Seksjon prestetjeneste, etikk og livssyn

Et sykehusopphold berører mange sider ved livet. Da kan det være godt å prate med noen. Sykehusprestene er erfarne samtalepartnere, og både pasienter og pårørende kan ta kontakt uavhengig av religiøs eller livssynsmessig tilhørighet.

Vakthavende prest

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med sykehusprestene. Enten via personalet på avdelingen eller via sykehusets sentralbord på telefon 51 51 80 00.

Dette kan vi hjelpe deg med:

• Individuelle samtaler
• Familie- og pårørendesamtaler
• Seremonier og ritualer – dåp, vigsel, nattverd, velsignelse, forbønn, avskjeds- og minnestunder
• Kontakt med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn når pasienter og pårørende ønsker det

Sykehusprestene har taushetsplikt, og du trenger ikke henvisning. Medarbeidere på SUS kan også ta kontakt ved behov.

Vi skal bidra til at Helse Stavanger når sitt mål om helhetlig omsorg. Vi er med på å sørge for at pasienter og pårørende kan praktisere sin tro på sykehuset, uavhengig av religiøs/livssynsmessig/kulturell bakgrunn.

I tillegg til at det er flere sykehusprester, bistår kultur- og livssynsrådgiver i å tenke prinsipielt og praktisk rundt kultur- og livssynsspørsmål. Vi har også en tolkekoordinator på sykehuset. Vi har forskningskompetanse innenfor kultur, livssyn, etikk og eksistensielle problemstillinger, og har flere pågående forskningsprosjekter.

Verdidokumentet vårt

Kontakt oss

Helge Hansen

Sykehusprest
helge.hansen@sus.no
Tlf 51518750

Angelika Maria Fjetland

Sykehusprest
angelika.maria.fjetland@sus.no


Anne Beth Gilja Johansen

Sykehusprest
anne.beth.gilja.johansen@sus.no


Kjetil Moen, PhD

Sykehusprest/Forsker
kjetil.moen@sus.no
Førsteamanuensis 2
Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger
Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker

Pågående forskningsprosjekt: Practitioners of Coercion. How the use of coercion informs mental health care professionals.
Ny bok: Death at Work. Existential and Psychosocial Perspectives on End-of-life care (Palgrave Macmillan, 2018).


Marta Høyland Lavik, dr.theol.

Forsker/sykehusprest
marta.hoyland.lavik@sus.no
Sykehusprest Sola og Stavanger DPS
Professor, Stavanger universitetssjukehus og VID Stavanger
Forskningsgrupper:
Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker
Religion, body and health in global contexts 

Pågående forskningsprosjekt: Multicare: Communication around death and dying in nursing homes which have a multi-cultural and multi-religious staff composition


Josiane Merrer

Tolkekoordinator
josiane.merrer@sus.no
Tlf 94803127

Døgnåpen kirkesal og stillerom   

Kirkesalen er alltid åpen. Den ligger i 1. etasje i østbygget.
Det er gudstjeneste i Kirkesalen hver søndag klokken 11.00. Alle er hjertelig velkommen.
Det er også et eget stillerom ved inngang 8, rom U41Ø. Her finner du Koranen og bønneteppe.


Sykehusprestene, plakat (pdf)

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Hvitt murbygg.

Administrasjonsbygget

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger

Sydbygget

Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger

Østbygget

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger