Om å føle seg trist

Tristhet er en viktig del av et sunt følelsesliv. Vi kan alle føle oss nedfor i blant, og vi får ofte denne følelsen når vi opplever vonde og overveldende ting, mister folk vi er glade i, eller når vi føler at det er noe vi ikke får til.

​​​​​​Noen av oss opplever å være triste svært mye av tiden, og at dette også går utover søvn, interesser, trivsel, matlyst og vårt sosiale liv. Vi kan også kjenne oss trøtte, og ha tanker om å ville skade oss selv eller å ikke ville leve lenger. Dette kaller vi depresjon.

Behandling for depresjon

Alle kan oppleve å føle seg deprimert, også barn og unge. Depresjon er av de vanligste grunnene til at folk kommer til BUPA. Vi pleier å bruke litt tid i starten p​å å finne ut av hvor alvorlig depresjonen er, før vi setter en diagnose. Vi er opptatt av at du som kommer til oss skal være trygg, både hos oss og i hverdagen din. Vårt viktigste verktøy i behandlingen av depresjon er samtaler, hvor vi sammen forsøker å finne ut av problemene som skaper de triste følelsene, og hvordan vi sammen kan finne en løsning på det som er vanskelig.

Forskjellige løsninger

Løsningen kan finnes på mange forskjellige områder; noen får hjelp av å fortelle om opplevelser og hemmeligheter, mens andre trenger hjelp til å rydde opp i situasjoner på skole og hjemme som kan være stressende. Noen trenger å kjenne og sette ord på følelser, mens andre trenger hjelp til å se seg selv og situasjoner på en ny måte. Arbeidet med å finne fram til det som kan hjelpe må skje i fellesskap, og fungerer ofte best når familien også er med på laget, sammen med andre som er viktige i ditt liv.    ​

Aktiviteter som motvirker​​ depresjon (kognitiv.no)


Tanker om selvmord

Vi vurderer selvmordsfare for alle barn og unge som kommer til oss. Det kan være lurt å snakke om at selvmord kan oppleves som en løsning når alt kjennes som mest håpløst. De fleste bruker tanker om selvmord for å fortelle at de ønsker en ny start i en vanskelig situasjon. Når du er trist og ikke har energi til å klare alt selv er det viktig at du blir forstått. Når du opplever at alt er håpløst, kan du få hjelp og støtte til å se at det finnes andre løsninger.

Av og til blir vi veldig bekymret for at ungdommen/barnet kan sette livet sitt i fare, og da vi må sørge for at du blir tatt vare på hele døgnet gjennom en innleggelse hos oss. Noen trenger også medisiner, og disse kan bli brukt som et hjelpende verktøy for å bidra til at man lettere får arbeidet med de tingene som plager en sammen med oss og familien.​


Depresjon hos barn og unge​ (helsenorge.no)

Sist oppdatert 05.06.2023