Selvskading

Noen mennesker skader seg selv som et uttrykk for at noe gjør veldig vondt innvendig. Grunnene er mange. Noen ønsker å føle smerte i stedet for vonde følelser, noen vil vise for omverden at de har det vanskelig og noen skader seg for å straffe seg selv.

​​​​Selvskading kan ta mange former, fra risping til kutt og alvorlige måter å skade kroppen på. Noen mennesker ønsker så sterkt å skade seg selv at de er farlige for seg selv og kan ta sitt eget liv.
 
Hvis du strever med selvskading, så vil det trolig være fordi du strever med vanskelige følelser eller opplevelser. Hvis du forteller om dette til en voksen du stoler på, for eksempel hjemme eller på skolen, så vil de sammen med deg finne ut hvordan du best kan få hjelp.
 
Som oftest vil ungdom som skader seg selv komme i kontakt med en voksen som vil hjelpe. Da pleier man å få en oversikt over selvskadingen og finne ut av hvorfor, hvordan og hvor mye du skader deg selv. Hvis man sammen gjør noe med grunnen til selvskadingen, som for eksempel en vanskelig livssituasjon, vonde opplevelser, mobbing eller depresjon, så vil ønsket om å skade deg selv forsvinne.
 
For noen har selvskadingen blitt en vane. Da må man jobbe for å finne måter å bryte vanen og finne bedre måter å takle vonde følelser på. ​

Mer om selvskading - Helsenorge.no

StoppSelfHarm app (itunes)

Sist oppdatert 16.06.2023