Oppfølgingsplan i praksis ved nyrekreft og blærekreft

Når du er blitt operert for nyrekreft eller blærekreft, får du et tilpasset oppfølgingsprogram og et eget oppfølgingskort. Oppfølgingskortet skal du ta med til alle kontroller ved sykehuset og hos fastlegen.

Oppfølgingsprogrammet er tilpasset risikoen for tilbakefall av sykdommen.

Dette oppfølgingskortet gjør at det for pasient og fastlege blir lettere å følge med på hva som skal skje på de forskjellige kontrollene. – Dette er en forbedring for spesielt pasienten, sier avdelingssykepleier Hege Rolstad Skjæveland ved urologisk poliklinikk.
– Vi tror dette gjør det enklere for pasienten å vite hva som skal skje når de kommer på sykehuset, og for fastlegen er det en god måte å få oversikt på hvor i oppfølgningen pasienten er, forteller hun.

Kvinne med lyst hår smiler til kameraet. Foto.

Hege Rolstad Skjæveland, avdelingssykepleier Urologisk seksjon

Oppfølgingskort som er lette å ta med

Vanligvis følges pasienter operert for nyrekreft opp i 5 år. Oppfølgingskortene brukes for pasienter som har lav, eller noe risiko for tilbakefall av sykdommen.
Første kontroll etter operasjonen utføres av urolog, videre oppfølging er vanligvis hos spesialsykepleier og fastlege.

Eksempel på oppfølgingskort ved nyrekreft
Oppfølgingskort ved nyrekreft
Oppfølgingskort ved nyrekreft

Eksempel på oppfølgingskort ved nyrekreft (klikk på bildet for større versjon)

Pasienter som er operert for blærekreft følges vanligvis opp i 10 år. Oppfølgingskortene viser kontroller både hos urolog og hos sykepleier frem til BCG / Mitomycin – instillasjon er avsluttet.

Eksempel på oppfølgingskort ved blærekreft
Oppfølgingskort ved blærekreft
Oppfølgingskort ved blærekreft

Eksempel på oppfølgingskort ved blærekreft (klikk på bildet for større versjon)

Hvilke undersøkelser som blir utført ved de ulike kontrollene er avhengig av hvilken type operasjon som ble utført og hvor stor risiko det er for at sykdommen skal komme tilbake. Bakgrunnen for å skulle ha ett oppfølgingsregime for pasienter som behandles for blant annet nyrekreft er flere.

Sist oppdatert 22.05.2023