Syklister med hjerte for forskning

Ultralyd av hjertet, måling av oksygenopptak, melkesyre-tester og blodprøver. Det har vært opptakten til over 60 deltakere i årets Nordsjøritt.

Ingrid Aukland. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 08.06.2018
Sist oppdatert 02.06.2023

Magnus Friestad Bjørkavoll-Bergseth.jpg

Nordsjørittet-deltaker Paul-Magnar Wollstadmo sykler, og stipendiat Magnus Friestad Bjørkavoll-Bergseth motiverer og registrerer resultater.

Anledningen er deltakelse i NEEDED-studien (The North Sea Race Endurance Exercise Study), og spørsmålet om hva som skjer med kroppen under fysisk aktivitet med høy intensitet.

Hjerte- og karsykdommer topper fortsatt statistikken over dødsårsaker i Norge, til tross for en enorm reduksjon i dødelighet ved hjerteinfarkt. Det skyldes både bedre behandling og en mer bevisst befolkning. Man kan gjøre mye for å forebygge hjerte- og karsykdommer. 

– Våre studier viser entydig positive gevinster ved å være fysisk aktiv. Vi vet også at høyere intensitet øker effekten, og reduserer risikofaktorer som blodtrykk, blodsukker, betennelse og stresshormoner, sier Stein Ørn ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Ørn er professor ved Universitet i Stavanger og overlege ved hjerteavdelingen, og leder for NEEDED-studien.

Er det sunt?

Samtidig med de positive gevinstene, ser man også risiko ved høy intensitet. Plutselig død i forbindelse med idrett har ført til spørsmål om hvorvidt trening er sunt.

– Derfor jobber vi med å finne ut hvordan vi kan avdekke alvorlig hjertesykdom der man ikke har symptomer. Vi ønsker å utvikle bedre systemer for å overvåke sikkerhet og gevinst av fysisk aktivitet, sier Ørn.

svein_skeie_og_stein_ørn.jpg

Forskningsdirektør Svein Skeie og overlege og leder NEEDED-studien, Stein Ørn.

I år blir syklistene utstyrt med en avansert pulsklokke som registrerer det som skjer i kroppen, og en wattmåler montert på sykkelen som skal måle kraften som brukes under årets ritt.

Sammen med den omfattende innsamlingen av data om treningstilstand og fysisk aktivitet fra oppstarten i 2013, vil årets studier forhåpentligvis kunne gi nye svar.

Omfattende hjertesjekk

Forskerne er spesielt opptatt av noe som kalles troponin. Troponin er en hjerteskademarkør og er svært viktig for å stille diagnosen hjerteinfarkt. Den stiger også ved andre typer stress. Betydningen av troponin-stigning ved fysisk aktivitet vet forskere svært lite om i dag.

Øyunn Kleiven, stipendiat og lege ved hjerteavdelingen ved SUS, håper at årets studie kan gi klarere svar på hvorfor man får stigning i troponin ved fysisk aktivitet, samt hvilken betydning det har for hjertefunksjonen.

– Vi kommer til å stoppe dem i løypa underveis i Nordsjørittet for blant annet å måle melkesyrenivået i blodet underveis. Når de kommer i mål vil de ble guidet rett til undersøkelsesområdet for en ny ultralyd av hjertet, sier Kleiven.

Overveldende oppslutning

Deltakerne i årets studie er vanlige mosjonister, ca. 50 år i snitt. En fjerdedel av deltakerne er kvinner.

– Deltakerne er utrolig motiverte for å bli med på dette. Vi inviterte kun 80 stykk, og fikk 63 stykk til å stille opp til å delta på denne ganske omfattende undersøkelsen.  Folk stilte til og med opp på 17. mai og 2. pinsedag, sier Kleiven.

øyunn_kleiven.jpg

– I år gjør vi en mer omfattende hjertesjekk av et utvalg av deltakere. Vi gjør både ultralyd av hjertet deres på flere tidspunkt, melkesyre-tester og test av maksimalt oksygenopptak, samt blodprøver og EKG, forklarer Øyunn Kleiven ved SUS. Nordsjørittet-deltaker Andreas Kverneland blir undersøkt.

 

Fakta om NEEDED-studien

  • Verdens største studie av biomarkører på personer som deltar i mosjonskonkurranse.
  • Samarbeidsprosjekt mellom Nordsjørittet, Universitet i Stavanger og Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus.
  • Startet opp i 2013 og gjennomførte en pilotstudie med 97 deltakere. I 2014 ble hovedstudien med hele 1002 deltakere gjennomført.
  • Fire pågående doktorgrader samt flere nye doktorgradsprosjekter og mastergrader er basert på data hentet fra studien.
  • Finansiert gjennom Helse Stavanger HF, Nordsjørittet, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lærdal Foundation, Conoco Phillips og Abbott Diagnostics.
  • De første resultatene fra hovedstudien ble offentliggjort høsten 2015.

Mer om NEEDED-studien