Pyelostomikateter

Pyelostomikateteret skal drenere urin via et kateter som går gjennom huden fra nyrebekkenet. Kateteret holdes på plass i nyren ved at det krølles opp som en grisehale. Denne lages ved at en tråd strammes opp og låses på utsiden av kateteret.

Prosedyre for skifting ​av innerste bandasjen (Drainfix/ Skaterfix)

Drainfix/ Skaterfix skiftes hver 14 ​dag. NB! Skiftes før om de er forurensede, våte eller løse.

 • God håndhygiene.
 • Finn fram aktuelt utstyr.
 • Organiser utstyret slik at urent og rent ikke krysses. Gjør alt klart.
 • Ta på rene hansker.
 • Gammel bandasje fjernes skånsomt uten å få drag i kateteret. Kateteret er festet med en krøll inne i nyren, det er ikke suturert. NB! Viktig at man ikke får drag på kateteret.
 • Observer om det er rødhet , sekresjon eller andre infeksjonstegn rundt innstikksstedet
 • Ta av hansker og utfør håndhygiene.
 • Ta på sterile hansker.
 • Vask rundt innstikkstedet med Nacl 9mg/ml. Benytt steril pinsett og steril tupfer. La det luft tørke.
 • Legg på ny bandasje. Fjern papiret på flaten som skal mot pasientens hud først. Sett på bandasjen slik at kateteret kommer i den lille åpningen ca midt på bandasjen, pass på at det ikke blir knekk på kateteret. Husk å legge bandasjen på rett vei slik at når kateteret nå skal limes over humpen som er på bandasjen så ligger slangen mot pas mage. Fest "flippen" over kateteret.
 • Legg mefix og tegaderm som beskrevet i prosedyren under

Prosedyre for s​kifting av ytter bandasje:

 • Skiftes en gang i uken, NB! Skiftes før om de er forurensede, våte eller løse.
 • ​Ta av gammel mefix og evt tegaderm. (trenger ikke bytte tegaderm dersom den ikke har løsnet eller er tilgriset.
 • Ny Tegaderm film legges evt over den brune bandasjen (Drainfix) Tegaderm klippes til 10x15 cm.
 • Bruk 1-2 sterile mesoft 10x10 cm til å legge rundt den hvite koplingen mellom den grønne og den blanke slangen.
 • Klipp opp et stykke mefix (10cm bred), slik at den rekker fra tegadermen og ca 2-3 cm over mesoftene.
 • Mefix festes fra der tegadermen slutter (overlapp gjerne med 1 cm) og over mesoft som ligger rundt koplingen. For å få best mulig feste så taes mefix helt rundt den blanke slangen og teipes i seg selv før en taper til pasientens hud. Vær obs på at en ikke fester kateteret slik at det er i veien for klær og lignende samt at det ikke kommer knekk på slangen.
 • God fiksering. Plastre godt slik at det ikke blir knekkdannelse eller vridning av nefrostomikateter, mellomstykke eller ved urinposen.

Prosedyre for sky​​lling av pyelostomikateter:

 • Skylles x 2 pr dag om ikke annet er bestemt fra lege
 • Trekke opp 10 ml NaCl i sprøyte, har du 5 ml sprøyte bør en trekke opp x 2 så man får skylt med 10 ml.
 • Skru av proppen og sett sprøyten i koblingen.
 • Åpne 3 veiskranen slik at det er åpent inn mot nyren. (den butte enden av 3 veiskranen er da mot posen)
 • Sprøyt forsiktig inn NaCl fra sprøyten.
 • Åpne 3 veiskranen igjen ved at den butte enden er mot koblingen der du har sprøyten.
 • Ta av sprøyten og sett på ny propp.
 • Kateteret ligger nå åpent, noe det skal gjøre.
 • Viktig å observere at det kommer urin. Dersom det ikke kommer urin er dette et tegn på at der enten er knekk på slangen, kateteret er gått tett eller at det ikke ligger på plass.

Mellomsty​​kke.

 • Mellomstykke skal skiftes hver gang du skifter urinpose, dvs 1 gang i uka.
 • Dette finnes med og uten kran. Kranen trengs kun når det er behov for skylling og bør pakkes inn i steril kompress. Skift mellomstrykket samtidig med urinposen. Pass på at det ikke blir knekk på slangen.
 • Påse at kranen er åpen.
   

Håntering av u​​rin​​posen.

 • Posen bør tømmes når den er ¾ full for å hindre unødig drag i kateteret.
 • Posen skal skiftes en gang pr. uke.
 • Vask alltid hendene før og etter du tømmer eller skifter pose.

Festing av kateter – mello​​mstykke – pose.

 • Viktig at det ikke blir drag i kateteret.
 • Kateteret og mellomstykke festes til låret med tape / FlexiTrak teip

Problemer som kan​​​ oppstå:

Det kommer ikke urin på posen.

 • Se etter om det er knekk på slangen.
 • Se etter om kranen er åpen.
 • Ligger kateteret på plass ?

Urinlekkasje.

 • Sjekk at koblingene mellom slange, pose og kateter.
 • Sjekk at posen er hel og tappekranen stengt.
 • Ved lekkasje rundt innstikkstedet, skiftes bandasjen oftere. Ta evn. kontakt med lege.
 • Har kateteret kommet lenger ut – sklidd ut ? Ta evn. kontakt med lege.


Ansvarlig for pr​​osedyren

Pyelostomi prosedyren er utarbeidet i samabeid med urologisk avd 5D ved Hedvig Einarsen og Boots apotek Samarit / Stavanger Helsehus ved Stian Folkestad.

Sist oppdatert 22.05.2023