Om å være redd

Å føle seg redd av og til er helt normalt. Noen mennesker blir så mye redd for så mange ting at det blir et problem i hverdagen, og hindrer dem i å gjøre de tingene de ellers ville ha gjort. Da prøver vi på BUPA å finne ut av hvordan vi kan hjelpe dem til gradvis å føle seg mindre redde.

Når barn og unge forteller at de er veldig mye redde, så prøver vi på BUPA å forstå hvorfor det har blitt sånn. For å finne ut av det må vi gjerne snakke med både deg og foreldrene dine. Av og til kan vi se at du er mye redd fordi du opplever eller har opplevd skremmende og forvirrende ting. Av og til er frykten oppstått litt tilfeldig, og så har det bare ballet på seg, helt til det har blitt vanskelig å kontrollere. Uansett forsøker vi i BUPA å finne måter å skape nok trygghet til at vi sammen kan finne ut av hvordan møte frykten, enten gjennom å utfordre den, slik som for eksempel ved fobier, eller å snakke og tenke om vonde og skremmende opplevelser.

Vi vet også at å få mer kunnskap om redsel kan være til god hjelp for noen, og at noen greier seg godt på egen hånd hvis de får forslag om hva som kan gjøre en mindre redd.


​​Angst- og bekymring ved sykdom​ (kognitiv.no)

  
Angst, panikk, traume, tvangslidelse og hypokondri​ (helsenorge.no)

Sist oppdatert 05.06.2023