Pasient- og pårørendeopplæring

Pasienter og pårørende skal få god opplæring og informasjon om egen sykdom/skade, for å være i best mulig stand til å mestre endringer som sykdom/skade kan føre til. Læring og mestring, trygghet og forutsigbarhet er viktige mål for opplæring til pasienter og pårørende.

Lurer du på om det finnes kurs for din sykdom eller skade, eller savner du informasjon, ta kontakt med behandleren din. 

Se diagnosekursene til lærings- og mestringssenteret

God informasjon og opplæring er viktig for å bedre kunne mestre sykdom eller skader. Opplæring av pasienter og pårørende, herunder barn og ungdom som pårørende, er en av sykehusets fire lovpålagte hovedoppgaver, på linje med diagnostisering og behandling, forskning og utdanning av helsepersonell. God opplæring er nødvendig for bedre å kunne mestre sykdom/skade.

«Mangel på opplæring er like alvorlig som mangel på medisiner og gode behandlingsformer. Opplæring er en forutsetning for mestring av livet som kronisk syk og for å hindre forverring av sykdommen og utvikling av alvorlige komplikasjoner.»
- Helse- og omsorgsdepartementet, 1999.

Pasientopplæring setter fokus på deg som pasient. Du skal kunne medvirke med dine erfaringer og forståelse for din egen situasjon. I tillegg er det alltid med en erfaren bruker på kursene som deler sin brukerkunnskap med dere som deltar på pasientopplæringen. Pårørende inkluderes som en naturlig del av dette.

Pasient- og pårørendeopplæring er først og fremst kunnskapsformidling. Kunnskapsformidlingen skjer gjennom undervisning, veiledning og informasjonsformidling. Den er rettet mot både pasienter og pårørende og familier. Pasientopplæringen kan være både individuell- og gruppebasert og den kan være diagnosespesifikk eller ha et generelt fokus på det å leve med en helseutfordring og mestre hverdagslivet.

Pasienter og pårørende skal få informasjon om de opplæringstilbudene sykehuset har. Lenke til de ulike kursene finner du øverst på denne siden.

De fleste kurs for pasienter og pårørende krever henvisning fra behandlende lege. I noen tilfeller kan pasienter som ikke er til behandling ved sykehuset, delta på kurs. Dette krever primærhevnisning fra fastlege eller andre henvisere. Pårørende henvises og registreres i pasientens navn.

Kurs for pasienter og pårørende

 • Smarte råd for deg som opplever vektoppgang under kreftbehandling
  Opplever du vektoppgang i forbindelse med kreftbehandling?
  Smarte råd for deg som opplever vektoppgang under kreftbehandling
  5.
  juni
  2024
 • Åpen lesegruppe
  Lesegruppe vil si at du, i fellesskap med andre, lytter til en tekst som blir lest av en leseleder.
  Åpen lesegruppe
  11.
  september
  2024
  3 dager
 • Lymfomskolen
  Kurs for personer med lymfom og deres pårørende. Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å håndtere helsefoutfordringer på en god måte.
  Lymfomskolen
  31.
  oktober
  2024
  Flere datoer
Sist oppdatert 02.06.2021