Ungdomsrådet besøkte det nye sykehuset

Ungdomsrådet ved Stavanger universitetssjukehus besøkte byggeplassen på Ullandhaug for første gang. Ungdommene fortalte hva som er viktig for at de unge skal ha det bra på det nye sykehuset.

Frida Ripland Moberg
Publisert 14.11.2022
Sist oppdatert 04.04.2023

IF7A7109.jpg

Leder for SUS sitt ungdomsråd, Anne Tyldum Bruvik, synes det var spennende å få se det nye sykehuset. Foto: Frida Ripland Moberg

Åtte ungdommer fikk omvisning på det nye sykehuset. Der fikk de se torget mellom byggene, hvor det vil være mulig å ta buss til og fra sykehuset. De fikk også se sengeområdene, som er det som har kommet lengst i byggeprosessen. Sengeområdet for barn og unge er i D-bygget på det nye sykehuset.
– Det viktigste for oss er å få til gode overganger fra det å være barn til voksen. Ungdomstiden må vi ta litt ekstra vare på, sier leder av ungdomsrådet, Anne Tyldum Bruvik.

Tyldum Bruvik synes det var spennende å se sykehuset ta form. Avdelingssjef for barne- og ungdomsklinikken, Berit Kyllevik, viste frem de nye enerommene i sengeområdene.

– Vi har som mål å samle alle under 18 år på samme plass på sykehuset. Da kan våre faggrupper ivareta de unge på best mulig måte, forteller Kyllevik.
 
IF7A7073.jpg

Avdelingssjef for barne- og ungdomsklinikken, Berit Kyllevik, viste ungdomsrådet rundt på byggeplassen. Foto: Frida Ripland Moberg

Dette er Tyldum Bruvik godt fornøyd med å høre.

– Det blir viktig å se på hvordan man skiller mellom barn og ungdom. Vi er glade for at det blir prioritert å ha et ungdomsrom for denne pasientgruppen. Et rom som vil innredes for oss, sier Tyldum Bruvik.

Unge voksne fra 18 til 26 år vil også være velkomne på ungdomsrommet. Denne gruppen tilhører avdelinger for voksne, men vil ha mulighet til å bruke rommet når det er ønskelig.

– Som inneliggende pasient er det viktig å få et avbrekk fra pasienthverdagen. Det er fint for ungdommer å få være sammen med andre i samme aldersgruppe, og ikke dem som er barn eller voksne. Vi har behov for et eget sted hvor vi kan få være ungdom, avslutter Bruvik Tyldum.