Vil spare mye tid og få mer pasientkontakt

Det er målet når 6E (slagenheten) starter arbeidet som pilotpost - der de skal legge seg selv under lupen. Planen er å kartlegge hvordan folk jobber og utvikle en helt ny omsorgsfilosofi.

Ingveig Tveranger;
Publisert 03.04.2019
Sist oppdatert 08.03.2021

190402-OU-team1.jpg

Fra venstre; Benedikte Smith, Edda Sigurbjørnsdottir, Martin Kurz og Mehdi Reza Kallaj.

Det er SUS2023 OU (Organisasjonsutvikling) som leder prosjektet som en del av forberedelsene før flytting til det nye sykehuset på Ullandhaug om fire år.
Medarbeiderne har nøkkelen
- Vi vet at vi må endre måten vi løser oppgavene på i et sykehus med kun enerom, og det er medarbeiderne som har nøkkelen til å utvikle nye og bærekraftige måter å jobbe på, sier prosjektleder Margareth Heggland i SUS2023 OU.

Derfor har hun invitert vel 25 medarbeidere fra alle fagene på 6E til en kick-off for pilotprosjektet. Selve arbeidet på posten starter mandag 8. april og kommer til å vare ut året.

50 sykehus har gjort det
- Metoden er testet og gjennomført i over 50 prosjekter på europeiske sykehus. Mot slutten av året skal vi altså være klare til å jobbe på helt nye måter her på SUS. Løsningene skal dere, et tverrfaglig team av personalet, selv utvikle gjennom arbeidshverdagen, sier Micha Kämpfer fra Walkerproject som bidrar til prosessen.

190402-OU-workshop.jpg
Nybrottsarbeid nasjonalt

Dermed er det klart for nybrottsarbeid på SUS, på en måte som aldri har vært gjennomført tidligere her i landet. Det betyr å se på arbeidet, foreslå forbedringer, sette dem ut i livet og evaluere. En pågående forbedringsprosess som vil føre til at personalet kommer tettere på pasientene.

Heldige folk på SUS
Edda Sigurbjørnsdottir er assisterende avdelingsleder på 6E/slagposten og mener at hun og kollegene er heldige som får være med på prosjektet.

- Jeg skulle ønske at alle medarbeidere her på SUS fikk oppleve dette. Frem til nå har jeg vært med på observasjonsoppgaver. Jeg ser ting og stiller meg spørsmål om hvorfor vi løser oppgavene som vi gjør, sier Sigurbjørnsdottir.

Finne nye løsninger
Hun er klar for å endre arbeidsprosessene og å finne nye løsninger. Det er også helsefagarbeider Benedikte Smith, seksjonsoverlege Martin Kurz og overlege på nevrologisk avdeling Mehdi Rezai Kallaj.

- Det er bra å bli mer obs på det vi gjør og hvordan vi bruker unødvendig tid. Vi gleder oss til dette! Nå er det så mye møter at pasienten forsvinner, mener Smith.

Hun får støtte av Kurz og Rezai.
- Hvis vi jobber mer effektivt blir det en bedre hverdag for pasientene og oss selv, sier Rezai.

Spare inn tidsbruk
- Jeg forventer at en god del av en lite strukturert hverdag blir forbedret, sier Kurz. Han tenker særlig på at møtene blir bedre og at informasjonsflyten får bedre struktur. Kurz tror det er potensiale til stor forbedring. På noen dager bruker han tid på inntil seks møter der det er mye dobbeltinformasjon, og ser fram til å kunne bruke tiden mer effektivt.

190402-Micha K.jpg
Tok inn opp mot en time
Prosjektleder Micha Kämpfer (på bildet over) bekrefter forventningene. Han opplyser at det i snitt er tatt inn mellom en halv og en hel time per dag i andre prosjekter han har jobbet med. Nå er han spent på hva som blir resultatet på SUS.

Piloten har vært planlagt lenge. Trygghet, kvalitet og respekt; sykehusets verdier ligger under det som skal leveres. Nå skal dette settes ut i livet, samtidig som en hele tiden videreutvikler prosjektet.

Tverrfaglig samarbeid
- Vi vet at det nye sykehusbygget krever at vi finner nye måter å jobbe på. Hvis ikke kommer vi til å springe oss nesten i hjel. Nå skal vi konsentrere arbeidet og oppgavene rundt pasienten, det er en forventning til oss som går helt til topps politisk. Dette utfordrer oss til tverrfaglig samarbeid, både i mindre og større grupper, understreker Heggland.