Psykose/bipolar lidelse

Noen mennesker kan ha det såpass vanskelig at de etter hvert begynner å oppleve seg selv og verden rundt på en forvirrende måte.

Psykose

Noen kan høre stemmer​ som gjør en redd og se ting som andre ikke kan se, eller ha tanker om å være spesielle eller å være forfulgt.

Om å høre stemmer (kognitiv.no)

Når du har slike opplevelser, eller har folk rundt deg som er bekymret for om du har disse vanskene, så er det viktig å komme raskt i kontakt med oss. Vi prioriterer ungdommer med disse opplevelsene, og samarbeider ofte m​ed TIPS for å få et godt bilde av vanskene du opplever. Det vil av og til være nødvendig å gi medisiner for å dempe uro og forvirring når du har disse vanskene, men det viktigste av alt er å skape ro og trygghet i livet du lever, gjennom samtaler og arbeid med dem som treffer deg i dagliglivet.

TIPS kontakttelefon: 51 51 59 59

Tips (tidlig oppdagelse og behandling av psykoser) (tips-info.com)

Hva er psykose (kognitiv.no)

Psykose (helsenorge.no)

Bipolar lidelse

Noen mennesker kan oppleve lange perioder med ekstremt godt humør og utømmelig overskudd, slik at de som er rundt vedkommende blir bekymret.

Når du har slike opplevelser, eller har folk rundt seg som er bekymret for om du har disse vanskene, så er det viktig å komme raskt i kontakt med oss. Vi prioriterer ungdommer med slike opplevelser, og av og til vil vi bruke medisiner for å få kontroll over de sterke humørsvingningene.  ​​

Bipolar lidelse (helsenorge.no)

Bipolar lidelse blant barn og unge​ (bipolarforeningen.no)

Sist oppdatert 28.12.2023