Sykehuset tilbake i normal drift

Sykehuset avslutter grønn beredskap i dag, tirsdag 17. januar.

Caroline Aspelund
Publisert 18.12.2022
Sist oppdatert 03.02.2023

Oppdatert informasjon 17. januar 


– Vi har fortsatt en krevende driftssituasjon med høy pasientpågang, men vi ser en nedgang i pasienter med luftveisinfeksjoner som har behov for innleggelse. Sykehuset går nå tilbake til normal drift etter én måned i beredskap, sier viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu.

I dag er rundt 50 pasienter innlagt på SUS med covid-19, influensa eller RS-virus. 

Iverksatte tiltak har hatt effekt. Dette gjelder blant annet samarbeidet om utskrivningsklare pasienter og interne justeringer knyttet til pasientflyten.

– Arbeidet kommunene har gjort for å ta imot utskrivningsklare pasienter har vært helt avgjørende. Dette er også én av årsakene til at det er mulig for oss å avslutte beredskap, sier Farbu. 

Mandag denne uken kunne operasjonsavdelingen og de medisinske poliklinikkene øke kapasiteten igjen. 

– Selv om vi går tilbake til normal drift, vil situasjonen fortsatt kreve økt oppmerksomhet. Det er fremdeles stor pasienttilstrømming og usikkerhet knyttet til videre smitteutvikling. Vi må være forberedt på mer sykdom, et stort sykefravær, mange innleggelser og flere utbrudd, sier Farbu.

Folkehelseinstituttet ber sykehusene opprettholde beredskapen.

– Medarbeiderne har hatt en enorm belastning over lang tid nå, og strekker seg langt for å gi best mulig helsehjelp til pasientene våre. Driftssituasjonen påvirker mange som jobber på sykehuset.

Befolkning bes fortsatt følge anbefalingene fra myndighetene om å holde seg hjemme ved sykdom, og de generelle vaksinasjonsanbefalingene. Dette bidrar til å redusere belastningen på sykehusene.

– Vi understreker også viktigheten av å alltid ringe medisinsk nødnummer 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp. Sykehusene iverksetter beredskap nettopp for å kunne ivareta dette også når driften er krevende.    

SUS har vært i beredskap siden 18. desember 2022. 

For media

Kontakt pressetelefon 477 00 999. ​


Oppdatert informasjon 12. januar 


​Sykehuset fortsetter i grønn beredskap. Det ble besluttet i beredskapsmøte torsdag ettermiddag. Situasjonen krever fortsatt økt oppmerksomhet.

I dag er rundt 65 pasienter innlagt på SUS med covid-19, influensa eller RS-virus. 

– Vi ser en nedgang i pasienter med luftveisinfeksjoner som har behov for innleggelse i sykehus. Det er gledelig, sier fagdirektør Erna Harboe. Hun understreker samtidig at det fortsatt er stor pasienttilstrømming og usikkerhet knyttet til videre utvikling.

– Vi gjør daglige vurderinger av driften, og iverksetter nødvendige tiltak for å sikre kapasitet til pasientene som trenger øyeblikkelig hjelp, sier Harboe. 

Det planlegges for å øke kapasiteten på operasjonsavdelingen og de medisinske poliklinikkene fra mandag 16. januar.

– En økning i elektiv kapasitet forutsetter blant annet at situasjonen holder seg stabil gjennom helgen. Vi har fortsatt et høyt sykefravær og en usikker smittesituasjon i befolkningen, sier Harboe.

Folkehelseinstituttet ber sykehusene opprettholde beredskapen, og være beredt på mer sykdom, stort sykefravær, flere innleggelser og utbrudd. 

SUS har vært i beredskap siden 18. desember 2022. Beredskapsledelsen er innkalt til nytt statusmøte tirsdag ettermiddag 17. januar.  ​

Oppdatert informasjon 9. januar 


Sykehuset fortsetter i grønn beredskap. Det ble besluttet i beredskapsmøte mandag ettermiddag. 

Det er fremdeles en krevende driftssituasjon med høy pasientpågang. Situasjonen må håndteres med ekstraordinære ressurser og tiltak​.

– Vi har fortsatt mange pasienter med luftveisinfeksjonen som har behov for sykehusinnleggelse. Det har blant annet vært en svært travel helg på sengepostene, sier fagdirektør Erna Harboe.

I dag er rundt 90 pasienter innlagt på SUS med covid-19, influensa eller RS-virus. 

– Det har vært en tydelig økning av influensa. Det er influensavirus A (H1N1) som dominerer, og økningen skjer tidligere enn normalt. Vi forventer fortsatt et høyt antall innleggelser som vil belaste sykehuset når det gjelder isolasjon og pasienttilstrømming, sier Harboe.  

Det meldes også fortsatt om høyt sykefravær blant medarbeidere. 

– Vi følger situasjonen tett, og iverksetter nødvendige tiltak for å sikre kapasitet til pasientene som trenger det, sier fagdirektør Erna Harboe.

Besøkende med luftveissymptomer oppfordres til å ikke besøke innlagte pasienter. 

– Vi ber også om at besøk til pasienter med luftveissykdom vurderes nøye. Av smittevernhensyn kan avdelingene begrense disse besøkene – enten i antall besøkende eller tidspunkt for besøk, sier Harboe. 

Oppdatert besøksinformasjon finnes her: På besøk? (helse-stavanger.no)​

Minner samtidig om smittevernrådene om å holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer. Videre bør man ha god hoste- og håndhygiene. Dersom man likevel må oppsøke lokaler hvor det er mange eller besøke risikogrupper innendørs, bør man benytte munnbind. Se Folkehelseinstituttet sine smittevernråd for befolkningen (lenke FHI). 

Sykehuset har vært i beredskap siden 18. desember 2022. Beredskapsledelsen er innkalt til nytt statusmøte torsdag ettermiddag, 12. januar.  

Oppdatert informasjon 5. januar 2023


SUS fortsetter i grønn beredskap. Det ble besluttet i beredskapsmøte torsdag ettermiddag.

Beredskapsnivået opprettholdes fordi situasjonen fortsatt må håndteres med utvidet innsats og ekstraordinære ressurser og tiltak.

– Det er fremdeles en stor økning i antall innlagte pasienter med luftveisinfeksjoner. Nå er det influensainnleggelsene som øker mest. Kombinert med et høyt sykefravær, gir dette en svært krevende driftsituasjon på sykehuset, sier fagdirektør Erna Harboe.

I Norge er belastningen på sykehusene som skyldes luftveisinfeksjoner større enn alle år før pandemien. Mer om situasjonen i Norge i ukerapporten (uke 52) fra Folkehelseinstituttet (FHI).

I dag er rundt 100 pasienter innlagt på SUS med covid-19, influensa eller RS-virus.

Beredskapsledelsen er innkalt til nytt statusmøte mandag ettermiddag, 9. januar. 

Portrettbilde Erna Harboe – lenke Flickr

Informasjon om besøk på SUS - lenke sus.no​ 


Oppdatert informasjon 2. januar 2023

 
Beredskapsledelsen besluttet mandag ettermiddag å nedjustere beredskapsnivået til grønt.
 
– Vi ser en forsiktig bedring, og nyttårshelgen gikk greit etter forholdene. Dette skyldes i stor grad innsatsen fra en rekke dyktige og dedikerte medarbeidere og ledere som har strukket seg langt for å ivareta god pasientbehandling, sier administrerende direktør Helle Schøyen.

Omtrent 95 pasienter er innlagt med covid-19, influensa eller RS-virus. 

Beredskapsledelsen på SUS er innkalt til et nytt statusmøte torsdag 5. januar.

– Det er fortsatt en krevende driftssituasjon på sykehuset som krever ekstra ressurser, og vi vurderer situasjonen fortløpende, sier administrerende direktør Helle Schøyen.


Oppdatert informasjon 30. desember 2022

​​
De siste dagenes økning i antall innlagte pasienter med luftveisinfeksjoner, kombinert med høyt sykefravær gjør driftssituasjonen på sykehuset svært krevende. Derfor besluttet beredskapsledelsen torsdag kveld å heve beredskapsnivået til gult. ​

– Siden midten av desember har vi håndtert situasjonen med de tiltakene vi har hatt tilgjengelige. Når antall innleggelser og sykefraværet stiger, må vi gjøre mer drastiske grep for å sikre forsvarlig drift og pasientsikkerheten, sier viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu. 

Rundt 80 pasienter er innlagt med influensa, covid-19 eller RS-virus. Antallet pasienter med RS-virus og covid-19 ligger stabilt, men antallet pasienter med influensa har steget de siste dagene. Flere av disse pasientene trenger isolasjon. Det gir behov for mer rom, og medarbeidere til å bemanne dem. 

– Vi setter ekstra personell i beredskap, slik at vi raskt kan øke kapasiteten på areal og personell. Folk har jobbet ekstremt mye, og vi vet at mange er slitne. Medarbeiderne på SUS har over lang tid stått i en krevende driftssituasjon, sier ​Farbu. 

Beredskapsledelsen på SUS er innkalt til nytt statusmøte mandag 2. januar. Ny oppdatering kommer da ved en endring i situasjonen.

Sykehuset hadde presseorientering fredag 30. desember klokken 12.00. 

Se presseorienteringen i opptak her (vimeo.com)Oppdatert informasjon 29. desember 2022

SUS hevet beredskapsnivået til gult torsdag kveld 29. desember.  

Beredskapsnivået heves til gult for å kunne ivareta pasientsikkerheten, sikre nødvendig bemanning og for å ha kapasitet til å håndtere andre ulykker og hendelser. Situasjonen må nå håndteres med ytterligere utvidet innsats og ekstraordinære ressurser og tiltak. 

Det kommer mer informasjon om beredskapssituasjonen fredag 30. desember. 

Vi kaller også inn til pressemøte fredag 30. desember kl 12.00. Presse vil motta innkalling fredag morgen.


Oppdatert informasjon 28. desember 2022 

​​Stavanger universitetssjukehus fortsetter i grønn beredskap. Beredskapsledelsen​ på SUS er innkalt til nytt statusmøte 2. januar 2023. ​

Oppdatert informasjon 23. desember 2022

Stavanger universitetssjukehus fortsetter i grønn beredskap gjennom julehelgen.  

Det er fortsatt et stort omfang av luftveisinfeksjoner i befolkningen, og antall nye innleggelser øker. Sykehuset har et eget planverk for hv​​ordan kapasiteten kan utvides ved ytterligere pågang gjennom jule- og nyttåruken.

– Vi skal sikre forsvarlig pleie og behandling til pasientene som har ​​behov for akutt hjelp. Dette var også bakgrunnen for at sykehuset gikk i beredskap 18. desember, sier viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu.

Rundt 50 pasienter er til enhver tid innlagt med covid-19, og et tjuetalls med sesonginfluensa og RS-virus.

Beredskapsledelsen på SUS er innkalt til nytt statusmøte 28. desember. Ny oppdatering kommer da ved en endring i situasjonen.

Folkehelseinstituttet (FHI) minner også om at vinteren er høysesong for blant annet magetarminfeksjonen norovirus.

– Det viktigste enkelttiltaket vi har for å hindre videre smittespredning av omgangssyke, er god håndhygiene. Befolkningen anbefales også å følge generelle vaksinasjonsanbefalinger, og holde seg hjemme ved sykdom. Mindre smittespredning bidrar til å redusere belastningen på sykehusene, sier Farbu.

Norovirus var den vanligste årsaken til utbrudd av smittsom sykdom i helseinstitusjoner før covid-19. 

Generelle smittevernråd for befolkningen (fhi.no)
Les mer om norovirus (helsenorge.no)
Sesongen for omgangssyke er like om hjørnet (fhi.no)


Informasjon publisert 18. desember 2022 

Grønn beredskap iverksettes fordi det er behov for ekstraordinære ressurser og tiltak for å sikre kapasitet til pasientene som trenger øyeblikkelig hjelp.

Ber folk holde seg unna glatta

Det er svært glatte veier i hele regionen. I helgen har det vært stor pågang av pasienter som har hatt behov for behandling på grunn av alvorlige bruddskader.

– Vi oppfordrer befolkningen til å holde seg borte fra glatte veier, så langt det lar seg gjøre, for å unngå ytterligere pågang på helsetjenestene, sier viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu.

En krevende vinter   

Det ses også en betydelig økning i antall pasienter med covid-19, sesonginfluensa og RS-virus som har behov for sykehusinnleggelse.

Rundt 50 pasienter er innlagt med covid-19, og et tjuetalls pasienter er innlagt med influensa og RS-virusinfeksjon.

– Selv om det ikke er smitteverntiltak i befolkningen, er det fortsatt krav til smittehåndtering i sykehusene. Det er fordi vi må begrense risiko for smitte til sårbare pasienter, sier Farbu.

Pasienter med mistenkt og påvist smitte krever egnede lokaler.

– Det er utfordrende for kapasiteten å isolere pasienter. Nå er vi i en situasjon der vi trenger rom, sier hun.

Prioriterer øyeblikkelig hjelp

Planlagte operasjoner, undersøkelser og konsultasjoner kan bli utsatt den kommende uken. Det er likevel viktig at pasienter som har timeavtale på sykehuset, møter til avtalt tid dersom de ikke får beskjed om noe annet fra avdelingen.

– Alle som har behov for øyeblikkelig hjelp, skal selvsagt ta kontakt med medisinsk nødnummer​ 113 som vanlig, sier Elisabeth Farbu.

Grønn beredskap

Det gjøres kontinuerlige vurderinger av driften. Beredskap iverksettes nå for å ivareta pasientsikkerheten, sikre nødvendig bemanning samt for å kunne ha kapasitet til å kunne håndtere andre ulykker og hendelser.  

Dette betyr grønn, gul og rød beredskap

Portrettbilde Elisabeth Farbu - lenke Flickr