Velkommen til intensivavdelingen

Intensivavdelingen behandler og overvåker kritisk syke pasienter i alle aldersgrupper. Pasientene som ligger på intensivavdelingen har svikt i et eller flere vitale organer på grunn av alvorlig ulykke, operasjon eller alvorlig sykdom. Pasientene krever kontinuerlig overvåkning med avansert teknisk utstyr og ofte respiratorbehandling.

Helsepersonell i hvitt

Om intensivavdelingen

 • Avdelingen har høyt kvalifisert bemanning. Vi gir medisinsk behandling og pleie til kritisk syke pasienter.
 • Vi skal sikre nyopererte pasienter en trygg oppvåkning.
 • Vi ser på pårørende som en viktig ressurs i behandlingen av kritisk syke pasienter.
 • Pasienter og pårørende skal alltid få god informasjon hos oss.
 • Vi legger vekt på kontinuerlig opplæring og fagutvikling blant personellet. 

Kontaktinformasjon

Telefonnummer til avdelingen: 51 51 91 38. Spør gjerne etter direktenummer til pasientrommet.

Vi har faste telefontider. Vi ber om at dere benytter disse:

07.00–07.30
10.00–10.30
17.00–18.00
21.00–22.00

Vi ønsker at hver familie har en kontaktperson som vi kan gi informasjon 
til, og som kan formidle videre til andre pårørende.

Informasjon til pasienter og pårørende

Pasienter som blir innlagt i en intensivavdeling, er alvorlig/kritisk syk og trenger kontinuerlig overvåkning og behandling. Under intensivoppholdet blir pasientene koblet til ledninger med overvåkningsutstyr, og det er i perioder høy aktivitet rundt pasienten.

Noen pasienter trenger assistanse av respirator (pustemaskin) i kortere eller lengre perioder. De får da et rør ned i luftveiene, og dette kobles til respiratoren. Røret går forbi stemmebåndet, som gjør at pasienten først får stemmen sin igjen etter at røret er tatt ut og pasienten puster selv. 

I perioder blir det gitt avslappende og smertestillende medisiner for å redusere smerter og ubehag. Når du snakker med pasienten, er det lurt å stille spørsmål som kan besvares med ja eller nei, eller ved å nikke eller riste på hodet. Det kan være vanskelig å vite om en bevisstløs eller kritisk syk pasient hører oss, men det er viktig å snakke til pasienten, også om du opplever at du ikke får kontakt.

Når verbal kommunikasjon er vanskelig, vil blikkontakt og berøring bety mye. 

Besøkstider

Kl. 12.00–14.00 og kl. 17.00–19.00.

Ved behov utover dette, avtaler du med sykepleier.

Når du kommer på besøk

Når du kommer til intensivavdelingen, vil døren til avdelingen være stengt. Vi ber om at du ikke går inn i avdelingen før personalet har bekreftet at du kan komme inn. Bruk telefonen som henger på veggen ved inngangsdøren. Hvis du blir bedt om å vente, er det sittegruppe ved inngangen.

Det er pasientens nærmeste som kan besøke pasienten. Av hensyn til pasientene kan bare to besøkende være inne om gangen.

Enkelte ønsker å tilbringe mye tid inne hos pasienten. Av hensyn til pasienten, andre pasienter og avdelingens ulike gjøremål, er ikke dette alltid mulig. Pasienten trenger hvile, og en del av våre arbeidsoppgaver krever ro og konsentrasjon. Fordi dette er en akuttavdeling, kan det oppstå situasjoner der dere blir bedt om å forlate pasientrommet.

Rapport i forbindelse med vaktskifte foregår ved pasientsengen. Av hensyn til taushetsplikten kan ikke besøkende være inne mens rapporten pågår. Vi ber om forståelse for dette. 

Er du forkjølet, har influensa, hoste, diaré eller oppkast?

Intensivpasientene er spesielt utsatt for infeksjoner, og må beskyttes i så stor grad som mulig. Det er viktig at du vasker hendene eller bruker desinfeksjonssprit før du går inn til pasienten.

Er du forkjølet, har influensa, hoste, diaré eller oppkast, skal du ikke komme på besøk. Spør en sykepleier på avdelingen dersom du er i tvil.

Barn som er eller har vært smittet av en barnesykdom, kan ikke komme på besøk.

På grunn av smittefare og allergi er det ikke tillatt å ha blomster på avdelingen.

Barn er velkomne på besøk. De har ofte behov for informasjon og nødvendig 
oppfølging for å mestre situasjonen og kjenne seg trygge og inkluderte. Det er 
viktig å forberede barna godt på forhånd til det de vil møte i avdelingen. Barn 
og ungdommers forestillinger er ofte verre enn virkeligheten, og det kan derfor 
oppleves positivt å få komme på besøk til pasienten.

Vi har leker og tegnesaker som barn kan låne når de er på besøk. 

Her kan du lese mer: Intensivavdelingen - barn som pårørende

Dagvakt: kl. 07.30–15.00. Vaktskifte/rapport: 07.30–08.30
Kveldsvakt: kl. 14.30–22.30. Vaktskifte/rapport: 14.30–15.30
Nattevakt: kl. 22.00–08.00. Vaktskifte/rapport: 22.00–23.00

Samtale med intensivlege og behandlende lege avtales med intensivsykepleier. Vi anbefaler at dette blir avtalt på forhånd. Samtalen skjer på dagtid mellom kl 12.00 og 15.00.

Når pasientens tilstand tilsier det, vil pasienten bli flyttet til en sengepost på sykehuset. Dette kan skje på kort varsel. Pårørende vil få beskjed når det nærmer seg, og er velkomne til å være med på overflyttingen. 

Mange av intensivpasientene husker lite eller ingenting fra intensivoppholdet. Flere forteller i ettertid om drømmer og hallusinasjoner. Dette kan gjøre det vanskelig å forstå hva som faktisk har skjedd, og hva som er fantasier og vrangforestillinger.

Forskning har vist at en dagbok, med faktisk informasjon om det som skjedde under intensivoppholdet, kan være nyttig i ettertid. Slik kan man lettare forstå og bearbeide det en har vært gjennom.

Avdelingen skriver dagbøker for de pasientene vi regner med blir på intensiv mer enn noen få dager. Intensivsykepleieren vil i så fall informere deg mer om dagbok og oppfølging i etterkant av intensivoppholdet. 

 

Har du behov for sykemelding, ber vi deg ta kontakt med fastlegen din.

Sosialkuratoren kan gi råd om du har praktiske eller økonomiske problemer knyttet til sykdommen og sykehusoppholdet. Pasientes sykepleier kan formidle kontakt.

Sykehuspresten kommer regelmessig innom avdelingen, og kan stille opp ved behov. Sykepleier kan formidle kontakt.

Prestens oppgaver på intensivavdelingen er å være en støtte for pasienten og de pårørende i en vanskelig situasjon, uavhengig av tro og livssituasjon. Presten har oversikt over kontaktpersoner i andre trossamfunn og i Humanetisk forbund.

Ved sengepost 1A står kirkesalen alltid åpen dersom du har behov for stillhet. Hver søndag er det gudstjeneste klokken 11.00. 

Her finner du mer informasjon om prestetjeneste, etikk og livssyn på SUS.

Informasjon om noens helse og pasientforhold er strengt privat. Du må derfor ikke legge ut informasjon om andres helse eller pasientstatus. Ikke del bilder eller video av andre enn deg selv uten tillatelse – det gjelder både pasienten, medpasienter og ansatte.

Pasienten og de pårørende er velkommen tilbake for å besøke avdelingen og 
snakke med en intensivsykepleier om oppholdet på intensiv. Ring for å 
avtale tidspunkt på telefon 51 51 91 38.

Ressursbank til barn, unge og foreldre

Praktisk informasjon 

​Dersom du om pårørende har behov for overnatting kan du benytte St. Svithun hotell (egen pris pårørende). Avdelingen vår er behjelpelige med å bestille rom. SUS betaler for pårørende som har barn innlagt på 2M.

De tre første døgnene betales full pris for parkering. Deretter kan du be om rekvisisjon hos oss, som gjør det mulig å kjøpe 1-ukes parkeringskort til 350 kr. Parkeringstillatelse kan kjøpes i sykehusets informasjon i foajeen ved hovedinngangen.

Les mer om parkering på SUS her

 

Mattilbud på Våland

Mer informasjon fra intensivavdelingen

  Tilbake til hverdagen etter intensivbehandling

  Intensivpasienter har ofte en lang rekonvalesenstid før livet normaliserer seg igjen. Dette kan også være en krevende tid for pasientens nærmeste.
  Les mer om hverdagen etter intensivbehandling
  Intensivsykepleier som behandler pasient. Foto.

  Back to daily life after intensive care

  This pamphlet is meant to help you and your loved ones. It contains information and guidance on problems or concerns you may have after transferring out of intensive care or after leaving the hospital.
  ​Information in english (pdf)
  Intensivsykepleier som behandler pasient. Foto.

  Powrot do codziennosci po intensywnym leczeniu

  Ta broszurka jest przeznaczona dla Ciebie, jako pomoc dla Ciebie i Twoich najblizszych. Ksiazeczka zawiera informacje oraz przewodnik po problemach lub obawach jakie moga sie pojawic po opuszczeniu oddzialu intensywnej tarapii lub po wypisaniu ze szpitala.
  Ponizej wersa po polsku (polsk pdf)
  Intensivsykepleier som behandler pasient. Foto.
  Sist oppdatert 18.06.2024