Autisme og Aspergers syndrom

Noen mennesker strever fra de er små med å forstå hvordan de skal være med andre. De kan også være veldig opptatt av spesielle ting, og har vansker med endringer i rutiner.

Når disse trekkene er sterke og varer over lengre tid, tilbys ofte barnet eller ungdommen en utredning på BUPA. En utredning består av at vi på BUPA forsøker å få en oversikt over vanskene, og vurdere om vi tror at vanskene stammer fra barnets utvikling fra fødselen, eller om vanskene er kommet som et resultat av vanskelige opplevelser. Hvis vi tror vanskene stammer fra barnets utvikling fra fødselen, kaller vi det autisme eller Aspergers syndrom.

​Behandling

Autisme og Aspergers syndrom er psykiske tilstander som vi ikke kan kurere, og derfor vil mye av behandlingen i BUPA handle om hvordan vi kan sørge for at du møter så mye forståelse som mulig i hverdagen. Målet er å sørge for at du opplever mestring og trygghet, og dette oppnår vi best når de som treffer deg i hverdagen er godt informert om utfordringen du har.     ​

Aspergers syndrom (legeforeningen.no)

Autisme (helsenorge.no)

Sist oppdatert 16.06.2023