Tverrfaglig sårdiagnostisk senter åpnet: En milepæl for pasientene

Marsipankake og klipping av en bandasje markerte åpningen av det nye tverrfaglige sårdiagnostiske senteret på SUS. Styreleder i Helse Stavanger HF Stener Kvinnsland stod for åpningen i hudavdelingens lokaler.

Ingveig Tveranger
Publisert 06.02.2019
Sist oppdatert 26.01.2021
Tre ansatte som står på et kontor på sårsenteret. Foto.

F.v, Ellen Pritzier, seksjonsoverlege på Hudavdelingen og leder for Sårdiagnostisk senter, Linda Halle Nordahl, SUS2023 OU og Thomas Ternowitz, professor og avdelingssjef ved Hudavdelingen på SUS

Like før åpningen hadde sårsenteret allerede fått sin første pasient og personalet ser at det tverrfaglige systemet de har utviklet fungerer etter planen.

Det ble satt stor pris på av administrerende direktør ved SUS Inger Cathrine Bryne og klinikksjef for Kirurgisk klinikk Anne Ree Jensen, som har gjort etableringen av sårdiagnostisk senter mulig.

- Vår aller første pasient var en ung kroniker som fra dag én fikk lagt sitt komplette behandlingsløp. Etter konsultasjonen hos meg som hudlege, ble han sendt direkte til oppfølging med karkirurg Beate Viddal. Dermed sikrer vi at vedkommende får rask og korrekt behandling, uten å måtte stange mot systemet, sier Ellen Pritzier, seksjonsoverlege på hudavdelingen og leder for sårdiagnostisk senter.

Setter pasienten i sentrum

Hun gleder seg veldig over at det nye sårdiagnostiske senteret er i gang. Det samme gjør Kristin Søisdal Hovland som er avdelingssykepleier på hudavdelingen. (T.v. på bildet under)

- Det aller viktigste er at dette er bra for pasientene. Vi er selvfølgelig spente på denne nye ordningen, men ser at dette er bra og enkelt for pasienten, sier Hovland.

Hun får full støtte av Thomas Ternowitz, professor og avdelingssjef ved hudavdelingen på SUS.

Ansatte i hvite klær som har fått blomster. Foto.

Vi scorer 11 på en skala fra 1 til 10

- Hvis jeg skal rangere dette nye sårsenteret i en skala fra 1 til 10, er vi nå på 11. Et tverrfaglig samarbeid som dette har vi ventet på i mange år. Nå kan pasienten få rett vurdering på ett sted og få behandlingsløpet planlagt. Mange kronikere er eldre. Nå sikrer vi dem bedre behandling, bedre livskvalitet og unngår innleggelser. Jeg ser at dette også kan slå ut positivt for hjemmesykepleien. Vi kutter altså bort unødig lidelse, understreker Ternowitz.

Siri Robberstad og Jan Torgersen som smiler. Foto

Samhandling sentralt for fremtiden

- Dette er en milepæl for pasientene, sier Jan Torgersen. Han er nettopp avgått leder av brukerutvalget på SUS.  (På bildet over sammen med Mari Robberstad, sårsykepleier på endokrinologisk poliklinikk)

Han viser til at pasienter ofte blir kasteballer som må reise mye frem og tilbake for å bli vurdert av ulike spesialister når de har kroniske sår.

- Mange pasienter får redusert reisene, de får lettere dager og spares for plager. Samtidig tror jeg at samfunnet sparer på økt samhandling som er fremtiden for norsk helsevesen, understreker Torgersen.

- Å opprette et tverrfaglig sårsenter der pasienter får en samordnet plan for behandling er et langt skritt i riktig retning. Samfunnskostnadene vil kunne reduseres og behandlingen blir enklere for pasienten, sier han.