Styret i Helse Stavanger

Styret har det øverste ansvaret for driften av sjukehuset. Styret i Helse Stavanger består av representanter som er oppnevnt av Helse Vest, og representanter som er valgt av de ansatte. Alle representantene er likestilte i styret.

Saker til styremøter 

2023

Møtetid:         10.00-12.30
Møtested:       Clarion Hotell Stavanger


 

Dokumenter fra tidligere styremøter i Helse Stavanger

Søk i styredokumentene

Styret i Helse Stavanger HF (oppdatert februar 2021):

Bjørn Kristoffer Erikstein (styreleder)
Christine Sagen Helgø (nestleder)
Unn Therese Omdal (styremedlem)
Ivar Eriksen (styremedlem)
Knut Vassbø (styremedlem)
Nina Langeland (styremedlem)
Hege Ebeltoft (styremedlem)
Gunn Elin Rossland (ansattes representant, styremedlem)
Aud Apeland Mydland (ansattes representant, styremedlem)
Lars Kåre Selland Kleppe (ansattes representant, styremedlem)
Atle Døskeland (ansattes representant, styremedlem)

Bjørn Erikstein.

Styreleder Bjørn Erikstein

Lars Kåre Kleppe

Lars Kåre Kleppe, ansattvalgt styremedlem.

Gunn Elin Rossland

Gunn Elin Rossland, ansattvalgt styremedlem.

Unn Therese Omdal.

Unn Therese Omdal, styremedlem.

Ivar Eriksen.

Ivar Eriksen, styremedlem.

Nina Langeland.

Nina Langeland, styremedlem.

Knut Vassbø.

Knut Vassbø, styremedlem.

Aud Apeland Mydland

Aud Apeland Mydland, ansattvalgt styremedlem

Atle Døskeland

Atle Døskeland, ansattvalgt styremedlem

 

 

Nedlastbare bilder av styremedlemmene.


 

Sist oppdatert 26.09.2023