Tenker «nettbutikk» om varelagerautomat på Nye SUS

-De som lykkes med logistikk er de som tenker på kundene og tjenesten. Vi vil at løsningene skal betjene «kunder» og at «tjenesten» er enkel, sier Stian Refsnes Henriksen, prosjektleder for logistikk Nye SUS.

Publisert 09.02.2021
Varelagerautomat Nye SUS

Åpning i varelagerautomat, Nye SUS

Varelagerautomaten er en heis som har alle varer lagret i høyden, altså vertikalt. Så godt som alle forbruksartikler til daglig bruk i Nye SUS skal finnes i varelagerautomaten.

Varelagerautomaten i Nye SUS skal ha flere tusen vareartikler lagret vertikalt, og blir fylt med leveranser fra sykehusets logistikkmottak i underetasjen. Varelagerautomaten skal ha leveringsporter/åpninger på hver etasje i Nye SUS, og skal betjenes av forsyningspersonell som vil knyttes tettere opp mot de ulike sengepostene/etasjene/klinikkene. 

Fylle nærlagre
Forsyningspersonellet skal sørge for påfyll fra varelagerautomaten slik at nærlagrene er fylte. En tverrfaglig referansegruppe fra SUS møtes hver 14. dag for å bidra med innspill, erfaringer og forankring. Det er omfattende å sikre arbeidet med å prosjektere og planlegge hvordan varelagerautomaten skal fungere i Nye SUS.

«De siste 50 meter»
- Vi legger til grunn at forsyningstjenesten skal utføre logistikkoppgavene, men at de kliniske avdelingene må sørge for at de har god oversikt over og kan kommunisere sine behov. Dermed skal en ikke måtte gå lengre enn 50 meter for å hente saker og ting, sier Svein Inge Buvik, prosjektleder i logistikkgruppen i Nye SUS.

EffiMat Box Pick 3.png

Slik ser det ut inni varelagerautomaten som kommer i Nye SUS

Varelagerheisen blir litt som en nettbutikk
- Vi blir jo en slags «nettbutikk» internt på SUS med veldig rask leveringstid. Vi gjør tjenesten tilgjengelig for brukerne. Folk handler mye på nett og folk som jobber på SUS kjenner de prinsippene, og nå jobber vi med lignende prinsipper for varelagerautomaten og de øvrige systemene rundt, sier Henriksen.

Brukermøter hver 14. dag
Gjennom faste arbeidsmøter med leverandørene jobber de seg gjennom løsningen og sørger for forankring internt på SUS. Varelagerheisene skal integreres med LIBRA-løsningene, og foruten å øke effektiviteten og kvaliteten på forsyningstjenestene forventer en også at løsningen skal være enkel å forholde seg til for brukerne.

Viktig med brukerdialog
- Brukerdialog er viktig for gjøre dette så bra som mulig. Vi har delt brukergruppen i to med tanke på ressursbruk og fagfelter, for å sikre best mulig leveranse. Vi ser at varelagerautomaten har ekstrem detaljering. Derfor styrer vi det i forhold til problemstillinger som skal løses, forklarer Buvik og Henriksen. 

De er tydelige på at de hele tiden søker informasjon og erfaringer, både internt og fra andre sykehusprosjekter. 

- Vi ber om å få en del svar og tilbakemeldinger, det kan være tider på døgnet der det er ekstra travelt, tall og bakgrunnsmateriale som det er viktig å kjenne til – vi leter etter disse svarene. Samlet gir det et utviklingsgrunnlag som vi kan bruke sammen med leverandøren for å forberede oss best mulig, sier de to.