Om BUPA

Velkommen til BUPA. Vi er en del av Psykiatrisk divisjon ved Stavanger Universitetssykehus, og gir et tilbud til barn og ungdom fra 0-18 år.

Vår oppgave er å undersøke psykiske lidelser hos barn og unge; hvordan de har oppstått, og hvordan barnet og ungdommen kan få det bedre.​

Adresser og telefonnummer til våre enheter

BUPA Stavanger - Gerd-Ragna Block Thorsensgate 25, 4011 Stavanger - tlf. 51515510

BUP Sentrum, 4. etg. ​​- tlf. 51515595 / 51515972
BUP Hinna, 3. etg.  - tlf. 51515939 / 51515574
BUP Madla, 2. etg. - tlf. 51515577 / 51515530
Utredningsposten K1, 1. etg. - tlf - vaktrom 51515961 / vaktmobil 90504292
Sengepost ungdom N1 1. etg.  - ​​51515120
Sengepost ungdom M1, 1. etg.  - tlf. 51515110
Nevropsykiatrisk enhet, 1. etg.  - tlf. 51515510
Familieenheten, 2. etg. - 51515514 / 51515512
Sped- og småbarnenheten  - tlf.
Autisme teamet, 2. etg.  - 51515514 / 51515512
Akutt ambulant ungdomsteam, 2. etg. - vakttelefon 90659810 (man-fre 09.00-15.00)
Ambulant enhet, 2. etg. - tlf. 95478018

​Transkulturelt senter - Hillevågsveien 8, 4. etg., 4011 Stavanger​

Sentralbord: 51514017
Mobiltelefon: 41599146

BUP Sola - Vingveien 2, 2. etg. Sola 

tlf. 51515818

BUP Sandnes - Julie Egesgate 6, Sandnes 

tlf. 51974049​

BUP Bryne - Hetlandsgata 25, 4344 Bryne​ 

tlf. 51512502 / 51512594

BUP Egersund - Langevannsveien 15, Egersund 

tlf. 51512168

Hvis du har behov for hjelp i forhold til psykiske plager, snakk med familie, helsesøster, fastlege (eller legevakt på kveldstid) eller noen andre du stoler på.

Sist oppdatert 05.06.2023