ADHD

Noen barn og ungdommer har problemer med konsentrasjon, uro og oppmerksomhet. Dette er problemer som kan være medfødt, men de kan også komme av vanskelige opplevelser og følelser.

​​​​​​Når disse problemene er langvarige og medfødt, kalles problemene ADHD og man tenker at det har med hjernens fungering og utvikling å gjøre.
 
Et viktig hjelpemiddel når du har ADHD er å få tilbud om medisiner som hjelper på konsentrasjonen. Når problemene kommer av vanskelige opplevelser eller situasjoner, tenker vi det har mer med følelser å gjøre. Da er det viktig å få hjelp til å finne ut av de vanskelige opplevelsene eller situasjonene.

Hva er ADHD?

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, og betyr rett og slett oppmerksomhets- og hyperaktivitetslidelse.
 
Mennesker som strever med oppmerksomhet og konsentrasjon har ofte nytte av å lage struktur i hverdagen sin - med oversiktlige planer over aktiviteter. De har også ofte nytte av å unngå situasjoner med mye avbrytelser og uro når de har behov for å konsentrere seg.   

Hvem bestemmer om jeg har ADHD?

Hvis du eller noen rundt deg lurer på om du har ADHD, så kan du kontakte en lege, en psykolog eller PPT. Legen, psykologen eller PPT hjelper til med å komme i kontakt med Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved Stavanger universitetssjukehus - som vil prøve å finne ut av om konsentrasjonsvansker, uro og oppmerksomhetsvansker kommer av hjernens fungering eller av vanskelige opplevelser. Da må BUP spørre masse spørsmål om livet ditt, finne ut hvordan du har det i hverdagen og hvordan foreldre og lærere opplever vanskene. Når BUP har gjort dette, gjør de en vurdering om de mener at du har ADHD eller ikke.

Må jeg ta medisin når jeg har ADHD?

Hvis BUP tror at du har ADHD, så vil de anbefale en del forandringer i hjemmet og på skolen hvis det er nødvendig - og også tilby deg å prøve medisiner for ADHD. Du velger selv om du vil ta medisiner. Noen opplever medisiner som en god hjelp i hverdagen, mens andre ikke får noe effekt eller får bivirkninger (plager). Når du, sammen med foreldrene dine, ikke opplever at medisinene hjelper, anbefaler BUP at du ikke bruker dem.

Sist oppdatert 28.12.2023