Klinikk for kirurgi, nevrologi og rehabilitering

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Klinikk for kirurgi, nevrologi og rehabilitering ble opprettet i 2023 etter at tidligere Kirurgisk klinikk og Klinikk for hode, hals og rehabilitering ble slått sammen. Det jobber mange ulike yrkesgrupper i klinikken, som kliniske ernæringsfysiologer, ortoptister, sykepleiere, helsefagarbeidere, sekretærer, audiografer, fysioterapeuter, leger, logopeder, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer og vernepleiere.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger