Direktørens kontor

Direktørens kontor er knyttet til administrerende direktør. Vi utfører oppgaver innen utvikling og utgreiing på oppdrag fra foretaksledelsen, driver med saksbehandling og driftsoppgaver og har mange sekretariatsfunksjoner for blant annet styret, foretaksledelsen og en rekke råd og utvalg.

Direktørens kontor utgjør bindeleddet mellom styret og de utøvende virksomheter. Administrerende direktør har ansvar for ledelse, styring og resultatoppfølging overfor helseforetakets virksomhet. Sekretariatet yter service for både interne og eksterne brukere.

Styret i Helse Stavanger

Ledelsen ved Helse Stavanger

Nytt sykehus

Kontakt

Postadresse

Helse Stavanger HF
Postboks 8100
4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8 Administrasjonsbygget (1. etasje)
Hvitt murbygg.

Administrasjonsbygget

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger