Viktig milepæl: 1800 digitale pasientbrev!

Nå passerer ortopedisk poliklinikk på Stavanger universitetssjukehus (SUS) en viktig digital milepæl. Siden mars har ortopeden pilotert å sende pasientbrev med innkalling digitalt og med svært gode resultater.

Ingveig Tveranger
Publisert 26.06.2019
Sist oppdatert 21.05.2021
Markering av digitale pasientbrev

På bildet fv.; Mona Moss-Iversen, helsesekretær, Magny Skrettingland, prosjektleder og Øyvind Aardal, Helse Vest IKT.

Både pasienter og medarbeidere på SUS er fornøyde med at de har papirløs kontakt gjennom helsenorge.no. Nå markeres en viktig milepæl i prosjektet når over 1800 digitale brev er formidlet mellom sykehus og pasient. Det er nær en fjerdedel av innkallingsbrevene som er sendt ut i siden oppstart i slutten av mars.

- For oss som kaller pasienter inn til timer er dette en stor forbedring. Vi oppfordrer folk vi møter i skranken til å registrere seg på helsenorge.no og dette gjelder særlig folk som møter opp og får ny time. Folk melder også at brev ikke alltid kommer frem, så digitale leveranser er sikrere, sier Mona Moss-Iversen, helsesekretær på SUS. 

Hun og kollegene er utålmodige på videreutvikling av digitale løsninger.

- Vi vet at dette er forventet fra pasientene, og vi jobber målrettet mot at dette skal fungere for alle. For medarbeidere på SUS er det selvsagt en omstilling til nye måter å jobbe på, men når det fungerer og pasientene setter pris på å finne brevene på nettet via helsenorge.no har vi lykkes, sier Magny Skrettingland, lokal prosjektleder for delprosjektet Vestlandspasienten (leveranser til helsenorge.no) i Alle møter programmet.

For SUS betyr dette at brev kun sendes digitalt til pasientene som er omfattet av dette pilotprosjektet. Det sparer både tid og penger på sykehuset, og er sikkert for pasientene.

- En stor del av befolkningen ønsker ikke å motta papirbrev fra sykehuset, de ønsker å finne det som handler om sin helse og evt behandling på nettportalen til helsenorge, og digital utsendelse av innkallingsbrev er enda et lite skritt mot et heldigitalt helsevesen, sier Skrettingland.

Medarbeiderne på ortopedisk poliklinikk har gjort en fantastisk innsats i arbeidet med å teste løsningen for utsendelse av digitale innkallingsbrev til sine pasienter, og det har krevd en del omstilling og ny kunnskap for å komme opp og stå slik at dette fungerer.

190626 Digitale pasientbrev-kake.jpg
- Derfor ønsker vi i prosjektet å gi dem en påskjønnelse og markere med kake at vi har passert 1800 digitale brev. De har pilotert løsningen nå siden mars. Nå er det mange gode erfaringer på poliklinikken og dermed åpning for videre satsing for digital kommunikasjon mellom pasienter og sykehus, opplyser hun.

- Våre utviklere hos IKT står på for å utvide løsningen. I neste versjon vil pasienten også kunne velge å motta brevene på andre plattformer, som for eksempel Digipost og e-boks. I løpet av høsten kommer en oppdatert versjon av digitale brev som skal testes ut. Målet er at enda flere bruker løsningen innen nyttår, sier Anders Øvreseth, som er prosjektleder i Helse Vest IKT.

Det er hos medarbeiderne ute på avdelingene mye av nøkkelen til suksess ligger.

- Kan medarbeiderne hjelpe til med videreutvikling av de digitale løsningene? Har de forslag til nye strategier for å dele digitaliserte vedlegg som fraser, foreslå skjema som kan formidles digitalt eller andre gode forslag. Dette er viktig for å sørge for at elektronisk formidling av innkallingsbrev forsetter i fin fart fremover. Et annet tiltak kan være å «reklamere» for helsenorge.no ovenfor pasientene, det er jo ikke alle som er klar over at vi ønsker å kommunisere digitalt, sier Øvreseth.