Styret i Helse Stavanger

Styret har det øverste ansvaret for driften av sjukehuset. Styret i Helse Stavanger består av representanter som er oppnevnt av Helse Vest, og representanter som er valgt av de ansatte. Alle representantene er likestilte i styret.

Saker til styremøter 

2023

Møtetid:         10.00-12.30
Møtested:       Clarion Hotell Stavanger


Dokumenter fra tidligere styremøter i Helse Stavanger

Søk i styredokumentene

Styret i Helse Stavanger HF (oppdatert februar 2021)

Bjørn Kristoffer Erikstein (styreleder)
Christine Sagen Helgø (nestleder)
Unn Therese Omdal (styremedlem)
Ivar Eriksen (styremedlem)
Knut Vassbø (styremedlem)
Nina Langeland (styremedlem)
Hege Ebeltoft (styremedlem)
Gunn Elin Rossland (ansattes representant, styremedlem)
Aud Apeland Mydland (ansattes representant, styremedlem)
Lars Kåre Selland Kleppe (ansattes representant, styremedlem)
Atle Døskeland (ansattes representant, styremedlem)

Bilder

Bjørn Erikstein.

Bjørn Erikstein

Styreleder

Lars Kåre Kleppe

Lars Kåre Kleppe

Ansattvalgt styremedlem

En gruppe kvinner som smiler

Gunn Elin Rossaland

Ansattvalgt styremedlem

Unn Therese Omdal.

Unn Therese Omdal

Styremedlem

En mann som smiler til kameraet

Ivar Eriksen

Styremedlem

Et nærbilde av en kvinne som smiler

Nina Langeland

Styremedlem

Knut Vassbø.

Knut Vassbø

Styremedlem

Et nærbilde av en person som smiler

Aud Apeland Mydland

Styremedlem

En mann med blå krage skjorte

Atle Døskeland

Styremedlem

Her kan du laste ned bilder av styremedlemmene

Sist oppdatert 26.09.2023