskap.

Mange mennesker i byene våre viser sin sårbarhet på åpen gate som rusavhengige, utslåtte, fattige og ofte stigmatiserte personer. Noen bor, lever og tjener til livets opphold på gata, midt i blant oss. Andre er mindre synlige, men lever i en hverdag preget av fattigdom, ensomhet, isolasjon eller psykisk lidelse. Vi ser mennesker som strever i det skjulte, fordi de opplever sin livssituasjon som skambelagt.

I tillegg til frivillige som hjelper oss å holde dørene åpne, er våre sosialfaglige ansatte til stede for å gi informasjon om rettigheter, hjelp til å skrive søknader eller til å ta kontakt med offentlige etater. På våre aktivitetshus er det i tillegg vanlig å stikke innom for kreativ virksomhet eller delta i mer regelmessige kurs, grupper, turer og aktiviteter.

Vi streber etter å holde åpent i helligdager og ferier, når våre gjester opplever å møte ekstra mange stengte dører. For noen er våre tilbud starten på en vei fram mot en bedre livssituasjon, mange uttrykker at det er en etterlengtet pustepause i en tøff hverdag.

I møte med de som har det vanskelig i byen, ønsker vi å møte den enkelte med respekt for det liv som leves – og de valg som tas. Hver dag erfarer vi at alle er så mye mer enn det vi ser.

Kontakt
Gatepresten
www.kirkensbymisjon.no

Ring, skriv, eller chat med Kirkens SOS

Telefon 22 40 00 40

https://www.kirkens-sos.no/

Konsultasjonsteamet mot vold og overgrep i Sandnes.
Telefon: 51 79 63 00.

Distriktskontoret i Stavanger dekker Rogaland fylke. Vi har en rekke tilbud, møteplasser og arrangementer i distriktet. Våre tilbud er gratis, og du er hjertelig velkommen!

Les mer på kreftforeningen.no

Dette er et fritidstilbud for unge fra 10. klasse på ungdomsskolen og opp til 25 år.

Kontakt
Adresse: Langgata 45, 4306 Sandnes.
Telefon: 95 94 59 69.

LMS er en partipolitisk og ideologisk uavhengig organisasjon. Vi organiserer familie og pårørende til rusavhengige; foreldre, besteforeldre, samboere/ektefeller, søsken og venner. LMS er Norges største organisasjon for pårørende av rusavhengige, og har lokalforeninger over hele landet.

Kursvirksomhet
For pårørende er det vanskelig å forstå hva som skjer med den
rusavhengige og familien. Behovet for kunnskap og informasjon har gjort at LMS de siste årene har satset stadig mer på kursvirksomhet for pårørende. Mange av våre kursleder er selv pårørende, og lærer deltakerne hvordan de kan få en enklere hverdag og på den måten mestre livet bedre.

Støttetelefon: 81 50 02 05
LMS har en landsdekkende støttetelefon for foreldre og andre pårørende som er betjent av folk som selv har erfaring på området. Her kan man få svar på konkrete spørsmål og utløp for bekymringer og frustrasjon. Ofte er det til stor hjelp bare å ha noen å snakke med. Støttetelefonen er åpen hver dag, året rundt.

Kontakt
Reidunn Riskedal.
Telefon: 92041532.
Epost: rbriskedal@gmail.com
Nettside: www.motstoff.no

Månedlige lørdagsturer gjennom hele året for deg som trenger å gå noe saktere enn «folk flest», og eventuelt har behov for turledsager. Turene passer for alle som har behov for et lavere tempo, om det er grunnet synshemming, dårlig balanse/koordinasjon eller annen fysisk funksjonsnedsettelse. 

Stavanger turistforening (STF) har frivillige turledsagere som kan gi deg den støtten du trenger under turen. Vi har et godt samarbeid med Blindeforbundet og flere av våre ledsagere har fått opplæring i å være ledsager for blinde/svaksynte.

I tillegg til dagsturene tilbyr vi overnattingsturer med ulike vanskelighetsgrad fra rullestolvennlig hyttetur i lavlandet til mer krevende fjellturer. 

Aktivitetshelg - Preikestolen Basecamp
I mai arrangerer vi en aktivitetshelg for voksne med fysisk funksjonsnedsettelse til Preikestolen Basecamp om våren. Aktiviteter på og ved vannet på lørdag (kano, båt, fisking, garntrekking, matlaging på bål) og zipline på søndag. Mer informasjon finner du i aktivitetskalenderen.

I tillegg til vårte faste program kan det komme nye turer og aktiviteter i løpet av året. Følg oss på Facebook for å holde deg oppdatert.

LPP er en landsomfattende ideell interesse- og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse.

LLP skal:
- Være en støttespiller og et nettverk for pårørende innen psykisk helse.
- Løfte pårørenderollen: Pårørende skal bli spurt og tatt med på råd når det gjelder behandlingen, og samtidig få hjelp og støtte for egen del.
- Være en pådriver overfor myndighetene, lokalt og sentralt for et bedre behandlingstilbud for psykisk helse.

LPP Rogaland tilbyr:
- Medlemsmøter
- Temamøter 
- Pårørendepåfyll - en uformell og uforpliktende møteplass for pårørende. Sammen utveksler vi erfaringer og spør hverandre om råd.

Kontakt
Arnhild: 473 01 744.
Mari: 992 47 551.
Facebook: www.facebook.com/lpprogaland/
Nettside: www.lpp.no/rogaland
E-post: lpprogaland@lpp.no
Adresse: Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes​

For voksne med psykiske vansker, og/eller rusavhengighet. Vi ønsker å bidra til en bedre hverdag.

Vi legger vekt på:
• Trivsel
• Trygghet
• Sosialt samvær
• Gode opplevelser
• Mulighet for å lære

Aktiviteter skjer både spontant og planlagt, på tomannshånd og i grupper:
• Forming
• Kjøkkenaktivitet
• Pc med internett
• Spill
• Kunnskapssørsmål/Quiz
• Samtale i gruppe
• Husmøte
• Tur i Nærområdet
• Dagsturer
På kveldstid: Teater, konserter, julebord m.m.

Kontakt
Telefon: 488 94 480​
Adresse: Regimentsveien 26 (ved Madlaleiren)

Matsentralen åpner sommeren/høsten 2018. Den vil jo bli en stor hjelp til organisasjoner som gir mat videre til vanskeligstilte.

Det er Hjerte for Sandnes , Frelsesarmeen og Evangeliesenteret som står bak denne.

Kontakt
Vidar Solevåg
Epost: vidar.solevaag@frelsesarmeen.no
Telefon: 907 80 587.

Medvandrerne er en frivillig organisasjon. Vi har fokus på det friske og at alle har mulighet til å delta og bidra uavhengig av bakgrunn og livssituasjon.
 
Medvandrerne forankrer verdisynet i recovery tenkning og arrangerer turer i norsk natur både lokalt og regionalt, motivasjonsturer. Turene gjennomføres i tett samarbeid med fagpersoner, andre brukerorganisasjoner og frivillige. Vi informerer om og veileder deltakerne inn i andre konstruktive tiltak etter turene hvis de uttrykker behov for det.
 
Formålet med turene er å skape motivasjon, legge til rette for nettverksbygging og økt livskvalitet.
Det skal være trygt og godt for alle å delta på turene våre. Derfor møter vi rusfri og forblir rusfri på turene.
 
Medvandring Rogaland har turer hver søndag. Vi har egen FB-gruppe, Medvandring Rogaland.

Målgruppen er for de som trenger en trygg plass å være, for de som er i behandling, i overgangsfaser som f.eks. på vei inn i/ut av behandling, etter soning, pårørende mfl. I Medvandrerne har vi valgt tre symboler som harmonerer med og representerer de grunnleggende verdiene våre - Mestring, Mening og Relasjoner. Disse verdiene er universelle og fungerer godt på tvers av tid, kultur og språk.

Kontakt
E-post: marianne@medvandrerne.org
Telefon: 98051775 eller Vidar - telefon: 95828781
FB: Medvandring Rogaland

Mental Helse Sandnes driver brukerstyrt senter. Samlingsplassen er Jærveien 40 i Sandnes. Åpningstider er mandag, onsdag og fredag kl: 1100 – 1630
Telefon: 468 27 322

Mental helse hjelpetelefon: 116 123
http://www.mentalhelse.no/tjenester/hjelpetelefonen
Epost: sandnes@mentalhelse.no

Mental Helse Stavanger er et lokallag av den landsomfattende organisasjonen Mental Helse. Flesteparten av deres medlemmer har selv pasienterfaring fra psykisk helsevern, eller de er pårørende, venner eller kollegaer til mennesker som sliter med slike problemer.

Bli med på laget du også - meld deg inn i Mental Helse!
- De har sosiale arrangementer, åpne møter, debattmøter osv.
- De arbeider for et bedre psykisk helsetilbud i Stavanger området.
- De retter søkelyset mot faktorer i samfunnet som forårsaker mentale problemer. Videre drives holdningsskapende arbeid for å motvirke fordommer omkring psykiske lidelser, og for å styrke menneskeverd og rettsikkerhet.

Kontakt
Adresse: Kvalabergveien 21, 4016 Stavanger
Telefon: 405 55 850

Mental helse hjelpetelefon: 116 123

Nettside: www.mentalhelse.no

Mental Helse Ungdom Nord-Jæren trenger akkurat deg som medlem for å støtte dem i kampen for at alle barn og unge skal ha en best mulig psykisk helse. Ingen skal ha det så vanskelig at døden blir eneste utvei.

De er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 36 år. De jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud.

Deres verdier er mot, åpenhet og likeverd.

Deres lokallag har ukentlig treffsted på Kulturaktiviteten på Gausel. 
De jobber også for å ivareta ungdommers psykiske helse gjennom brukermedvirkning.

Kontakt
Nettside: www.mentalhelseungdom.no/moteplasser/mhu-nord-jaeren/​
Epost: nordjaeren@mhu.no
Facebook: Mental Helse Ungdom Nord-Jæren

Mestringsenheten gir varierte tilbud til innbyggere i Sandnes kommune, over 18 år, som opplever rus- og eller psykiske helseutfordringer. Vi gir også støtte og hjelp til pårørende, så hvis du er i familie med, eller venn med, noen som har utfordringer innen psykisk helse eller rus, er det bare å ta kontakt. 

Vi har et variert kurs- og behandlingstilbud, i tillegg til samtaler med behandlere. Vi har kurs for behandling av

 • angst
 • depresjon
 • stress
 • bekymringer
 • rusmestring
 • mestring av spillutfordringer
 • andre avhengigheter som sukker, porno, trening, shopping med mer

Vi har også aktiviteter som pilates, styrketrening, turgrupper med mer. Recoveryhjelpa hjelper deg som vil finne ut hva du skal fylle dagene med. 

Ønsker du psykisk helsehjelp, også rask psykisk helsehjelp, kan du kontakte Infohjelpen på hverdager kl. 09-14 på telefonnummer 902 96 106. Du kan også besøke Infohjelpen i Julie Eges gate 6, 4. etasje eller sende oss en e-post: infohjelp@sandnes.kommune.no. 

Ønsker du hjelp med rus-utfordringer kan du kontakte vårt mottaks- og oppfølgningssenter for rus på telefonnummer 468 95 582. MO-senteret er åpent hverdager kl. 09-14. Du kan også besøke oss i Langgata 96 eller sende oss en e-post: avdelingrusogavhengighet@sandnes.kommune.no  

Les gjerne mer om våre tilbud her: Sandnes kommune - Rus og psykisk helsehjelp for voksne

Et tilbud for ungdom og unge voksne mellom 15-25 år med rusproblemer, med eller uten samtidig psykiske plager, og deres familier.
Kommunens lavterskel- og behandlingstilbud, som skal gi rask hjelp – uten krav til henvisning eller formell søknad på tjenesten.
Ta direkte kontakt, senteret er åpent for drop in.
MO-Ung tilbyr også samtaler til familie og andre pårørende.

Åpningstider:
Mandag, onsdag og torsdag: 08:00-20:00
Tirsdag og fredag:  08:00-15:30

Besøksadresse: Bjergsted Terrasse 1, nr 11 (mottak/oppfølging) og nr. 12 (døgntilbud), rett ved konserthuset i Stavanger.

Telefon: 969 43 218​

Møteplassen på Klepp er et kultur- og fritidstilbud for mennesker med ulik rusavhengighet.

Vi tilbyr: Åpen kafe, spennende kurs, konserter, kulturkvelder, fiske- og friluftsturer.
Tilbudet blir drevet av Klepp Frivilligsentral.

Kontakt
Liv Wenche.
Telefon: 45619955.
Epost: liv.wenche.malmin@klepp.kommune.no
Nettside: www.klepp.frivilligsentral.no

NA er et fellesskap eller en forening av menn og kvinner for hvem rusmidler hadde blitt et hovedproblem.
Vi er rusavhengige under tilfriskning som møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å holde seg rusfri.

Dette er et program med total avholdenhet fra alle rusmidler. Det er kun en betingelse for medlemskap, et ønske om å slutte med rusmidler. Vi foreslår at du har et åpent sinn og gir deg selv en sjanse. Vårt program er en samling prinsipper skrevet så enkelt at vi kan følge dem i våres daglige liv. Det viktigste ved dem er at de virker.

NA er ikke knyttet til noen andre organisasjoner. Vi har ingen inngangspenger eller avgifter, ingen forpliktelser og ingen løfter å gi til noen. Vi er ikke forbundet med noen politisk eller relgiøs gruppe, heller ingen myndigheter, og er ikke overvåket på noe tidspunkt. Hvem som helst kan slutte seg til oss uansett alder, rase, seksuell legning, livsyn eller religion.

Det mest sentrale i Anonyme Narkomane er NA-møter. I Norge er det over 130 NA-møter hver uke, i verden over 58.000. På disse møtene får rusavhengige en mulighet til å dele erfaringer, styrke og håp rund det å leve rusfritt i NAs tilfriskningsprogram. Vi har lært av vår gruppeerfaring at de som kommer regelmessig på våre møter holder seg rusfrie.

Kontakt
NA-telefonen: 90 52 93 59. Telefonen er betjent alle hverdager fra 17.00 til 19.00.
Nettside: www.nanorge.org  

No Limitation er et ideelt selskap som hjelper mennesker som har eller står i fare for å få utfordringer knyttet til rus, psykiatri, og/eller kriminalitet. Hos oss finner du trenere, fysioterapeut, sykepleier, ansatt med brukerbakgrunn/likemann, flere frivillige med erfaring innen administrasjon, helse og politikk.

Målsetting er å styrke ferdighetene blant deltakerne, for lettere å kunne takle arbeidslivets og samfunnets utfordringer. Vi belyser ulike strategier som kan benyttes for å holde deltakerne rusfrie, samt styrker det rusfrie nettverket for å forebygge tilbakefall. Et tett samarbeid mellom deltaker og hjelpeapperat skal forhindre tilbakefall, og gjøre deltakeren i stand til og holde seg rusfri. Gjennom ettervern hos oss gir vi deltakerne en sunn og meningsfylt hverdag, og gir dem muligheten til og bli en del av et sunt nettverk.

Målgruppen vi retter oss mot er dem som har fullført eller er i et rehabiliteringsprogram innen rus-, psykiatri og/eller kriminalomsorgen. De som har et oppriktig ønske om en bedre hverdag, og som trenger et nytt nettverk. De deltakerne som trenger mestringsfølelse, og liker/ønsker fysisk trening. Hos oss jobbes det i team, mot et felles mål og her må deltakeren være med på og gjøre hverandre gode. Deltakerne hos oss vil oppleve et fellesskap utenom det vanlige, og deltakerne er i alderen 16-50 år.

Kontakt
Telefon: 907 22 857
E-post: grete@no-limitation.no

Norsk OCD-forening er en interesseforening for mennesker som sliter med tvangslidelser (OCD) og deres pårørende.

Formål:
• Formidle kunnskap om og fremme forståelse for tvangslidelser
• Gi veiledning, hjelp, og støtte til personer med slike lidelser, deres pårørende og andre interesserte
• Arbeide aktivt med oppfølging og skolering av brukere og tillitsvalgte

Som medlem i ANANKE får du:
• Generell informasjon om OCD og behandlingstilbud på vår hjemmeside: www.ananke.no  
• Fortløpende informasjon om medlemsmøter, foredrag, kurs, konferanser og seminarer 
• Kontakt og fellesskap med andre brukere/pårørende
• Tilbud om deltagelse i samtalegrupper

Ta kontakt for nærmere informasjon og rådgivning.

Norsk OCD forening, Ananke Stavangerl Gosenstien 9A | 4041 Hafrsfjord
Tlf. 918 42 663 | stavanger@ananke.no | www.ananke.no.

• Opp & Lev er et helhetlig tilbud med bolig, arbeid og fritidsoppfølging for ungdom.
• Målgruppe er ungdom i alderen 18 til 25 år som er bostedsløse og er i faresonen for å utvikle et rusproblem.
• Målsettingen er å gi ungdommene en større mulighet til å mestre overgangen til arbeidsliv og en mer selvstendig voksenrolle. Botid er satt fra ett til to år.

For mer informasjon og hjelp til å søke, kontakt:
Boligkontoret
Løkkeveien 51
4008 Stavanger
Telefon: 51508300

Powerplay Hockey Stavanger har en tanke om at tilhørighet, nettverk og trening skal skape en arena hvor du bidrar til et felleskap.

Vi trener hver mandag 13.30-14.30 i DNB Arena.
Stavanger Oilers bidrar med utstyr og skøyter.
Det anbefales at du har egne skøyter.

Kontakt
Ronny Skalle: 93 09 51 98 \ 91 34 70 49.
Frode Østberg: 48 29 94 19 \ 90 16 07 06.
Facebook: Powerplay hockey team Stavanger

ProLar er en brukerorganisasjon for LAR-brukere. ProLar arbeider for en optimalisert behandling, og en mer individuell tilrettelagt rehabilitering i LAR. ProLar har kontor i Funkishuset, Sandnes.

Kontakt
Kenneth Egeland: 94 16 19 65 / kenneth@prolar.no

Sykkelverksted i Stavanger sentrum og Hinna Park. PAAHJUL er et sykkelverksted og en arbeidsplass for personer med tidligere ruserfaring på vei mot en rusfri hverdag.

Vi ønsker å gi våre ansatte arbeidstrening en god forberedelse til ordinært arbeidsliv ved å gi opplæring som sykkelreparatør i et arbeidsmiljø preget av struktur, raushet, kompetanse og fleksibilitet.

PAAHJUL har filialer i både Oslo, Stavanger og Hinna Park og legger vekt på å være et sykkelverksted preget av god service og utmerket sykkelfaglig kunnskap. Vi har opparbeidet en stor kundekrets og utvider stadig med nye kunder.

Kontakt
Facebook: paa hjul sykkelverksted Stavanger
Telefon: 479 75 944/ 468 82 501

 

Et tilbud for deg som har hatt utfordringer med rus og/eller psykisk helse. Prosjektet drives av Stavanger kommune.

Skating foregår i Paradis skatehall onsdager fra kl. 12.00-14.00. Vi tilbyr opplæring og veiledning. Du får låne utstyr om du ikke har dette selv.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Ole Bjørn Hevrøy for en prat.
Telefon: 91 34 70 49 / 91 32 71 06
E-post: ole.bjorn.hevroy@stavanger.kommune.no

Prosjektet har også egen gruppe på Facebook: Plankekjøring Skateboardklubb Stavanger.

Last ned brosjyre: Plankekjøring (pdf)

Hvis du er pårørende og trenger støtte og hjelp, uavhengig av diagnose eller relasjon, kan det være nyttig å søke hjelp og støtte for egen del. 

Pårørendesenteret er et lavterskeltilbud. Tilbudet er gratis, og har et tilbud til barn, unge og voksne pårørende. Vi tilbyr telefonrådgivning, samtaler, familiesamtaler, gruppetilbud, kurs og undervisning.

Kontakt

E-post: post@parorendesenteret.no
Telefon: 90 90 48 48
Adresse: Professor Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger
Nettside: www.parorendesenteret.no
Facebook: pårørendesenteret

R5 er et lavterskel helsetilbud til personer i Strand kommune med omfattende rusmiddelavhengighet og utfordringer med å nyttiggjøre seg det ordinære hjelpeapparatet. Deres mål er god relasjon, smitteforebygging og bedre helse. De ønsker å være en inngangsport og formidler til ordinære helsetjenester.

De tilbyr:
- Utlevering av brukerutsyr
- Samtaler
- Følge til avtaler med lege og andre
- Sårstell
- Undervisning
- Informasjon

R5 skal bidra til at personen kan benytte seg av de tjenestene som finnes, ved å begynne å jobbe der vedkommende er og være med videre til rett hjelp blir gitt av rett instans.

Hvem kan ta kontakt?
Hvem som helst kan komme å be om hjelp.
Hvem som helst som er bekymret for personer i målgruppen kan ta kontakt for en samtale.
Offentlige tjenester kan henvise til oss eller melde bekymring.
R5 kan etter egen vurdering og på eget initiativ kontakte personer de er bekymret for.

Kontakt
Ta kontakt mellom 09.00 og 15.00.
Eva: 488 90 623.
Torhild: 474 89 446.
Besøksadresse: Torghuset, psykiatritjenesten 2.etasje.

Samlingene:
1. Innledning/bli kjent med hverandre
2. Mine holdninger til recovery
3. Recovery
4. Et blikk inn i fremtiden
5. Valg
6. Mål
7. Den ytre verden
8. Inndeling av mine roller
9. Støtte
10. Muligheter
11. Medbestemmelse/å tale sin egen sak
12. Evaluering og avslutning. Praktisk gjennomføring

12 samlinger én gang i uken, to timer per gang.
8-10 personer.
Enkel servering.

Hva lærer du på kurset?
• Å sette et mål og arbeide for å nå dette.
• Å klart formulere meningene dine.
• Større forståelse for din egen tilfriskning.
• Utveksle erfaringer med andre.
• Identifisere viktige verdier for deg selv.
• Å ta dine egne valg.
• Få klarhet i hvilken støtte som er tilgjengelig for deg i denne prosessen, herunder; hvem kan gi deg dette og hvordan skaffe seg det.
• Måter du kan påvirke din egen recovery prosess.

Ønsker du å delta på kurset?
Charlotte Risøy Fosse, Eivind Anker Fosse og Vidar Jørstad er kursledere.

Kontakt
Telefon: 90 26 15 08 / 91 34 70 49.
Epost: vidar.jorstad@stavanger.kommune.no.

Recoveryhjelpa er et tilbud for innbyggere i Sandnes over 18 år som har eller har hatt utfordring knyttet til rus – og eller psykiske helseutfordringer. Vi som jobber i Recoveryhjelpa er erfaringskonsulenter og bruker vår egen erfaring til å hjelpe andre tilbake til en mer meningsfull hverdag. Trenger du å finne noe meningsfylt å fylle dagene med, få et større nettverk? Kanskje vi kan hjelpe deg i gang?
Vi jobber med den såkalte dørstokkmila. Vi bruker det som finnes av tilbud som idrettslag, organisasjoner, selvhjelpsgrupper, frivillighet sentraler og mye mer. Det finnes mange muligheter.

Vi tar alltid utgangspunkt i innbyggerens egne ønsker og drømmer. Vi følger den enkelte opp og har mulighet til å være med de første gangene til du føler deg trygg til å benytte tilbudet på egen hånd. Recoveryhjelpa er ett vedtak i Mestringsenheten, som gir deg rett til å benytte våre tjenester i ett år.

Kontakt oss gjerne direkte – det trengs ingen henvisning til oss.

Kontaktinfo:

Felles mail: Recoveryhjelpa@sandneskommune.no
     
Cecilie Reinertsen Egeland
Tlf: 90692032
Mail: cecilie.reinertsen.egeland@sandnes.kommune.no 

Lars Morten Wathne
Tlf: 90679014
Mail: lars.morten.wathne@sandnes.kommune.no

Brosjyre med mer info


 

R-espekt
O-msorg
C-oaching
K-ompentanse

ROCK er et lavterskeltilbud som gir tjenester til brukere og pårørende. Vi:
- Styrker eksisterende tilbud ved utfordringer i det ordinære hjelpeapparatet.
- Gir direkte hjelp til brukere uten henvisning/timebestilling og ventetid.
- Styrker sosiale ferdigheter, mestringsopplevelser, anerkjennelse, relasjonsarbeid og trening.

ROCK gir personer med rusavhengighet og kognetive utfordringer et bedre tilbud gjennom å gi de ansatte økt forståelse for rusproblematikken.

Aktiviteter er dagsturer, klatregruppe, spinning og frisørsalong.

Kontakt
Cathrine Kleppe
Telefon: 480 20 431
E-post: cathrine.kleppe@time.kommune.no
Nettside: www.timekommune.no

Nettverk etter soning (NES) er et Røde Kors-tilbud til tidligere straffedømte. Overgangen mellom et liv i fengsel og et liv utenfor murene er sårbar og vanskelig for mange. Nettverk etter soning tilbyr en-til-en relasjon mellom en tidligere straffedømt og en Røde Kors-frivillig. Den straffedømte kan bli koblet sammen med en frivillig i tiden før løslatelse, og den frivillige vil være en støtte i den kritiske tiden rundt løslatelsen og i en periode etterpå.  

 
Denne koblingen mellom en frivillig og en deltaker er hjørnesteinen i Nettverk etter soning. Men i tillegg har vi flere fellesaktiviteter som klatring, orientering, MC-klubb, turgruppe, løpegruppe og sykkelgruppe som koblingene kan delta på.   
  
Frivillig innsats og tilbud om et alternativt nettverk kan utgjøre en stor forskjell. Fra en hverdag som kanskje er preget av sosial angst og total isolasjon til et liv i frihet er det alt for mange som faller tilbake til rus og kriminalitet. Gjennom Nettverk etter soning får du nytt nettverk, mange kjekke bekjentskaper og muligheter til å bli med på utrolige opplevelser.  

 
Er du interessert?

 
Kontakt oss på telefon 51 52 38 50 eller e-post: stavanger@redcross.no
Adressen vår er Thiisabakken 3, 4010 Stavanger
Nettside: https://www.rodekors.no/stavanger

Dette er et lavterskeltilbud for personer berørt av alle former for spiseforstyrrelser og spiseproblematikk, pårørende og andre som trenger råd og veiledning.

Målsetning:
• forebygging av spiseforstyrrelser
• gi veiledning og støtte til de som er berørt av lidelsen
• motivasjon til egeninnsats i bedringsprosessen

Senterets arbeidsområder:
• generell informasjon om spiseforstyrrelser
• foredrag og undervisning
• kurs og temamøter
• individuelle samtaler
• råd og veiledning på telefon og mail
• samtalegrupper
• pårørendegrupper
• veiledning av helsepersonell

Senteret har samarbeid med Enhet for Spiseforstyrrelser ved SUS.
Åpent mandag fredag kl. 09-15

Kontakt
Adresse: Breigata 13, 4006 Stavanger.
Telefon: 948 17 818 (tast 4)
Epost: rogaland@nettros.no
Nettside: www.nettros.no 

Selvhjelpsgrupper er for alle som har et livsproblem/problemer som bremser hverdagen. Gruppene er et verksted for endringsarbeid, et fellesskap basert på gjensidighet, tillit, respekt, deling og forpliktelse. Selvorganisert selvhjelp er handling og håndtering av livet - ikke behandling av sykdom.

Oppgaver:
• Være et informasjonspunkt for selvhjelp i sitt område.
• Være en pådriver for utvikling av selvhjelpsarbeidet i samarbeid med lokale aktører, og gjennom dette å bygge nettverk.
• Være en faglig-ressurs i sitt dekningsområde, blant annet ved å holde & foredrag, informasjonsmøter og fagdager.
• Drive lokal igangsettertrening og etablere nettverk for igangsettere.
• Bidra til igangsetting av grupper i samarbeid med lokale aktører.

Selvorganisert selvhjelpsarbeid skal skje der folk bor. Distriktskontoret for Rogaland skal støtte lokale initiativ og kan bidra med erfaringer, kunnskap og materiell til lokale krefter.

Kontakt
Adresse: Distriktskontor for Rogaland: Vaisenhusgata 39, 4012 Stavanger.
Telefon: 981 02 067.
Epost: kk@selvhjelp.no.

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Rogaland er et tilbud for mennesker som har vært utsatt for incest, seksuelle overgrep, og for deres pårørende. SMISO Rogaland er et lavterskeltilbud og er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Vi arbeider etter hjelp til selvhjelpsprinsippet. Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne frem til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retningen en ønsker. På senteret kan en få hjelp og støtte til å bearbeide det en har vært utsatt for.

Brukerne våre er kvinner og menn fra 16 år og oppover. Vi har et tilrettelagt tilbud for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Ved siden av samtalesenter er vi også et kompetansesenter, og jobber mye med forebygging gjennom opplysningsarbeid og undervisning, veiledning/rådgiving, seminarer, opplæring og foredrag.

Bryter vi tabuer, åpner vi for å snakke om problematikken, Da minsker skyld og skam.

Trenger du time hos oss kan du kontakte oss på telefon 51 97 19 00 eller post@smiso-rogaland.no

Kontakt
Adresse: Langgata 41, 4306 Sandnes.
Telefon: 51 97 19 00
Epost: post@smiso-rogaland.no 
Nettside: www.smiso-rogaland.no

Facebook: https://www.facebook.com/overgrep Instagram: https://www.instagram.com/smiso_rogaland

Smiå har et mål om å gi mennesker som av en eller annen grunn ikke har ordinær jobb eller skoleplass, men som har lyst til å bidra med det de kan når de kan, et meningsfullt tilbud.

For å bli en del av Smiå må man først ha en forsamtale med en av våre ansatte. I samtalen finner man ut om Smiå kan være et aktuelt tilbud.

Det drives mange ulike aktiviteter som dekker flere ønsker og interesseområder. 

Smiå er en del av Gjesdal kommunes satsing på en aktiv og meningsfull hverdag for alle. Vi driver etter verdiene: Trygghet, trivsel, nyskaping, kvalitet.

Kontakt

Stian Hiim: 45 20 53 61
Adresse: Ole Nielsensvei 20, 4330 Ålgård.

Stasjonen er et lavterskel helse- og omsorgstilbud for personer med alkohol- eller annen rusavhengighet. Vi tilbyr gratis helsehjelp og samtaler uten timebestilling. Tilbyr b.la en dagligstue med enkel matservering og fokus på aktivitet og positivt samvær.

Tilbyr også rent sprøyteutstyr, sårstell, vaksiner, prevensjon og legekonsultasjoner (torsdag), observasjon av overdose og kurs i førstehjelp. Vi har også utdeling og opplæring i bruk av Naloxon nesespray.

Kontakt
Telefon: 901 88 298 / 917 64 080.
Adresse: Kongsgaten 47/49.
Facebook: Stasjonen Stavanger

Du kan være spilleavhengig når du ikke lenger har kontroll over spillingen din. Spillingen dominerer livet – både tanker, følelser og atferd.

Spilling kan være det første du tenker på når du våkner og det siste du tenker på før du sovner. Spillingen kan ha tatt over for mange dagligdagse aktiviteter og krever mer og mer tid og penger. Arbeid, familie, venner og andre sosiale forpliktelser nedprioriteres for å få muligheten til å spille. Til tross for de negative konsekvensene, har en spillavhengig store problemer med å slutte å spille.

Spør deg selv:
Hvis du kjenner deg igjen i disse problemstillingene, kan du være en av mange som har problemer med spill:

 • Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?
 • Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?
 • Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?
 • Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?
 • Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og ikke la sjansen til å vinne gå fra deg?

Du er ikke alene, det finnes mange mennesker, kvinner og menn i alle aldre og yrker som har et pengespillproblem.
En person med spillproblemer vil fortsette å spille selv om konsekvensene av spillingen kan føre til store personlige, økonomiske og sosiale problemer. Spillavhengige har en urealistisk tanke om å vinne tilbake de tapte pengene ved å satse enda mer, noe som forsterker problemene.

Mange spillavhengige gjør også alt for å skjule konsekvensene av spillingen sin, slik sett er den en skjult avhengighet. Skammen over å spille gjør det for mange vanskelig å søke hjelp og de søker hjelp sent.

Du kan få hjelp
Det finnes hjelp å få – og det finnes behandling. Behandling av spilleavhengige som ønsker å slutte har gode resultater.

Hjelpelinjen 800 800 40 er en anonym og gratis hjelpetelefon (vanlig takst fra mobiltelefon). Ved å ringe dit kan du få råd og hjelp til å håndtere din spillesituasjon. Du kan få veiledning og informasjon om behandling og behandlingsalternativer.

Du kan også ringe Hjelpelinjen 800 800 40 for å få mer informasjon om faresignaler og konsekvenser ved spillproblemer. Hvis du ønsker behandling for din spillavhengighet kan du også ta kontakt med NAV eller fastlegen din.

Nettside: https://hjelpelinjen.no


 

Spilleavhengighet er en avhengighet på lik linje med flere avhengigheter. Spilleavhengighet har en bakside hvor mange sliter med store gjeldsproblemer, psykiske plager, helseskader med mer. Spilleavhengigheten er likevel mer usynlig, skambelagt og vanskelig å se. Det er her vi ønsker å være synlige, stå beredt for å hjelpe dem som behøver vår hjelp.

Ansatte, frivillige og berørte i spillavhengighet Norge sitter på uvurderlig erfaring som vi formidler til relevante fagfolk og andre interesseorganisasjoner. Opplysningsarbeidet befatter lærere, helsetjenesten, NAV, forskningsinstanser, arbeidsplasser og flest mulig arenaer der forbyggende arbeid kan forhindre eller redusere problemer knyttet til spill.Våre tilbud er gratis for brukere og pårørende. 

Kontakt

Telefon: 47 70 02 00 (mandag til torsdag 09.00–15.00)
E-post: post@spillavhengighet.no

Møter

Individuelle møter og gruppemøter hvor man samles, både pårørende og spilleavhengige, for å dele erfaringer. Gruppemøtene foregår over en kopp kaffe i uformelle settinger hvor alle har taushetsplikt.

Av erfaring ser vi at de som er spilleavhengige og pårørende bruker gruppene våre både før, under og i ettervern etter behandling. Gruppene skal fungere som et nettverk hvor man kan snakke åpent og fritt, dele erfaringer, motivere og hjelpe hverandre.  

Vi har grupper følgende steder: Oslo, Halden, Bryne, Kristiansand, Bergen, Fredrikstad, Gjøvik, Tromsø, Trondheim, Harstad. 

Les mer på http://spillavhengighet.no/

Stiftelsen Amathea er en helsetjeneste som tilbyr gratis veiledning til kvinner og par som er blitt uplanlagt gravide. Dersom du har blitt uplanlagt gravid, kan du være i den situasjonen at du skal velge om du skal fullføre eller avbryte svangerskapet. Noen opplever at dette er en vanskelig avgjørelse og at en samtalepartner kan være nyttig.

Amathea tilbyr

 • gratis graviditetstest og prevensjonsveiledning
 • informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort 
 • samtale underveis og etter fullført svangerskap 
 • samtale før og etter abort

Vi ivaretar kvinners helse gjennom å tilby et refleksjonsrom som kan bidra til at kvinner får eierskap til egne valg.

I arbeidet med å forebygge uplanlagt graviditet og abort, har vi et spesielt fokus på kvinner med minoritetsbakgrunn i spørsmål knyttet til seksualitet og reproduksjon.

Vi tilbyr veiledning på telefon, via e-post og direkte frammøte.
Åpent hverdager kl. 08–15.30.

Kontakt

Adresse: Klubbgaten 5, 4013 Stavanger.
Telefon: 81 53 20 05 
Epost: rogaland@amathea.no
Nettside: www.amathea.no

T3 Sammen Senteret Haugesund er et dag- og aktivitetssenter for rusmiddelavhengige over 23 år. Vi ligger sentralt i Haugesund sentrum.

Mandag til torsdag serveres frokost, middag og dessert. I tillegg kan en kan få klær ved behov. Matposer deles ut hver dag.

Våre gjester møtes med omsorg og respekt, og har muligheten til å snakke med kvalifisert personale i åpningstiden. Vi tilbyr delikat og næringsrik mat med tanke på å øke psykisk og fysisk velvære, forebygge sykdom og overdosedødsfall. Det er i snitt innom 55 brukere hver dag hele året.

Det T3 i hovedsak tilbyr, er

 • smørbrød, kaffe, te, saft, kaker og frukt hele dagen
 • middag fra klokken 12
 • matposer
 • klær og klesvask
 • individuelle samtaler
 • vask og stell av hår
 • fotpleie
 • førstehjelpskurs / kameratredningsopplæring

Kontakt

Adresse: Breidablikkgata 178, Haugesund
Telefon: 97 08 18 15

TAFU Rogaland arbeider etter KrAmi Malmø-modellen, og bygger på to hovedpilarer; konsekvenspedagogikk og forvaltningssamarbeid. Hovedstrategien er tett samarbeid mellom kommune, kriminalomsorg, NAV og opplæringsmyndigheter.

Det er et mål å få brukerne inn i fast arbeid eller utdanning. TAFU Rogaland er et samarbeidsprosjekt bygd på konsekvenspedagogikk, der deltakerne skal lære seg å forstå sammenhengen mellom egne handlinger og konsekvensene av disse, og øke den sosiale handlingskompetanse i møte med arbeidsmarkedet.

Samarbeidstiltaket gir i tillegg brukerne oppfølging i fritiden gjennom egne organiserte aktiviteter, samt stimulering til egenstyrt aktiv fritid på sikt. Det gis mulighet for en atskilt plass for trenings- og fritidsaktiviteter, fri for påvirkning fra tidligere omgangskrets.

Hvem kan delta?

Tilbudet er for straffedømte menn mellom 18 og 40 år.

Kontakt med Kriminalomsorgen, Stavanger/Sandnes kommune eller NAV, og personer fra omkringliggende kommuner, etter avtale med kommune/NAV.

Hva vi forventer av deg

 • Avstå fra kriminalitet
 • Avstå fra bruk av rusmidler
 • Ikke løse konflikter med trusler eller vold
 • Gi beskjed om fravær og overholde avtaler
 • Delta aktivt på minst to aktiviteter pr. uke
 • På oppfordring avlevere urinprøve

Vilkår

 • Dokumentert rusfrihet 1 måned før kursstart
 • Ordnede boforhold

Hva kan vi tilby?

 • Finne, få og beholde arbeid på det åpne arbeidsmarkedet med avtalefestet lønn
 • Fullføre utdanning, kvalifisering og kurs
 • Sosiale aktiviteter og en meningsfull fritid

Dersom du følger avtalen, garanterer vi deg ansettelse med avtalefestet lønn slik at du blir selvforsørgende.

Kontakt

Adresse: Bjødnabeen 8, 4031 Stavanger
Telefon: 90 08 55 15
Nettside: rogaland.tafu.no

Tett på er et prosjekt for unge mellom 16 og 25 år, gjennomført av Stavanger kommune.

Ønsker du tettere oppfølging? Da kan prosjektet Tett på være noe for deg. Kommunen har ansatt to prosjektmedarbeidere som kan ha ekstra tett kontakt med deg som har et rusproblem. 

Prosjektmedarbeiderne har kontor på Eiganes og Tasta helse- og sosialkontor og på Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor.

Se også Tett på i sosiale medier (Facebook)

TIPS – tidlig oppdagelse av behandling og psykoser

Hvis du sliter, eller ser andre som gjør det, er det hjelp å få. Ring TIPS for råd og hjelp, enten for deg selv eller andre. Du kan være anonym om du ønsker det.

TIPS drives av Stavanger universitetssjukehus og arbeider for å oppdage og behandle alvorlige psykiske lidelser så tidlig som mulig. Hovedmålet er å forkorte den tiden det tar fra pasienter med psykoser utvikler symptomer til behandlingen starter. Vi jobber for å hindre, mildne eller lindre lidelsen slik at en ikke behøver å bli innlagt på sykehus.

Tilbudet retter seg først og fremst mot ungdom som er i ferd med å utvikle en alvorlig psykisk lidelse. TIPS driver også forskning for å forbedre hjelpetilbudet. Du kan lese mer om psykoser og TIPS på hjemmesiden vår.

Kontakt

Telefon: 51 51 59 59
Nettside: www.tips-info.com

UngHjelp er en frivillig organisasjon som jobber for dele ungdommers historier og for å gjøre psykisk helse mindre tabu i Norge.

Råd, veiledning og historier. For ungdom – av ungdom.

UngHjelp er spesielt for dem som

 • sliter med en spiseforstyrrelse
 • har en vond fortid
 • har opplevd og/eller opplever mobbing
 • er deprimerte og nedfor
 • er interessert i psykisk helse
 • trenger støtte
 • har erfaring med barnevernet/fosterhjem
 • har selvmordstanker
 • er pårørende

Hva kan du gjøre?

For at UngHjelp skal kunne fortsette å vokse, trenger vi flere råd, historier og erfaringer. Har du opplevd noe vanskelig som andre kan lære av? Vi tar imot alle historier vi får inn. Du er helt anonym.

Kontakt

Epost: post@unghjelp.no / ungdomshjelpen@unghjelp.no
Telefon: 46 84 71 80
Facebook.com/unghjelp
Instragram.com/unghjelp
Twitter.com/unghjelp

Vardesenteret på Stavanger universitetssykehus er en gratis møteplass i samarbeid med Kreftforeningen for alle som er rammet av kreft. Her kan du ta en pause, utveksle erfaringer og få råd og hjelp.

Mer informasjon

Vardesenteret på SUS (kreftforeningen.no)

Vardesenteret (sus.no)

 

Varmestuens Venner er en stiftelse som driver et lavterskeltilbud for alle rusmisbrukere i Stavanger
og omegn. Vi åpner dørene klokken 07.00 mandag til og med fredag. Vi har frokost alle dager, og middag hver mandag og torsdag fra klokken 13.00 til 14.00.

Varmestuen har åpent hele julehøytiden til og med nyttårsaften med matservering hver dag. Vi har en tradisjonell julefeiring med brukerne. Med god mat, julegaver og sosialt samvær. Varmestuen og dens brukere får også på julaften besøk av Stavanger biskop som leser av juleevangeliet.

Varmestuens Venner jobber etter de fire T'er – Tid, Tålmodighet, Takknemlighet, Toleranse.

Vi her på Varmestuens Venner er som rusmisbrukerenes familie. Her får alle respekt, både brukere og oss som jobber her. Denne gjensidige respekten fører til at det ytterst sjeldent er noe form for konflikter inne på huset.

Kontakt

Telefon: 51 56 76 97.
Adresse: Paradissvingen 1, 4012 Stavanger.
Nettside: www.varmestuensvenner.no
Facebook: varmestuens venner

Et tibud for pårørende til personer med rusproblem, psykiske lidelser og pårørende til innsatte i fengsel. Tilbudet er gratis og livssynsnøytralt. Vi har taushetsplikt. Det trengs ingen henvisning. Dette er et tilbud for pårørende i alle aldersgrupper.

Dette tilbyr vi

 • Fagfolk med stort engasjement og bred erfaring
 • Samtaler i rolige og trygge omgivelser
 • Veiledning på telefon, individuelt eller samtaler i familie/grupper
 • Informasjon undervisning, mestringskurs foredrag med mer
 • Samarbeid med ulike hjelpeinstanser
 • Barn og unge oppfølging og i grupper

Kontakt

Sandnes: 51 66 42 02, kontakt@veildeningssenter.no.
Haugesund: 52 71 78 80, haugesund@veiledningssenter.no.
Nettside: www.veiledningssenter.no.

Beskrivelse av tjenesten

Miljøterapien er rettet mot den enkeltes ressurser, nettverksbygging og livsglede. «Veksthuset» har eget brukerråd og det legges stor vekt på brukermedvirkning. Tjenestetilbudet er ikke baserte på vedtak. Inntak til senteret foregår via informasjon og kartlegging av den enkeltes behov.

Tilbudene består av varierte kreative aktiviteter, yoga, turgrupper, kursaktivitet og temadager. Senteret tilbyr varm mat to dager per uke til kostpris. Fokus for alle tilbud er å skape trygghet, trivelig atmosfære og stimulere til brukerstyrte aktiviteter.

Fagpersoner ved senteret samarbeider med øvrige tjenester i kommunen, gir samtaler med råd og veiledning når bruker opplever å være i en vanskelig livssituasjon. Deltar også i ansvarsgrupper.
Vi samarbeider tett med Mental Helse, Haugesund Turistforening og andre frivillige organisasjoner og tilbyr transport til noen tilrettelagte aktiviteter.

Målgruppe

Voksne med ulike former for psykiske helseplager.

Kontakt

Telefon: 52 74 40 70 eller sentralbord 52 74 30 00.

Selvmord kan forebygges. Det gjennomføres flere selvmordforebyggende tiltak i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Dette er hovedfokuset til prosjekt Velg å leve, selvmordsforebygging i Rogaland. Alle kan være med å forebygge selvmord og bør kjenne til risikofaktorer, kartleggingsspørsmål og tiltak. På den måten kan en hjelpe dersom noen man kjenner kommer i en vanskelig situasjon.

Risikofaktorer

 • Ensomhet
 • Mobbing
 • Manglende nettverk
 • Brudd i relasjon
 • Ulike personlighetsforstyrrelser
 • Selvskading
 • Tidligere selvmordsforsøk
 • Selvmord i familien
 • Funksjonstap
 • Skadelig bruk av alkohol
 • Psykiske lidelser, for eksempel depresjon og angst

Spørsmål du kan stille

 • Har livssituasjonen endret seg i det siste?
 • Føler du deg ensom? Deprimert? Trist?
 • Føler du noen gang på at du ønsker å dø?
 • Har du selvmordstanker?
 • Hvor på skalaen fra passive dødstanker til konkrete selvmordstanker befinner personen seg?
 • Kommer selvmordstankene bare av og til, eller er de til stede hele tiden?
 • Har du konkrete planer eller forberedelser?
 • Har personen skrevet selvmordsbrev?
 • Bestemt seg for metode?
 • Tilgang til selvmordsmidler?

Tiltak

 • Godta de intense følelsene, reaksjonene og skuffelsene. Lytt og prøv å forstå følelsene. Det som kan virke som en bagatell for deg, kan utløse en krise for en annen.
 • Kontakt pårørende i samarbeid med personen.
 • Kontakt fastlege, helsesøster, legevakt 116 117 eller TIPS.
 • Alle kan gjennomføre en kartlegging med en venn eller familie, men det er en lege som tar vurdering av selvmordsfare og bestemmer videre tiltak.
 • Ved akutt selvmordsfare, ring legevakt eller 113.

Her kan du få hjelp

Alle kan ringe, og alle får svar. Du kan være anonym hvis du ønsker det.

 • TIPS: 51 51 59 59, hverdager 08.00–15.30.
 • Kirkens SOS: 22 40 00 40 – vi er der alltid!
 • Legevakt i din kommune: 116 117, hele døgnet.
 • Sandnes DPS, akutt ambulant team: 51 68 34 77 / 95 23 60 10, hele døgnet.
 • Stavanger DPS, akutt ambulant team: 51 51 45 45 / 96 74 52 03, alle dager fra 09.00–21.00.
 • Sola DPS, akutt ambulant team: 51 51 53 49 / 99 52 69 67, hverdager 09.00–21.00, helger 09.00–19.00.
 • Jæren DPS: 51 77 69 40, hele døgnet.
 • Dalane DPS, akutt ambulant team: 94 87 75 21, hele døgnet.
 • Ryfylke DPS Randaberg, ambulant team: 94 82 38 10, hele døgnet.
 • Haugaland / Karmøy DPS: 90 76 15 25, hverdager 08.00–15.30.
 • Nettside: www.velgåleve.no

Ventilene er Kirkens Bymisjons satsing på unge pårørende, som lever eller har levd i hjem med vanskelige leveforhold. Vi inviterer og tilrettelegger for gode og utviklende helge- og ferietilbud.

Hos oss møtes barn og unge med mange like følelser som for eksempel skam, utrygghet og frustrasjon, selv om årsakene og situasjonene kan være forskjellige.

Vårt hovedfokus i Ventilene er (ventilert) omsorg, mestring, aktiviteter og hjelp i sosiale relasjoner.

Aktiviteter og tilbud

På våre helge- og ferietilbud fokuserer vi på allsidige og spennende aktiviteter, samtidig som vi arbeider med ungdommenes følelser, sosiale relasjoner og med hva som er akseptabel oppførsel.

Vår base er nå på Viste Strandhotell i Randaberg, og vi tar maksimalt imot 20 stk på en gang. Vi har høy voksentetthet (under tre deltakere per voksen), og er opptatt av å ha tid og overskudd til alle deltakerne.

Lederteamet har med sine familier, inkludert egne barn, og vi er opptatt av at deltakerne skal ha en opplevelse av at vi er en storfamilie på tur. Teamet er svært stabilt og det er viktig for vår målgruppe.

SommerVentilen Junior

Sommerleir i seks dager for barn i alderen 6–13 år, med mange spennende aktiviteter. Tidligere år har vi blant annet gått tur til Preikestolen, klatret, vært på kino, bowlet og badet.

SommerVentilen

Aldersgruppen er 13–18 år. I tillegg er det minilederprogram for ungdommer i alderen 18–23 år. Allerede det første året SommerVentilen eksisterte var det lange ventelister med unge som ønsket å være med på leir. I løpet av leirene har vi blant annet vært på besøk i Flytårnet, vi har vært med brannbiler på brannøvelse, kjørt gokart, vært på kino, vært på sommerteater, stått på vannski og surfet.

MestringsVentilen

MestringsVentilen er et helgetilbud for ungdom i alderen 13–18 år, med minilederprogram for aldersgruppen 18–23 år. Det er mulig å være med én helg, noen helger eller alle helgene.

MestringsVentilen har blant annet kjørt gokart, besøkt huskyfarm, vært på kino, vært på laserskyting, bowlet, vært på konsert, skutt leirduer, blitt stylet av stylist, blitt fotografert, bakt, laget julepynt og feiret jul. Arrangeres cirka hver 3. helg året gjennom.

HøstVentilen

Femdagers leir i høstferien. Vi har samme type aktiviteter som på SommerVentilen og MestringsVentilen.

VinterVentilen

Femdagers vinterleir for ungdom 13–18 år, med minilederprogram for aldersgruppen 18–23 år.

Tilbud som gir mulighet for vekst og et møtested for å bryte sosial isolasjon. Her er det mulighet for meningsfulle aktiviteter på dagtid sammen med andre. Vi tilstreber trivsel, trygghet og gode opplevelser for alle. Aktiviteter vil variere gjennom året da vi prøver så langt det lar seg gjøre å møte brukernes ønsker.

Vi har blant annet: syrom, biljardrom, snekkerverksted, spill, malerom, scrapbooking, stikking, kjøkkenaktivitet, et rom med lysterapilampe og massasjestol, ulltoving, varmtvannsvømming, golf, datamaskin, hverdagstrim, pilates, turgruppe en gang i måneden, kino en gang i måneden, tilbud om revyer, teater og konserter til sponsede priser på kvelden. Målgruppen er menn og kvinner i alderen 25 til 65 år, som opplever kortvarige eller langvarige psykiske helseplager.

Kontakt: 51 91 21 80 / 99 12 83 28. 
Adresse: Verksgata 46, 4013 Stavanger

Verket mann er et kommunalt aktivitetstilbud for deg som ønsker en sosial arena i trygge omgivelser. Målgruppen er menn i alderen 25 til 65 år, som opplever kortvarige eller langvarige psykiske helseplager.

Vi har åpent fredager kl.11–14 i Verksgata 46, 4013 Stavanger. Sjekk oss gjerne ut på facebook.com/VerketMann eller kontakt Verket aktivitetssenter for mer informasjon på telefon 99 12 83 28.

Verket ung er et tilbud for deg som ønsker en sosial arena i trygge omgivelser. Vi driver et kommunalt tilbud for unge som sliter med psykiske utfordringer. Vi er organisert under Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester i Stavanger kommune. Målgruppen er unge mellom 18 og 30. Vi treffes hver onsdag klokken 17.30–19.30 på Verket aktivitetssenter for aktiviteter inne og ute.

Kontakt

Ta kontakt med Karen Marie (90 88 04 43) eller Serine (94 82 89 67) dersom dette er noe for deg.

Ville Veier driver arbeidsrettet tiltak for unge utenfor arbeid og utdanning i Stavanger. De driver også et tilbud for unge mellom 15-17 år.

Kontakt

www.ville-veier.com

Back in the ring er et gratis yoga-tilbud for rusavhengige, på Jivamukti yoga i Stavanger. Alle er velkommen.

Kontakt

Telefon: 51 53 03 92
E-post: camilla.torvik@gmail.com
Sted: Avaldsnesgata 95 B (Oransjeriet, Stavanger øst)
Nettsted: www.jivamuktiyoga.no
Facebook: Back in the ring Stavanger


 

Hvis du synes det mangler et tilbud her, så kan du sende et tips til kommunikasjonsavdelingen på kommunikasjon@sus.no

Sist oppdatert 12.04.2024