Kurs og arrangementer ved Lærings- og mestringssenteret

Her finner du oversikt over diagnosekursene ved Lærings- og mestringssenteret på SUS.

Diagnosekurs

Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass for pasienter, pårørende, erfarne brukere og helsepersonell.
LMS arbeider for at pasienter og pårørende skal få økt kunnskap og bedre ferdigheter for å kunne mestre langvarig sykdom og helseutfordringer.
Lærings- og mestringstilbudene utvikles i samarbeid mellom fagpersoner og erfarne brukere for å sikre en pasientsentrert helsetjeneste.


Arbeidsområder:

  • diagnosespesifikke kurs for pasienter og pårørende
  • tilrettelagt informasjon og veiledning for pasienter, pårørende og helsepersonell
  • lærings- og mestringstilbud inn i sømløse pasientforløp
  • helsefremmende og forebyggende arbeid
  • pedagogiske verktøy for helsepersonell

Er du pårørende? Ingen er viktigere støttepersoner ved alvorlig sykdom enn pårørende. Å være pårørende er krevende. På nettsiden for pårørendesenteret finner du tips og råd, informasjon om rettigheter og lenker til lokale hjelpetilbud. Du kan også lese historier fra andre pårørende, samt chatte med en veileder.

Pårørendesenteret

Sist oppdatert 08.03.2024